Analiza Functiunilor Intreprinderii la SC Bere Craiova SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Functiunilor Intreprinderii la SC Bere Craiova SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bocean Claudiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

I. Istoricul si profilul S.C. BERE CRAIOVA S.A.

Fabrica de bere Craiova a fost pusă în funcţiune la începutul lunii aprilie 1970, mai întâi cu sectorul fabricare bere, iar în următoarele luni şi cu sectoarele îmbuteliere la sticlă şi butoi şi fabrica de malţ.

S. C. BERE CRAIOVA S. A. este amplasată în zona industrială de vest a oraşului Craiova, la mică distanţă de gară şi la aproximativ 8 km. de centrul oraşului. Ea se învecinează cu: Elpreco Craiova, Baza de Aprovizionare Craiova şi cu Întreprinderea de Transporturi în Comun.

Proiectul noului obiectiv a fost întocmit şi avizat de către specialişti din Centrala Berii în 1968, iar construcţia lui a început în primăvara anului 1969.

La sfârşitul lunii august 1970 este pus în funcţiune ultimul sector al Întreprinderii de Bere Craiova şi anume Fabrica de Malţ, cu o capacitate anuală de 11.000 tone. Până la această dată, sectorul fabricare bere a lucrat începând din 6 aprilie 1970 cu malţ indigen de la alte unităţi din ţară şi cu malţ de import din Germania, Cehoslovacia, Belgia şi Franţa .

II. Probleme de urmărit în analiza firmei:

- suficienţa resurselor financiare disponibile;

- existenţa unei competenţe distinctive pe unul sau mai multe din planurile:

- managerial;

- organizatoric;

- cercetare-dezvoltare;

- calităţii produselor şi/sau serviciilor;

- pregătirii personalului,

- costurilor;

- comercial, etc.

- posedarea unor brevete de invenţii de produse şi /sau tehnologii care conferă firmei avantaj competitiv;

- posedarea unor abilităţi deosebite în materie de inovare a produselor şi/sau tehnologiilor;

- deţinerea poziţiei de lider sau de vârf de piaţă;

- posedarea unor abilităţi comerciale deosebite;

- existenţa unei imagini favorabile despre firmă;

- posibilitatea de a practica economia de scară;

- existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare strategică;

- viteza de reacţie decizională la modificările produse în mediul intern sau extern,

- calitatea culturii de întreprindere

Funcţiunea de producţie

Funcţiunea de producţie reprezintă ansamblul activităţilor de bază, auxiliare şi deservire prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor, executării lucrărilor şi prestării serviciilor din cadrul întreprinderii.

Unitatea este structurată pe trei mari sectoare de producţie şi anume:

fabricare bere cu secţiile: fierbere, fermentare I şi captare CO2, fermentare II, filtrare şi liniştire bere;

îmbuteliere bere la sticle şi butoaie;

fabrica de malţ.

Pe lângă aceste unităţi de producţie, fabrica mai dispunea iniţial de:

- ateliere de întreţinere şi reparaţii: mecanic, electric, AMC;

centrala pentru producerea şi distribuirea aerului şi a agentului de răcire;

punctul de primire şi distribuire a agentului termic de la uzina Prefabricate din Craiova.

Ulterior, în anii `90 s-a dat în folosinţă şi o centrală termică, iar centrala de frig s-a extins cu compresoare care funcţionează pe propilen.

Iniţial capacitatea de fabricaţie a S.C. BERE CRAIOVA S.A. a fost de 390.000 hl. bere anual, exprimată în unităţi fizice sau 410.000 hl anual, exprimată în bere echivalent de 120 Bllg.

Dotarea majorităţii sectoarelor de producţie s-a făcut cu utilaje de import pe relaţia vest.

Fabrica de malţ are o capacitate anuală de 11.000 tone malţ, echivalentul a 16.000 tone oarze prelucrate. Sectorul este format din următoarele subsectoare de fabricaţie:

siloz – casa maşinii: la acest subsector există un număr mare de utilaje provenind de la firmele germane Unitechno şi Hartman;

înmuiere oarze: este dotat în totalitate cu utilaje româneşti, în principal de la FGUCM Bucureşti. Are o capacitate zilnică de prelucrare a 45 tone de orz sortat;

germinare: este dotat în mare măsură cu utilaje germane, ca de exemplu instalaţia completă Wanderhaufen ce provine de la firma Seeger;

uscare malţ: aici există două uscătoare cu grătar basculant având o capacitate de 17 tone malţ pe zi, fiecare de provenienţă germană.

Sectoarele fabricare bere şi fabricare malţ lucrează, cu excepţia unei luni de remont, tot timpul anului în regim de foc continuu.

Sectorul fabricare bere s-a extins în anul 1981 cu încă o secţie de brasaj – fierbere, având o capacitate de 100.000 hl bere finită pe an în echivalent bere de 120 Bllg. Noua secţie a fost dotată în totalitate cu utilaje din ţară, în principal de la firma FGUCM Bucureşti. În acelaşi timp s-a construit o secţie nouă de fermentare secundară, dotată cu tancuri din oţel inoxidabil, cu o capacitate totală de 100.000hl, de la aceeaşi firmă FGUCM. Tot în anul 1981, sectorul îmbuteliere bere la sticlă a fost mărit cu o linie de mare capacitate (20.000 sticle pe oră) de la firma Nagema din Neuer Brandenburg.

În anul 1988 s-a dat în funcţiune o secţie de captare şi îmbuteliere CO2 dotată cu utilaje din ţară şi est- germane. Secţia are o capacitate de 120 kg. CO2 îmbuteliat pe oră.

În anii 1987 – 1988, liniile de îmbuteliere Seitz au fost înlocuite cu linii de îmbuteliere de capacitate similară, provenind de la firma Tehnofrig Cluj. Înlocuire a fost dictată de uzura avansată fizică şi morală a liniilor Seitz.

Perioada 1990 – 1996 este perioada cea mai înfloritoare cunoscută de S.C. BERE CRAIOVA S.A., perioadă caracterizată printr-o amplă acţiune de modernizare, de reutilări şi retehnologizări de mare anvergură. Astfel, în anul 1994 s-a dat în folosinţă o centrală tehnică cu trei cazane pentru producerea aburului, punând astfel definitiv capăt dependenţei de agentul termic livrat de către Elpreco Craiova; cazanele sunt de provenienţă românească, de la firma Vulcan Bucureşti şi funcţionează cu păcurină,

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Functiunilor Intreprinderii la SC Bere Craiova SA.doc