Analiza Productivitatii Muncii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Productivitatii Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Barcari Igor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Introducere

Având în vedere că munca este factorul de producţie cel mai important al oricărei activităţi economice, productivitatea muncii este cel mai mult utilizată în procesul de evaluare a eficienţei economice. Productivitatea muncii exprimă eficienţa cu care este consumată munca. Ea poate fi înţeleasă şi ca forţă productivă amuncii, adică sub forma capacităţii (posibilităţii) forţei de muncă de acrea, într-o perioadă de timp, un anumit volum de bunuri şi de a prestaanumite servicii.

Introduction

Since labor is the most important production factor of any economic activity, labor productivity is the most used in the evaluation of economic efficiency. Labour productivity expresses the efficiency with which labor is consumed. It can beunderstood as productive labor force, ie in the form of sour labor capacity at a time, a certain volume of goods and to provide certain services.

Eficienţa consumului resurselor de muncă, este forţa productivă a muncii, adică capacitatea forţei de muncă de a crea, un anumit volum de bunuri şi de a presta servicii.

Productivitatea reprezintă eficienţa(randamentul) cu care sunt utilizaţi şi combinaţi factorii de producţie în procesul de producere a bunurilor economice şi a serviciilor.

Productivitatea muncii reprezintă rodnicia cu care este utilizat factorul de producţie „munca”.

Productivitatea îmbracă mai multe forme şi se exprimă printr-o mare varietate de indicatori în funcţie de mai multe criterii :

1. Din punct de vedere al nivelului activităţii se disting:

a) productivitate la nivel de întreprindere, secţie sau loc de muncă;

b) productivitate la nivel de ramură economică;

c) productivitate la nivelul întregii economii naţionale.

2. După forma de exprimare se deosebesc:

a) productivitate fizică (reală) determinată în unităţi de măsură naturale sau fizice (tone, metri etc.);

b) unităţi convenţional-naturale (exemplu: tractoare convenţionale de 15 CP);

c) productivitatea valorică (monetară).

3. După modul de calcul al indicatorilor se disting:

a) productivitate medie(W m);

b) productivitate marginală(W marg ).

4. Din punct de vedere al ariei de cuprindere a indicatorilor, se pot distinge:

a) productivitatea parţială (productivitatea munci, productivitatea capitalului) este productivitatea unui singur factor de producţie, considerat a fi originea productivităţii (munca, capitalul, etc.);

b) productivitatea globală exprimă eficienţa utilizării tuturor factorilor, combinaţi şi implicaţi în obţinerea unui rezultat.

În practica calcului economic şi a analizei productivităţii muncii se utilizează un sistem de indicatori prin care se exprimă fie cantitatea de produse obţinute cu o anumită cheltuială de muncă, fie cheltuiala de muncă efectuată pentru obţinerea unei unităţi de produs

a) în primul caz, productivitatea muncii (W) se exprimă ca raport între volumul producţiei (Q) şi cheltuielile de muncă (T) efectuate:

(cantitatea de produse pe unitate de timp)

b) iar în cel de-al doilea caz se utilizează raportul invers:

(timpul de muncă consumat pe unitate produs)

Cheltuiala timp de muncă este de fapt efortul utilizat în calculul nivelului productivităţii muncii.

Cele două rapoarte mai sunt cunoscute şi sub denumirea de rata productivităţii muncii (W m).

Alte modele matematico-economice utilizate, sunt :

b) Wm = Nz* Dz* Wm orară

unde: N z -numărul de zile lucrate;

D z -durata unei zile de muncă în ore.

T- timpul de lucru poate fi exprimat în om-ore, om-zile, om-lună astfel avem:

- productivitatea orară;

- productivitatea zilnică;

- productivitatea lunară.

Exemplu: - O societate comercială realizează în primul trimestru a anului, următoarea producţie prezentată în tabelul 5.1., cu următorul personal.

Tabelul 5.1.

Lună

calendaristică Cantitatea

(Buc.) Număr de

muncitori Număr

de zile

(zile) Durata unei

zile de lucru (h) Wm= Q/N

om-lună

om-ore

Ian. 22 1 22 8 22 0,125

Februarie 44 2 20 8 22 0,135

Martie 50 2 22 8 25 0,142

Total 116 5 21,3 8 23,2 0,136

Conform datelor din tabel productivitatea muncii trimestrială se determină cu următorul model : buc/om-trim.

buc/om-ore

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Productivitatii Muncii.doc

Alte informatii

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Marketing şi Relaţii Economice Internaţional