Analiza Financiara - SC Steaua de Mare SA

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest referat descrie Analiza Financiara - SC Steaua de Mare SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 92 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere .7
Capitolul 1. Caracterizarea continutului si metodologiei analizei diagnostic
1.1. Scopul si importanta analizei diagnostic 9
1.2. Continutul, esenta si abordarea conceptuala10
1.3. Obiectivele si succesul analizei diagnostic12
1.4. Sistemul de indicatori folositi în analiza diagnostic12
1.5. Tipologia analizelor diagnostic14
1.6. Metodologia de diagnosticare a activitatii.16
1.7. Tehnici si metode utilizate în analiza diagnostic.18
1.8. Avantajele analizei diagnostic .20
Capitolul 2. Prezentarea S.C. Steaua de Mare S.A. .21
Capitolul 3. Analiza comerciala .25
3.1. Servicii oferite 25
3.2. Preturi si tarife .26
3.3. Promovarea vânzarilor 27
3.4. Analiza circulatiei turistice 28
3.5. Concurenta . 31
Capitolul 4. Diagnostic tehnic 33
4.1. Constructiile si organizarea interna a spatiului . 33
4.2. Corpul de cazare 34
4.3. Unitatile de alimentatie 36
Capitolul 5. Analiza juridica si sociala . 37
5.1. Obiectul de activitate .37
5.2. Actionarii societatii si capitalul social .38
5.3. Conducerea si administrarea societatii 38
5.4. Resursele umane 40
Capitolul 6. Analiza rezultatelor economico-financiar ale S.C.Steaua de Mare S.A.
6.1. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri .43
6.2. Analiza diagnostic a valorii adaugate . 48
6.3. Analiza diagnostic a rentabilitatii întreprinderii 53
6.4. Analiza financiar patrimoniala . . .60
6.5. Analiza diagnostic a cheltuielilor 63
6.6. Analiza diagnostic a eficientei utilizarii resurselor umane72
Capitolul 7. Perspectivele de dezvoltare a activitatii S.C. Steaua de Mare S.A
7.1. Analiza previzionala 75
7.2. Sinteza punctelor forte si a punctelor slabe .81
7.3. Concluzii si propuneri de îmbunatatire a activitatii . 85
Anexe.88
Bibliografie91

Extras din document

INTRODUCERE

În conditiile în care România se afla înt-un îndelungat proces de trecere spre economia de piata, turismul face parte din acele ramuri ale economiei care au un potential real de dezvoltare economica.

Trecerea la economia de piata a adus schimbari substantiale în conditiile de desfasurare a activitatii agentilor economici, care sunt nevoiti sa se adapteze ”regulilor de joc” specifice economiei de piata.

În noul context creat, un rol fundamental în viata economico-sociala îl are agentul economic, acesta confruntându-se permanent cu noi elemente, neverificate practic într-o societate anterioara. În acest sens o economie de piata si cu atât mai mult o economie care a rupt chingile centralismului si se afla în tranzitie spre o economie de piata libera, este într-un permanent proces de autoreglare, de autostabilitate; nemaiexistand acele pârghii pur administrative prin care unitatile economice erau conduse, dirijate, acestea se afla într-o continua miscare si pentru a-si da seama de evolutia lor recurg la unele procese de orientare prin care îsi asigura comparabilitatea proprie cu restul economiei, cu piata.

În noul cadru economico-social creat, un element esential în activitatea fiecarei firme îl constitue capacitatea sa de cunoastere si perceperea propriei activitati, dar mai ales gradul sau de adaptabilitate la dinamica mediului în care îsi desfasoara activitatea..

Analuza diagnostic reprezinta o metoda de cunoastere a potentialului firmei. Conceputa prin analogie cu medicina, analiza diagnostic îsi propune sa evidentieze punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si pericolele, pornind de la simptomele semnificative, sa identifice cauzele care le-au generat si sa formuleze recomandari pentru valorificarea punctelor forte si a oportunitatilor si pentru eliminarea sau atenuarea punctelor slabe si a pericolelor. Diagnosticul unei companii se impune si atunci când rezultatele activitatii sunt bune, dar se doreste îmbunatatirea lor.

Evaluarea activitatii unei firme are ca punct de plecare bilantul contabil- ”motorul” tuturor operatiilor de evaluare. Pornindu-se de la bilantul contabil, la un moment dat, evaluatorul se desprinde de acestea si elaboreaza bilantul economic – bilant teoretic. Pe baza diagnosticului, evaluatorul construieste anasambluri financiare abstracte, scenarii de dezvoltare, de rentabilitate.

Evaluatorul trebuie sa aiba mereu în vedere si sa considere ca toate informatiile nu constitue decât imagini ale unei realitati, iar el trebuie sa se apropie cât mai mult de realitatea însasi.

Rezultatul evaluarii unei firme reprezinta valoarea economica a acesteia, respectiv acea calitate conventionala, atribuita în urma unor succesiuni de calcule aferente unor metode diferite de evaluare. Rezulta deci, ca valoarea economica este o obtiune a evaluatorului, pe care o recomanda ca baza pentru realizarea unei tranzactii. De aceea doua evaluari nu seamana una cu alta, nici daca se refera la doua societati evaluat de aceiasi specialisti si nici daca se refera la doua evaluari ale aceleiasi societati facute de specialisti diferiti.

În orice evaluare se urmareste potentialul si nu obiectul în sine: un activ, o societate nu e privita ca o îngramadire de bunuri, ci ca un organism viu într-un mediu productiv, în continua schimbare.

Lucrarea de fata si-a propus drept subiect al analizei S.C. STEAUA DE MARE S.A. din Eforie Nord, societate comerciala de prestari servicii turistice. Societatea are în componenta 3 hoteluri: Britannia 1 de 4*, Britannia 2 de 3*( fostul hotel Meduza) si hotelul Steaua de Mare de 2*, restaurante aferente hotelurilor, o patiserie, o rotiserie si cofetarie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Financiara - SC Steaua de Mare SA.doc