Analiza Riscului. Studiu de Caz Petrom

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Riscului. Studiu de Caz Petrom.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

)Stabilirea contextului intern şi extern.Managementul riscului

Petrom S.A. este principala companie pe piaţa românească de combustibili.

Capitalul social * al Petrom S.A. constă în 56,644,108,335 de acţiuni plătite integral având o valoare nominală totală de 5,664,410,834 RON. Diferenţa până la 18,983,366,226 RON reprezintă ajustarea la inflaţie generată de faptul că România a avut economie hiperinflaţionistă până în ianuarie 2004.

Petrom este împărţit în 4 segmente de operare: Explorare şi Producţie (E&P), Rafinare şi Marketing, Gaze şi Energie. Managementul Grupului, activităţile de finanţare şi anumite funcţii sunt evidenţiate în segmentul Corporativ.

Implicarea Grupului în explorarea şi producţia de gaze şi ţiţei implică expunerea la o serie de riscuri inerente. Printre acestea stabilitatea politică, condiţiile economice, modificări ale legislaţiei fiscale precum şi alte riscuri operaţionale inerente cum ar fi volatilitatea ridicată a preţului ţiţeiului şi a dolarului american.O varietate de măsuri sunt utilizate pentru a gestiona aceste riscuri.

În afara integrării activităţilor de explorare şi producţie şi de distribuţie ale Grupului şi politicii de a menţine un portofoliu echilibrat de active în segmentul E&P, principalele instrumente utilizate sunt de natură operaţională.

Activităţile segmentului E&P sunt concentrate în principal în România şi Kazakhstan. În România, Petrom S.A. este singurul producător de ţiţei. Produsele E&P sunt ţiţeiul şi gazele naturale.

Divizia de Gaze are drept scop vânzarea gazelor naturale şi fructificarea optimă a oportunităţilor ce rezultă din liberalizarea pieţei. Divizia de Energie este nou înfiinţată, având drept scop diversificarea activităţilor Petrom S.A. în sectorul energetic românesc. Divizia de produse chimice, asimilată segmentului Gaze şi Energie, deţine şi exploatează principala fabrică de îngrăşăminte din România, Doljchim Craiova.

R&M produce şi livrează benzină, motorină şi alte produse petroliere clienţilor săi. Divizia de rafinare include două din cele mai importante rafinării din România, Arpechim şi Petrobrazi.Arpechim se va închide în 2011. Divizia de marketing livrează produse clienţilor în sistem en-detail, cât şi en-gros şi desfăşoară operaţiuni în România,Bulgaria, Serbia şi Moldova.

Actionariatul

În data de 15 ianuarie 2009, Depozitarul Central a efectuat transferul acţiunilor Petrom deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în contul Ministerului Economiei (ME), care deţine în prezent 11.690.694.418 acţiuni. Prin urmare, structura acţionariatului Petrom s-a modificat astfel: 51,01% OMV Aktiengesellschaft, grup energetic lider în centrul şi Sud-Estul Europei, 20,64% Ministerul Economiei, 20,11% Fondul Proprietatea, un fond creat special de statul roman cu scopul despăgubirii persoanelor ale caror proprietati au fost confiscate abuziv în timpul regimului comunist (fondul deţine un portofoliu diversificat de acţiuni ale companiilor din Romania) şi 2,03% Banca

Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Cota ramasă, de 6,21%, se tranzactionează liber pe Bursa de Valori Bucuresti.

Numărul mediu de angajaţi 31 decembrie 31 decembrie

2009 2008

Total Grup Petrom 32,190 32,026

Petrom S.A. 30,398 29,861

Alte filiale 1,792 2,165

Notă*

Pe parcursul analizei voi face referiri la anul 2009 comparativ cu 2008

2.Identificarea riscurilor

a)Întâmplătoare: incendii , explozii , emisii de substanţe gazoase, avarii.

b)Financiare.Principalele riscuri identificate sunt: riscul de schimb valutar (în principal cel asociat fluctuaţiilor USD), riscurile de piaţă, riscul de lichiditate, risc de credit, riscul de capital, riscul de dobândă.

c)Operaţionale.În această categorie intră riscuri legate de personal, riscul legislativ, fraudă

d)Strategice: preţul pe piaţă, fluctuaţiile cererii , volatilitatea preţului ţiţeiului , risc tehnologic, dar şi riscul politic şi economic.

3.Analiza/cuatnificarea riscurilor :

a)Riscuri întâmplătoare

În cadrul rafineriei sursele de pericol sunt reprezentate de instalaţiile de hidrofinare, reformare, instalaţia de cocsare, distilare atmosferica în vid, cracare catalitică, TAME, fracţionare gaze, extracţie/separare aromate, desulfurare gaze recuperare sulf, MTBE, izomerizare, grup co-generare, instalaţia hidrodesulfurare benzină cracare catalitică, Rampa CF, recuperare gaze facla , AD – parcuri rezervoare, sfere; instalaţia de tratare ape uzate.

Riscul de incendiu al societăţii, se situează în domeniul riscurilor acceptabile, deoarece încă din faza de proiectare şi construcţie a instalaţiilor s-au luat măsuri de diminuarea a probabilităţii de iniţiere a incendiului, a nivelului de gravitate a consecinţelor.

Exploziile sunt procese de ardere foarte rapidă şi violentă a amestecurilor explozive, ce se produc în fracţiuni de secundă, cu degajare de căldură, lumină şi generare de presiuni mari, cu efecte majore asupra construcţiilor , infrastructurilor şi instalaţiilor din apropiere.

Exploziile se pot datora: substanţelor, produselor cu caracter exploziv vehiculate;

acumulări de gaze în interiorul cuptoarelor

prezenţei hidrogenului care se manipulează la presiuni şi temperaturi ridicate, etc.

Emisiile de substanţe periculoase pot apărea datorita producerii de avarii în cadrul instalaţiilor.

Pericolul datorat emisiilor de substanţe periculoase depinde de proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice ale acestora, de timpul de expunere şi de condiţiile meteorologice, determinante în dispersia acestora în atmosferă joasă. Emisiile toxice pun în pericol viaţa oamenilor, fauna şi vegetaţia, putând produce daune ireversibile.

Avariile sunt evenimentele sau incidentele care nu generează efecte majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care au potenţial să producă un accident major.

b)Riscuri financiare

Prin activitatea sa Grupul se expune în primul rând la riscurile financiare de schimbare a cursului valutar pentru monedele străine şi a ratelor de dobândă.

Deoarece Grupul operează în mai multe ţări şi valute, sunt analizate riscurile aferente activităţilor specifice industriei precum si riscurile valutare aferente. Grupul este în principal expus la modificarea cursului de schimb al dolarului american şi al Euro faţă de leul românesc. Alte valute au un efect limitat asupra fluxului de numerar şi asupra profitului înainte de dobânzi si impozitare.

Grupul gestionează capitalul astfel încât să se asigure că entităţile din cadrul Grupului vor putea sa-şi continue activitatea şi în acelaşi timp să maximizeze câştigul acţionarilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Riscului. Studiu de Caz Petrom.doc