Analiza Ratelor de Rentabilitate, Inclusiv pe Produs, la Societatea Rutherm Systems SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Ratelor de Rentabilitate, Inclusiv pe Produs, la Societatea Rutherm Systems SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL 1 – Activul circulant şi indicatorii de exprimare a cantităţii, structurii şi eficienţei utilizării acestuia 3
1.1.Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici 3
1.1.1. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie 4
1.1.2. Creanţe 7
1.1.3. Investiţii financiare pe termen scurt 8
1.1.4. Disponibilităţi 8
1.2. Indicatori de exprimare a cantităţii, structurii şi eficienţei utilizării activului circulant 11
1.2.1.Corelaţia Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment - Trezoreria netă 11
1.2.2. Ratele privind structura activului circulant 15
CAPITOLUL 2 – Analiza ratelor de rentabilitate la S.C. RUTHERM SYSTEMS S.R.L.
2.1. Caracterizarea activităţii societăţii S.C. RUTHERM SYSTEMS S.R.L.
pe baza principalilor indicatori economici 16
2.2 Ratele de structură ale activului şi ale resurselor 17
2.3. Ratele de rentabilitate 20
2.4. Analiza dinamicii, structurii şi vitezei de rotaţie a activului circulant 22
2.5. Analiza cantitativă, structurală şi eficienţa utilizării stocurilor 27
2.6. Dimensiunea, structura si durata de încasare a creanţelor in corelaţie cu durata de
rambursare a obligaţiilor 28
2.7. Dinamica si structura disponibilităţilor 29
2.8. Analiza echilibrului financiar 30
2.8.1. Analiza solvabilităţii 33
2.8.2. Corelaţia fond de rulment – nevoia de fond de rulment – trezoreria netă 34
2.8.3. Durata de încasare a creanţelor si durata de rambursare a obligaţiilor 38
2.9. Concluzii privind analiza echilibrului financiar 39
CAPITOLUL 3 – Strategii – Concluzii şi măsuri privind activele circulante 41
Bibliografie 44

Extras din document

CAPITOLUL 1

Activul Circulant şi indicatorii de exprimare a cantităţii, structurii şi eficienţei utilizării acestuia

1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici

Activele circulante reprezintă ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorită destinaţiei şi naturii lor, nu au vocaţia să rămână durabil în întreprindere, cu excepţia acelora legate de particularităţile ei (ciclul lung de fabricaţie). Conform Ordinului nr. 94 din 29 ianuarie 2001, activul circulant are în componenţa sa următoarele elemente:

- Stocuri, cu următoarea structură:

1. materii prime şi materiale consumabile

2. producţia în curs de execuţie

3. produse finite şi mărfuri

4. avansuri pentru cumpărări de stocuri

- Creanţe, cu următoarea structură:

1. creanţe comerciale

2. sume de încasat de la societăţile din cadrul grupului

3. sume de încasat din interese de participare

4. alte creanţe

5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat

- Investiţii financiare pe termen scurt, cu următoarea structură:

1. titluri de participare deţinute la societăţi din cadrul grupului

2. acţiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)

3. alte investiţii financiare pe termen scurt

- Casa şi conturi la bănci

1.1.1. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare sau la terminarea procesului de producţie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizări. Spre deosebire de celelalte categorii de bunuri aflate în întreprindere (imobilizări), stocurile şi producţia în curs de execuţie se caracterizează prin aceea că se consumă la prima lor utilizare în procesul de producţie şi trebuie înlocuite cu exemplare noi de acelaşi fel, deci ele intră şi ies în şi din patrimoniu în mod continuu în cadrul fiecărui ciclu de exploatare, care nu poate fi mai mare decât un an.

În cadrul ciclului de exploatare se parcurg mai multe faze ale ciclului economic din întreprindere: aprovizionare-producţie-desfacere, în care stocurile îşi schimbă atât forma, cât şi conţinutul lor material.

În cazul întrepinderilor productive (creatoare de valori noi), în faza de aprovizionare activele circulante sub forma disponibilităţilor băneşti se transormă în active circulante sub forma stocurilor de materii prime şi materiale consumabile; în faza de producţie stocurile de materii prime şi materiale consumabile se transformă în stocuri de semifabricate şi produse finite; în faza de desfacere stocurile de semifabricate şi produse finite sunt vândute clienţilor, iar în urma decontărilor cu clienţii se transformă în active circulante sub forma disponibilităţilor băneşti. În ciclul de exploatare următor acest circuit se reia, având loc continuu transformarea stocurilor dintr-o formă în alta, dintr-o stare în alta, dintr-un loc de gestiune în altul.

După conţinutul economic şi destinaţia lor în activitatea întreprinderii stocurile sunt structurate astfel: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente şi amenajări provizorii, stocuri aflate la terţi, producţia în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale, mărfuri, ambalaje.

- Materiile prime sunt acele bunuri care participă şi care îşi transmit direct, atât valoarea, cât şi conţinutul material, asupra produselor la a căror fabricaţie participă.

- Materialele consumabile sunt acele categorii de bunuri de natura activelor circulante (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi material de plantat, furaje şi aşternut, alte materiale consumabile), care participă direct sau ajută la desfăşurarea procesului de producţie, fără a se regăsi, de regulă, în conţinutul material al noilor produse. Ceea ce se transmite este numai valoarea, nu şi conţinutul lor material.

- Obiectele de inventar sunt acele categorii de bunuri care nu îndeplinesc cumulativ cele două condiţii de a fi considerate mijloace fixe: au o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege, indiferent de durata lor de utilizare, sau au o durată de utilizare mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora: mecanismele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatele de măsură şi control din dotarea secţiilor, sectoarelor, fermelor etc.; matriţele folosite la executatea anumitor produse; echipamentul de protecţie, echipament de lucru, îmbrăcăminte specială; cazarmamentul şi alte asemenea bunuri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Ratelor de Rentabilitate, Inclusiv pe Produs, la Societatea Rutherm Systems SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CRAIOVA Studii de masterat POLITICI CONTABILE ŞI ECONOMICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ