Analiza Rentabilitatii la SC Petroproject SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Rentabilitatii la SC Petroproject SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: I.Lazar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Prezentarea generală a S.C. PetroProject S.A.

S.C PetroProject S.A este o firmă românească cu un spectru larg de activitate şi o experienţă bogată, în domeniul industriei petroliere, de prelucrare a hidrocarburilor şi petrochimie, precum şi în domeniile aferente acestora.

Timp de aproape 50 de ani PetroProject S.A a fost singurul institut de proiectare pentru rafinării şi petrochimie nu numai din România, ci şi din sud-estul Europei şi a dobândit un înalt prestigiu datorită profesionalismului personalului său, precum şi a realizărilor sale.

Institutul a efectuat în întregime lucrările de proiectare şi inginerie pentru realizarea şi implementarea noilor rafinării româneşti, precum şi pentru modernizarea şi extinderea celor existente. Astfel, PetroProject S.A a proiectat în întregime 11 rafinării în Romania, cu o capacitate totală de prelucrare de aprox. 40.000.000 tm/an şi un număr mare de obiective în străinătate, în întreaga lume, incluzând în principal rafinării petroliere, complexe de lubrifianţi lichizi/gazoşi, terminale petroliere şi alte instalaţii aferente.

PetroProject S.A continuă să-şi folosească experienţa sa în inginerie şi capacitatea de coordonare a proiectelor pentru satisfacerea cu succes a tuturor cerinţelor partenerilor de afaceri actuali şi de viitor atât din ţară cât şi din străinătate.

Contul de Profit şi Pierdere, în formă simplificată, la 31.12.2009, comparativ cu aceeaşi perioadă din exerciţiul precedent precum şi din anul 2007, se prezintă astfel:

Tabelul 1

Indicatori 2007 2008 2009

VENITURI TOTALE ,

din care 94.651.342 92.525.513

146.810.672

Venituri din exploatare 90.549.770 88.616.833 144.089.821

Venituri financiare 4.101.572 3.908.680 2.720.851

CHELTUIELI TOTALE,

din care 91.277.088 89.203.981

143.011.236

Cheltuieli de exploatare 89.255.166 86.749.815 138.656.334

Cheltuieli financiare 2.021.972 2.454.166 4.354.902

Rezultatul current al exercitiului 3.374.254 3.321.532 3.799.436

VENITURI EXTRAORDINARE 0 0 0

CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0 0 0

Rezultatul brut al exercitiului 3.374.254 3.321.532 3.799.436

Impozit profit 539.881 531.445 607.910

Rezultatul net al exercitiului 2.837.373 2.790.087 3.191.526

Sursa: Documentele contabile ale S.C. PetroProject. S.A

Din contul de profit şi pierdere simplificat se poate observa că rezultatul exerciţiului în toti cei trei ani analizati este pozitiv. Modificarea profitului brut este de 477.904 în anul 2009 faţa de 2008 şi se datorează în principal modificării rezultatului din exploatare care a crescut cu 3.566.469.Dar în anul 2008 s-a înregistrat o scădere a profitului brut faţă de anul 2007. Rezultatul extraordinar, fiind 0, nu a influenţat modificarea profitului brut.

Acesta exprimă rezultatul dagajat de întreaga activitate a întreprinderii. De fapt, el reprezintă variaţia situaţiei nete a firmei între deschiderea şi închiderea exerciţiilor ca urmare a activităţii economice. Totuşi rezultatul net al exerciţiului nu poate dezvălui ce anume a condus la aceste valori.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Rentabilitatii la SC Petroproject SA.docx