Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5130
Mărime: 120.95KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

LISTA ABREVIERILOR .3

INTRODUCERE .. . 4

CAPITOLUL I : ASPECTE TEORETICE PRIVIND INVESTIȚIILE

1.1 Definirea investițiilor .5

1.2 Trăsături definitorii ale investițiilor 6

CAPITOLUL II : EVOLUȚIA INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ATRASE ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

2.1 Poziţia Republicii Moldova ca destinaţie a investiţiilor străine directe .. .8

2.2 Analiza în dinamică a fluxurilor de investiții străine directe în Republica Moldova .11

CAPITOLUL III : PROBLEME ȘI OPORTUNITĂȚI DE ATRAGERE A ISD ...14

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMADĂRI ...16

BIBLIOGRAFIE ..17

Extras din document

LISTA ABREVIERILOR

RM - Republica Moldova

ISD - Investiții străine directe

DEF - Definiție

ÎCS - Întreprindere cu capital străin

SUA - Statele Unite ale Americii

PIB - Produs intern brut

BNM - Banca Națioanală a Moldovei

INTRODUCERE

Atragerea investițiilor străine la momenul actual este o problemă pentru economia Republicii Moldova , deoarece în mod fictiv guvernul implementează diferite reforme, asigură comodități pentru ca investitorii străine să crească aici. Din punct de vedere a volumului de investiții, ele au o tendință de a crește, însă soldurile tot rămân a fi negative din cauza ca atunci când au avut loc privatizările, noi nu am avut parte de ele, și alte probleme care sunt specificate în această lucrare.

Scopul cercetării : Studierea aspectelor teoretice ale investițiilor,analiza fluxului de investiții în ultimii 3 ani, și problemele existente

Ținînd cont de scopul cercetării putem formula următoarele obiective :

- Analiza conceptelor teoretice privind investițiile, trasăturile lor și baza legislativă;

- Analizarea Poziţia Republicii Moldova ca destinaţie a investiţiilor străine directe;

- Determinarea fluxurilor de investiții în ultimii 3 ani;

- Cercetarea și analizarea problemelor care stopează atragerea de ISD;

- Propunerea a cîtorva metode de rezolvare.

Structura lucrării vizează introducerea ,trei capitole și concluzia.

Capitolul I “ ASPECTE TEORETICE PRIVIND INVESTIȚIILE” - cuprinde doua subcapitole în care sunt prezentate mai mult noțiuni și perceperi ale investițiilor la nivel macroeconomic. De asemenea am dedus și câteva trăsături definitorii, atribute care sunt caracteristice investițiilor, și numaidecât baza legislativă.

În capitolul II “ EVOLUȚIA INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ATRASE ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA” - am efectuat o mică analiză pe baza rapoartelor de la BNM. După aceste rapoarte, am specificat poziția RM în comparație cu alte țări ex-sovietive. Și la fel am analizat fluxul de investiții în mil dolari SUA, pentru anii 2015 - 2017.

Capitolul III “ PROBLEME ȘI OPORTUNITĂȚI DE ATRAGERE A ISD” - aici sunt incluse cele mai generale și importante probleme care împiedică atragerea investițiilor în economia acestei țări. În pachet cu aceste probleme am adus și câteva oportunități pe care le avem pentru atragerea ISD, dar și riscurile posibile care vin din partea acestora.

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE PRIVIND INVESTIȚIILE

1.1 Definirea investițiilor

Investițiile reprezintă cel mai important stimul pentru orice economie a țării. În cadrul economiei naționale, investițiile constituie elementul fundamental care inițiază și dezvolta orice activitate umană, reprezintă ceea ce este motorul pentru un sistem activ. Efectele pozitive ale investițiilor pentru economia națională nu se limitează numai la creșterea economică. Investițiile pot fi definite în mai multe moduri, într-o definire restransă se consideră investiții numai cheltuieli care se concretizează într-o achiziție de bunuri de folosință îndelungată. Noțiunea de investiție simbolizează în acest caz achiziția de noi imobilizări, active corporale sau necorporale. Înțelegerea noțiunii permite suprapunerea unei viziuni contabile și a unei viziuni juridice asupra investițiilor pentru ca sunt reținute numai elementele patrimoniale în aceste doua viziuni referitoare la investiții. ...

Cuvântul „investire” este de origine latină (investire = a îmbrăca, a acoperi) și a apărut în limbajul economic, cu sensul de a face un efort bănesc inițial pentru atingerea unor scopuri ulterioare. S-ar părea ca însăși etimologia cuvântului „investire” ne sugerează semnificația acestui fenomen. Însă, analizând definițiile existente în literatura clasică și contemporană, am constatat că „investițiile” sunt tratate în mod diferit. Deși a devenit un termen uzual, prin care fiecare om înțelege că investiția înseamnă, în fapt, cheltuirea unor sume de bani pentru a crea ceva nou, sau a se îmbunătăți ceva existent, fără îndoială, că noțiunea de investiții poate fi abordată, prin conținutul său, din două puncte de vedere: în ”sens larg” și ”sens îngust”.

Bibliografie

I. Acte normative

1. LEGE Nr. 998 din 01.04.1992 privind investițiile străine*

II. Rapoarte statistice

2. Raportul BNM privind ,,Poziția investițională internațională a Republicii Moldova (mil.USD) perioada 2015 - 2016”

3. Analiza “Evaluarea și monitorizarea inițiativelor Guvernului Republicii Moldova pentru a îmbunătăți climatul de afaceri în anul 2017”

III. Lucrări științifie

4. Ana Popa ,, Investiţiile străine directe în economia Republicii Moldova şi perspectivele creşterii acestora în contextul vecinătăţii cu Uniunea European-

5. Caraganciu A., Domenti O., Ciobu S., ,,Bazele activității investiționale”, Editura A.S.E.M, Chișinău, 2004,

6. G. Prelipcean, „Fundamente economice ale investițiilor”,Ed. Universitatii, Suceava 2000

7. Zaiț D. Fundamentele economice ale investițiilor, Iași, 1996

IV. WEBOGRAFIE

8. https://bnm.md/ro/content/investitiile-straine-directe-competitivitatea-regionala-republicii-moldova-0

9. https://capital.market.md/ro/content/investitiile-straine-avantajele-republicii-moldova-se-erodeaza-rapid

Preview document

Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 1
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 2
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 3
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 4
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 5
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 6
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 7
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 8
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 9
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 10
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 11
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 12
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 13
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 14
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 15
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 16
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 17
Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Analiza fluxurilor de Investitii straine directe in economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017.docx

Te-ar putea interesa și

Politici investiționale și de promovare a exportului

INTRODUCERE Actualitatea temei: Politica investițională joacă un rol important în economia unei țări, ea reprezentînd suportul material...

Ai nevoie de altceva?