Analiza Factorilor care Influenteaza Tehnologia Calculatoarelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Factorilor care Influenteaza Tehnologia Calculatoarelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

I. Introducere

În acest proiect este analizatã noua tehnologie a calculatoarelor prin prisma factorilor care o influenţeazã. Primul calculator numeric, abacul (numãrãtoarea) a apãrut cu circa 2000-3000 ani î.Hr în China, fiind preluat apoi în Grecia, Roma anticã şi celelalte popoare ale antichitãţii. În funcţie de componenta electronicã de bazã, calculatoarele au înregistrat mai multe generaţii :

Generaţia 1 cuprinde calculatoarele construite între anii 1946-1958. Calculatoarele din aceastã generaţie au avut drept componentã de bazã tubul electronic, a utilizat sistemul de numeraţie binar şi logicã booleanã, iar programarea se fãcea în limbaj de asamblare. Capacitatea memoriei interne era de 2 K, iar viteza de preluare era de instrucţiuni pe secundã.

Generaţia a 2-a cuprinde calculatoarele construite între anii1959-1963, la care s-au folosit tranzistorii. În 1956 W.Shockley, J.Barden şi W.H.Brattain au primit premiul Nobel în fizicã, pentru inventarea tranzistorului. Aceastã descoperire, care a revoluţionat electronica, a fost fãcutã în 1948 în laboratoarele BELL. Memoria internã era realizatã din inele din feritã, ceea ce-i conferea rapiditate, fiabilitate mai bunã, capacitate de stocare a datelor de pânã la 32 K. Au apãrut echipamentele periferice (cititorul de cartele, imprimantã, banda magneticã), erau programate proceduri de interfatã, care asigurau legãtura dintre dispozitivul de intrare /iesire, memorie şi unitatea de control şi calcul (CPU). S-au realizat primele produse software de bazã, care au revoluţionat programarea .

Generaţia a 3-a cuprinde calculatoarele construite în perioada 1964-1970 şi care utilizeazã circuitele integrate. Un circuit integrat se realizeazã printr-o tehnologie MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) şi reprezintã echivalentul unui numãr mare de componente electronice. În funcţie de capacitate, componentele se împart în :

MSI (Medium Scale Integration) pânã la 500 componente;

LSI (Large Scale Integration) peste 500 componente;

VLSI (Very Large Scale Integration) peste 10.000 de componente.

Calculatoarele de generaţia a 3-a au la bazã circuitele integrate MSI. Memoria internã ajunge la 2 MB, viteza de calcul la 5 MPIS (milioane de instrucţiuni pe secundã).

Generaţia a 4-a cuprinde perioada 1971-1990 şi implicã o serie de progrese tehnologice şi arhitecturale. Au utilizat microprocesoarele ce conţineau circuite larg integrate şi foarte larg integrate. Microprocesorul inventat de Marcian Ted Hoff în anul 1971 a fost o reacţie americanã la expanisunea japonezã pe piaţa calculatoarelor miniaturizate. Viteza de preluare creşte sensibil ajungând la 30 MIPS.

Generaţia a 5-a de calculatoare cuprinde perioada de dupã 1990. Începutul a fost marcat de proiectul japonez legat de dezvoltarea înteligenţei artificiale. Proiectul prevedea construirea şi implementarea unor sisteme inteligente pentru procesarea cunoştinţelor. Aceasta presupune exitenţa unei baze de cunoştinţe şi a unui motor inferenţial care sã permitã prelucrarea logicã, simulând astfel gândirea umanã: deducţia şi inducţia ca procese fundamentale ale raţiunii.

Obiectivul studiului îl reprezintã studierea influenţei factorilor asupra înzestrãrii cu calculatoare a populaţiei. Modelul supus analizãrii a fost efectuat pe o perioadã de 15 ani (1993-2007) şi am considerat esenţiale urmãtoarele variabile:

- populaţia;

- salariul mediu net;

- indicele de preţ la consumabile;

- investiţiile în unitatea centralã;

- rata şomajului asupra variabilei y;

- înzestrarea populaţiei cu bunuri de folosinţã îndelungata.

II. Modelul regresiei simple

În vederea unei analize cât mai eficiente se va utiliza următorul model:

C =a + a S + ε t

unde:

C = înzestrarea populaţiei cu calculatoare în anul t;

a0, a1= parametrii modelului;

St = salariul mediu net în anul t;

ε t = eroarea de specificare.

Rezultatele estimarii sunt:

C = 84.457 + 9.720 S + e t

(3,622) (12,516)

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Factorilor care Influenteaza Tehnologia Calculatoarelor.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice