Analiza Indicatorilor Economico-Financiari pe Baza de Bilant

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Indicatorilor Economico-Financiari pe Baza de Bilant.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florea Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

INTRODUCERE

Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei informaţii economice operative si complete. Astfel de informaţii economice ne ofera bilanţul contabil şi ne ajută să cunoaştem şi să controlăm modul de utilizare a resurselor materiale şi umane, în vederea luării deciziilor ce se impun.

Toate informaţiile contabilităţii rezultate din bilanţ constituie suportul analizei acestuia şi stau la baza elaborarii şi fundamentării deciziilor. De aceea, bilanţul contabil reprezintă cea mai complexă si exactă sursă de caracterizare a activităţii trecute dar şi de elaborare a prognozelor pentru întreprindere.

Lucrarea de faţă este abordată pe baza prevederilor Legii contabilitaţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii, a legislaţiei în vigoare privind armonizarea cu normele contabile internaţionale, a unor lucrari de specialitate precum şi a documentării personale făcute la diferite societăţi comerciale .

Lucrarea de faţă intitulată „ Analiza indicatorilor economico – financiari pe bază de bilanţ la S.C. Altur S.A.” conţine trei capitole, concluzii, anexe si bibliografie . Lucrarea îşi propune să prezinte succint o analiză a principalilor indicatori economico – financiari pe baza bilanţului contabil încheiat la 31.12.2008 comparativ cu cel încheiat la 31.12. 2007 .

Cele trei capitole ale lucrarii cuprind urmatoarele aspecte, astfel :

Capitolul 1 cuprinde elemente teoretice cu privire la bilanţul contabil, analiză economico – financiara .

Capitolul 2 cuprinde studiul de caz privind analiza indicatorilor economico – financiari la S.C. Altur S.A.

Capitolul 3 cuprinde ca obiect de analiză creativitatea si originalitatea acestei lucrari.

În final sunt enumerate concluziile privind lucrarea abordată, „ Analiza indicatorilor economico – financiari pe bază de bilant la S.C. Altur S.A.”.

CAPITOLUL I

Bilanţul contabil – instrument de analiză si diagnostic al situaţiei financiare

1.1 __Bilanţul contabil – rol şi importanţă

Bilanţul este o noţiune de bază deosebit de importantă, cu care se operează frecvent în teoria si practica contabilităţii, perceput ca „ un instrument de control al înregistrărilor contabile şi de cunoaştere şi caracterizare la un moment dat a situaţiei economico – financiare a intreprinderii.”__ (C. G. Demetrescu, Istoria contabilităţii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti , 1972 , p.110 ) .

Bilanţul este o oglindă economică a activităţii unităţilor patrimoniale, care asigură prezentarea în forma generalizată, sintetizată în etalon valoric, la un moment dat, a elementelor patrimoniale şi a rezultatelor activităţii .

Pentru a îndeplini funcţia de prezentare generala a activităţii, bilanţul „ trebuie să fie real , sincer , clar , corect si întocmit la timp ”.

Conţinutul informaţional al bilanţului este deosebit de cuprinzător si complex. Astfel, daca avem în vedere toate condiţiile foarte riguroase de întocmire şi conţinut, se poate aprecia ca bilanţul contabil, în toată complexitatea lui, este un tablou sintetic de informaţii, un model economic şi un instrument de control al gestiunii, conţinând un bogat material pentru analiza şi studierea situaţiei întreprinderii .

În sistemul contabilităţii, „bilanţul îndeplineşte o funcţie tehnico–contabilă, asigurând închiderea şi deschiderea conturilor, precum şi prezentarea la sfarşit de perioadă a mijloacelor economice existente cu resursele lor de formar , inclusiv rezultatele activităţii desfăşurate”.¬¬__(M. Paraschivescu, W.Păvăloaia, C.Toma, Contabilitate şi modele de analiză economică , Fundaţia Academică Iaşi , 1993 , p.348 ).

Potrivit art.10 al Legii contabilităţii, bilanţul contabil, “ca document oficial de gestiune, trebuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute”.

Bilanţul contabil trebuie să creeze imaginea reală a întreprinderii. Astfel, Bernard Colasse spunea în lucrarea “ Contabilitate generală” că : “bilanţul nu redă imaginea întreprinderii, aşa cum o oglindă reflectă imaginea noastră, ci creează o imagine a acesteia.”

În condiţiile economiei de piaţă sau concurenţiale, datele conţinute în bilanţ pot oferi o imagine cuprinzătoare şi reală asupra situaţiilor economice si financiare a fiecărui agent economic. Asemenea informaţii sunt la fel de utile atât pentru întreprinderea însăşi, cât şi pentru terţi .

Creaţie a contabilităţii în partidă dublă, bilanţul, de la a cărui primă apariţie într-un tratat de contabilitate s-au scurs mai bine de cinci sute de ani, asigură o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţie financiare şi a rezultatului obţinut.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Indicatorilor Economico-Financiari pe Baza de Bilant.doc