Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6475
Mărime: 156.03KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Angela

Cuprins

CAPITOLUL I: INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE 2

1.1 DEFINIREA șI CLASIFICAREA INSTRUMENTELOR DE POLITICĂ MONETARĂ 2

1.2 MODERNIZAREA INSTRUMENTELOR DE POLITICĂ MONETARĂ ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE ADERARE A ROMÂNIEI LA U.E. 3

1.3 INSTRUMENTELE DE POLITICĂ MONETARĂ UTILIZATE DE CĂTRE BNR 6

CAPITOLUL II: OPERAțIUNILE DE PIAțĂ MONETARĂ (OPEN-MARKET) ALE BĂNCII NAțIONALE A ROMÂNIEI 8

CAPITOLUL III: FACILITĂțI DE REFINANțARE șI DE DEPOZIT (FACILITĂțI PERMANENTE) 13

CAPITOLUL IV: REZERVELE MINIME OBLIGATORII 18

CONCLUZII 24

BIBLIOGRAFIE.25

Extras din document

CAPITOLUL I

Instrumentele politicii monetare

1.1 Definirea și clasificarea instrumentelor de politică monetară

Instrumentele de politică monetară sunt instrumente intermediare, cu ajutorul cărora autoritatea monetară poate influența rapid și cu un anumit grad de acuratețe comportamentul sectorului privat și sectorului productiv al economiei, astfel încât să realizeze scopurile politice anterioare definite.

Potrivit impactului exercitat asupra variabilelor monetare, instrumentele de politică monetară se pot grupa în doua categorii importante:

- Directe, de constrângere, cum sunt controlul creditelor, controlul ratei dobânzii și controlul valutar, prin care sunt vizate posturi din bilanțul băncilor comerciale;

- Indirecte, precum rezervele minime obligatorii, manevrarea ratei dobânzii, operațiunile de piață liberă, care reglează prețul(rata dobânzii) și cantitatea(volumul creditelor) cu ajutorul mecanismelor de piață și vizează, în primul rând, posturi din bilanțul băncii centrale.

Dat fiind faptul că instrumentele indirecte de politică monetară asigură o interfață eficientă cu piața și creează premisele unei alocări raționale a resurselor. Ele sunt preferate, la nivel mondial, instrumentelor directe, mai ales pe măsura dezvoltării și maturizării piețelor financiare.

Modul de utilizare a instrumentelor de politică monetară diferă de la o țară la alta, în funcție de gradul de dezvoltare a pieței financiare și de obiectivele urmărite pe termen scurt.

Prin intermediul instrumentelor de politică monetară, banca centrală își propune să-și atingă obiectivele fixate. În esență, instrumentele de politică monetară au în vedere intervențiile băncii centrale asupra lichidităților în economie, asupra condițiilor de acordare și a disponibilității creditului în economie, asupra orientării selective a investițiilor și asupra politicii cursului de schimb.

În cadrul aplicării strategiilor de politică monetară, banca centrală nu utilizează un singur instrument de politică monetară, într-un mod exclusivist. Ea este nevoită să apeleze la acțiuni complementare folosind instrumentele de politică monetară în mod simultan sau succesiv, în ideea atingerii obiectivelor propuse. Acest lucru este justificat prin faptul că instrumentele de politică monetară au o eficacitate mai mult sau mai puțin ridicată, sunt mai mult sau mai puțin rigide, au un caracter contractual sau reglementar.

O clasificare propusă de Banca Centrală Europeană(BCE) aduce în prim plan trei categorii de instrumente de politică monetară:

- Operațiunile de piață monetară (open-market operations);

- Facilitățile permanente (standing facilities);

- Sistemul rezervelor minime obligatorii (minimum reserves).

La acestea, se pot adăuga câteva elemente de conducere a politicii monetare cu utilizare relativ extinsă în momentul de față la nivel mondial:

• modificarea cursului de schimb a monedei naționale, care se pretează în principal pentru țările care au adoptat sistemul cursurilor fixe

• persuasiunea (moral suasion), un instrument flexibil, care nu necesită o instituționalizare legală, bazat pe prestigiul și capacitatea de convingere de care se bucură băncile central în raporturile lor cu instituțiile de credit.

1.2 Modernizarea instrumentelor de politică monetară în contextul procesului de aderare a României la U.E

Analiza instrumentelor de politică monetară în România are în vedere câteva momente și etape importante, delimitate în funcție de obiectivele avute în vedere pe termen scurt, de condițiile existente pe piață, și foarte important de stadiul reglementărilor în domeniu.

În etapa de trecere de la sistemul monobancar la organizarea piramidală a acestuia, banca națională a exercitat un control direct asupra volumului și costului creditelor. Abandonarea instrumentelor directe și evoluția către o configurație bazată doar pe instrumente indirecte a debutat în 1991, dar s-a realizat treptat, pe o perioadă de timp mai mare, dat fiind faptul că transmiterea impulsurilor monetare a fost distorsionată de slaba disciplină financiară, de lipsa concurenței din sectorul real si financiar, precum și de ritmul lent al restructurărilor macroeconomice. Decizia autorităților monetare de a sista controlul direct asupra dinamicii variabilelor moenetare, încă de la nivelul anului 1991, poate fii interpretată ca o măsură prematură, căci eliminarea unor pârghii de control asupra expansiunii monetare s-a făcut fără o pregătire prealabilă și fără certitudinea că noile pârghii vor fii efectiv utilizate.

Referitor la strategiile de politică monetară din țara noastră, 1991 reprezintă anul primelor măsuri de reformare, în special în ceea ce privește implementarea de noi instrumente de politică moentară.

Preview document

Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 1
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 2
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 3
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 4
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 5
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 6
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 7
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 8
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 9
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 10
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 11
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 12
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 13
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 14
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 15
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 16
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 17
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 18
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 19
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 20
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 21
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 22
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 23
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 24
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 25
Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Analiza Instrumentelor de Politica Monetara a BNR.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetară în Zona Euro

Introducere Politica monetară este unul dintre cei mai importanți piloni într-o economie deoarece aceasta influențează cu ajutorul autorității...

Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

CAPITOLUL I Informații generale SIF Banat-Crișana(SIF1)si SIF Moldova(SIF2) 1.1 SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE Banat-Crişana S.A. (SIF...

Analiza Pieței Produselor și Serviciilor de Plăți pentru Persoane Fizice în România

BCR – alo BRD - Mobilis Standing order Direct debit INTRODUCERE Potrivit reglementărilor care guvernează activitatea bancară din ţara noastră,...

Politica Monetară și Instrumentele Politicii Monetare

1.1. Istoria politicii monetare Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politici Monetare Promovate de BNR după 1990

Cap. 1 Politica monetara promovata de BNR în perioada de dupa 1990 si implicatiile sale Trecerea economiei la o noua etapa a produs ample si...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Analiza Strategiei de Țintire Directă a Inflației în România

Introducere Fenomenul inflaționist s-a făcut simțit în viața oamenilor încă de la începuturi sub diverse forme,care au afectat într-o mare măsură...

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic...

Studiu de Caz - Banca Nationala a Romaniei – Analiza Politicii Monetare in Romania in Perioada 2008-2010

INTRODUCERE Într-o economie complexă şi descentralizată, moneda este instrumentul unic al schimbului. Cererea si oferta de bunuri de pe pietele de...

Strategia de Politica Monetara Utilizata de BNR din 1990 pana in Prezent

Introducere Prin intermediul acestei lucrări am analizat strategiile de politică monetară folosite de BNR în perioada 1990-2005 şi din 2005 până...

Strategia de Țintire Directă a Inflației

INTRODUCERE Strategia de "ţintire" a inflaţiei a fost aplicată începând din anii '90 de mai multe bănci centrale anglo-saxone, iar în Europa...

Instrumente de implementare a politicii monetare în România

Politica monetara este cel mai important instrument folosit de Banca Centrala pentru reglarea economiei. Cu ajutorul acesteia se iau masuri de...

Ai nevoie de altceva?