Analiza Performantelor Economice la Nivel de Firma

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Performantelor Economice la Nivel de Firma.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dan Brezuleanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Cuprins:
Capitolul 1 - Date generale
1.1. Denumirea/Numele societatii si date de identificare ale acesteia
1.2. Scurt istoric al societatii
1.3. Obiectul de activitate ale societatii
1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimonial societatii
Capitolul 2 - Piata si principalii concurenti
Capitolul 3 - Analiza veniturilor
Capitolul 4 - Analiza cheltuielilor
Capitolul 5 - Analiza indicatorilor de rentabilitate
Capitolul 6 - Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1 - Date generale

1.1. Denumirea/Numele societatii si date de identificare ale acesteia

S.C. MAREX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1993 şi a fost înmatriculată la Registrul Comerţului la nr. J 40/2679/1993 şi are sediul în Iasi, str. Egalitatii, nr. 2.

Contabilitatea ca instrument de cunoaştere a gestiunii şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, a fost ţinută la zi în mod corect. Nu s-au efectuat compensari între conturi şi nici între venituri şi cheltuielile contului de profit şi pierdere.

1.2. Scurt istoric al societatii

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu propriul statut. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data la care a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, de pe lângă Camera de Comert şi Industrie.

Societatea MAREX S.R.L. fiind o firmă privată prezintă anumite trăsături economice esenţiale: iniţiativa constituirii şi funcţionării aparţine întreprinzătorilor, independenţă deplină în cea ce priveşte direcţionarea, dimensionarea şi desfăşurarea activităţilor întreprinderilor, asumarea integrală a riscurilor economice şi sociale implicate de operaţiunile firmei.

Societatea este o întreprindere de grup deoarece dreptul de posesiune asupra patrimoniul societăţii aparţine celor doi asociaţi.

Conform legii obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale.

Pentru a exprima mărimea firmei se pot utiliza numeroşi parametri, cel mai frecvent folosit este numărul de salariaţi. Avantajele sale rezidă în uşurinţa obţinerii informaţiilor necesare şi comparabilitatea sa indiferent de ţară sau ramură implicată. În funcţie de acest criteriu în România, ca şi în Uniunea Europeană firmele se clasifică în 4 categorii: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari. SC MAREX S.R.L. este din acest punct de vedere o întreprindere mijlocie.

Începând cu luna mai 2001, societatea a intrat în proces de modernizare – dezvotare mărind suprafaţa destinată activităţii având drept scop schimbarea profilului de activitate din activitatea de comerţ în cea de producţie de panificaţie.

Societatea MAREX S.R.L. a creat noi locuri de muncă, înregistrând un număr de 81 salariaţi la 31.12.2004 faţă de 10 salariaţi la 31.12.2001.

1.3. Obiectul de activitate ale societatii

Societatea MAREX S.R.L. are ca obiect principal de activitate fabricarea şi comercializarea produselor de pâine şi panificaţie.

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimonial societatii

Pentru a putea face faţă într-o economie concurenţială în mod eficient este necesar ca unitatea să dipună de un potenţial tehnic corespunzător ca volum, structură, calitate care să-i ofere posibilitatea realizării unei producţii corespunzătoare exigenţelor pieţei pe care-şi desfac produsele.

Societatea avea la finele anului 2004 active fixe destinate desfăşurării activităţii de producţiei în valoare de 25.331.874 RON lei şi active circulante în valoare de 193.876 RON.

Conform registrului inventar din decembrie 2004 situaţia mijloacelor fixe pe care le deţine unitatea se prezintă conform tabelului de mai jos. Mijloacele fixe ale societăţii MAREX S.R.L sunt la finele anului 2004 în valoare de 2.797.618 RON din care s-a amortizat valoarea de 367.959 RON, rămânând de amortizat suma de 2.429.659 RON. Societatea MAREX S.R.L a intrat în mai 2001 într-un proces de modernizare şi retehnologizare proces care a continuat până în anul 2004 motiv pentru care registrul inventar prezintă doar mijloacele fixe care se află în dotarea societăţii în prezent şi nu a tuturor mijloacelor fixe care au fost folosite de unitate în perioada 2002 – 2004.

Tabel nr. 1 Evoluţia echipamentelor tehnologice de care dispune S.C. MAREX S.R.L în perioada 2002 – 2004

– bucăţi –

Nr.crt. Utilaj Anul

2002 2003 2004

1. Amestecător apă 0 0 1

2. Arzător 0 0 3

3. Centrală abur 0 0 1

4. Cernător tunel 0 0 1

5. Cuptor tunel 0 0 1

6. Cuvă 1S 0 0 2

7. Cuvă inox 0 0 2

8. Divizor KT 3000 0 0 2

9. Dospitor CLM 0 0 1

10. Feliator 1 1 1

11. Grup compresor 0 0 1

12. Malaxor 0 0 3

13. Melc HC 4000 0 0 2

14. Modelator 0 0 2

15. Mixer 4 4 4

16. Mixer spiral 1 1 1

17. Predospitor 0 1 3

18. Pompă recirculare 1 1 1

19. Raft cocă 1 1 1

20. Rastele inox 1 1 1

21. Schimbător căldură 1 1 1

22. Tavă baghete 0 0 1

Tabel nr. 2 Parcul de maşini existent în S.C. MAREX S.R.L. în perioada 2002 – 2004

– bucăţi –

Nr. crt. Maşini şi utilaje Anul

2002 2003 2004

1 Auto Iveco 4 5 5

2 Auto Mercedes 2 2 2

3 Auto Renault .

3 3

Din datele prezentate în tabelul nr. 1 reiese că cele mai multe utilaje s-au achiziţionat în cursul anului 2004, înlocuid utilajele mai vechi sau adăugându-se acestora. Din tabelul nr. 2 reiese că parcul auto al societăţii a rămas neschimbat în ultimii 3 ani, acesta fiind folosit pentru aprovizionarea societăţii cu materiile prime necesare sefăşurării în bune condiţii a procesului de producţie, dar şi desfacerii/livrării produselor de panificaţie obinute de către unitate către clienţii societăţii. Este necesar ca în perioada următoare unitatea să depună eforturi pentru a înnoi parcul de maşini al unităţii, deoarece gradul de uzură la o parte a parcului de maşini este ridicat ceea ce conduce la cheltuieli de reparaţii ridicate şi pentru a se putea efectua transporturile de materii prime necesare producţiei şi de produse de panificaţie obţinute în cadrul unităţii către clienţii societăţii la momentul optim.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Performantelor Economice la Nivel de Firma.doc

Alte informatii

ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICE LA NIVEL DE FIRMA