Analiza Nivelului, Structurii si Dinamicii Impozitelor prevazute in Bugetul de Stat al Romaniei in Perioada 2004-2008

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Analiza Nivelului, Structurii si Dinamicii Impozitelor prevazute in Bugetul de Stat al Romaniei in Perioada 2004-2008.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Motoc Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Impozitele si taxele reprezinta constituie componente tot mai importante ale vietii economice prin intermediul carora se acumuleaza resursele financiare la dispozitia statului, reprezentand de fapt fundamentul si motivatia fiscalitatii.

În funcţie de trăsăturile de fond şi formă, impozitele se grupează în:

1. impozite directe;

2. impozite indirecte.

Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unor persoane fizice

şi/sau juridice, în funcţie de veniturile şi averea acestora, pe baza cotelor legale de

impunere şi se percep direct de la subiectul impozitului la anumite termene precis

stabilite. De regulă, în cazul acestor impozite, subiectul şi suportatorul impozitului

sunt una şi aceeaşi persoană.

Impozitele indirecte se percep cu ocazia vânzării unor bunuri, executării de

lucrări şi al prestării unor servicii, fiind vărsate la bugetul public de către

producători, comercianţi sau prestatori de servicii şi suportate de către consumatorii

bunurilor şi serviciilor impozabile.În cazul acestor impozite, prin lege, se atribuie calitatea de subiect al impozitului altei persoane fizice sau juridice decât suportatorului acestora.

Impozitele indirecte prezintă următoarele caracteristici:

- se percep la vânzarea mărfurilor şi serviciilor prin adăugarea unor cote de

impunere la preţurile şi tarifele acestora;

- se încasează de la toate persoanele care cumpără mărfurile şi serviciile

supuse impunerii indirecte, indiferent de veniturile, averea sau situaţia personală a

acestora;

- se stabilesc în cote proporţionale asupra preţului mărfurilor supuse

vânzării şi serviciilor în sumă fixă pe unitatea de măsură a acestora;

- au un pronunţat caracter regresiv, datorită discrepanţei dintre mărimea

veniturilor diferitelor categorii sociale;

- au un caracter inechitabil, deoarece nu prevăd un venit minim

neimpozabil, nu cuprind anumite facilităţi în cazul celor care au copii sau persoane

în întreţinere şi, totodată, avantajează persoanele cu venituri mari;

- se virează la bugetul public de către producători, comercianţi, însă sunt

suportate de către consumatori, fiind incluse în preţurile mărfurilor sau tarifele

serviciilor; în acest sens există o neconcordanţă între plătitorul acestora la buget şi

suportatorul lor real;tare

- utilizarea lor, ca şi în cazul impozitelor directe, conduce la scăderea

nivelului de trai al populaţiei, deoarece, prin reducerea veniturilor reale se

diminuează puterea de cumpărare a populaţiei;

- mărimea acestora este necunoscută de consumatori, fiind „camuflată” în

preţuri sau tarife;

- manifestă o sensibilitate sporită faţă de conjunctura economică (de

exemplu, când o economie are o evoluţie ascendentă, impozitele indirecte pot avea

un randament fiscal ridicat şi invers în situaţia de recesiune economică);

- perceperea lor este comodă şi reclamă un cost relativ redus.

Impozitele indirecte cunosc urmatoarele forme de manifestare:

• taxe de consumaţie (taxa pe valoare adaugata,accizele);

• venituri care provin de la monopolurile fiscale;

• taxe vamale;

• taxe de timbru şi înregistrare.

In urmatorul tabel este reliefat nivelul impozitelor indirecte in perioada 2004-2008:

Tabel nr.1 Nivelul impozitelor indirecte in valoare absoluta pe perioada 2004-2008

An de referinta TVA Accize Taxe vamale Alte impozite indirecte Total PIB

2004 11065.2 6891.5 1382.4 1800 21139.1 246468.8

2005 12669.25 9773.3 1675.2 1970.4 26088.15 288047.8

2006 16343.6 10702.4 1877 697.8 29620.8 342418

2007 22719.1 12402 1596.2 1294.65 38011.95 404708.8

2008* 25936.22 13201.2 1123.8 1259.7 41520.92 505000

-milioane lei-

Sursa : Legea bugetului de stat pe anii 2004-2008 publicata pe site-ul www.monitoruloficial.ro

Informatii PIB de pe site-ul Institutului National de Statistica www.insse.ro

* PIB estimat pe anul 2008

In perioada 2002-2008 se remarca o crestere nivelului impozitelor indirecte de la 21 139.1 mil lei in 2004 la 41 520.92 in 2008.Astfel, in 2008, taxa pe valoare adaugata si acicizele au ajuns la un nivel de 25 936.22 mil lei, respectiv 13201.2 mil lei.De asemenea, se observa ca aceasta evolutie este insotita de o crestere relativ constanta a PIB-ului in jurul valorii de 505 000 mil lei.

Tabel nr.2 Nivelul ponderilor impozitelor indirecte in total impozite indirecte si in PIB

An de referinta TVA Accize Taxe vamale Alte impozite indirecte Impozite indirecte TVA Accize Taxe vamale Alte impozite indirecte % impozite indirecte in PIB

2004 52.34 32.6 6.54 8.52 100 4.49 2.8 0.56 0.73 8.58

2005 48.56 37.46 6.42 7.55 100 4.4 3.39 0.58 0.68 9.06

2006 55.18 36.13 6.34 2.36 100 4.77 3.13 0.55 0.2 8.65

2007 59.77 32.63 4.2 3.41 100 5.61 3.06 0.39 0.32 9.39

2008 62.47 31.79 2.71 3.03 100 5.14 2.61 0.22 0.25 8.22

Figura nr.1

Figura nr. 2

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Nivelului, Structurii si Dinamicii Impozitelor prevazute in Bugetul de Stat al Romaniei in Perioada 2004-2008.doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul ULB Sibiu si cuprinde date prelucrate statistic si interpretate in raport cu tema proiectului.