Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15708
Mărime: 127.47KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. NICOLAE BALTEŞ

Cuprins

CAP I. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE LA S.C. RED-IMPEX S.R.L. 4

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. RED-IMPEX S.R.L. 4

1.2. DOCUMENTELE CARE AU STAT LA BAZA STUDIULUI DE CAZ 4

1.3. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 4

1.4. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 5

CAP II. OBIECTIVELE ANALIZEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE 7

2.1. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL 7

2.1.1. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 7

2.1.2. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice 9

2.1.2.1. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 9

2.1.2.2. Indicatori de profitabilitate 10

2.1.2.3. Viteza de rotaţie a stocurilor 10

2.1.2.4. Gradul de îndatorare 11

2.2. ANALIZA PERFORMANŢEI ŞI AL RENTABILITĂŢII PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 11

2.2.1. Ratele de rentabilitate comercială (Soldurile intermediare de gestiune) 11

2.2.2. Capacitatea de autofinanţare 14

2.2.3. Analiza ratelor de rentabilitate 14

2.3. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 14

2.3.1. Analiza patrimoniului net 15

2.3.2. Analiza corelaţiei fond de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă 15

2.3.3. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar 16

2.3.4. Analiza ratelor de echilibru financiar 16

2.4. ANALIZA RISCULUI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 17

2.4.1. Riscurile firmei şi metode de evaluare a acestora 19

2.4.2. Analiza şi diagnosticul riscului economic: levierul operaţional 20

2.4.3. Analiza şi diagnosticul riscului financiar: levierul financiar 21

2.4.4. Diagnosticul riscului de faliment: metoda scorurilor 22

CAP III. ANALIZA ŞI DIAGNOSTICUL POZIŢIEI FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL LA S.C. RED – IMPEX S.R.L. 26

3.1. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ ALE ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 27

3.1.1. Analiza structurii activelor 27

3.1.2. Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii 29

3.2. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A ENTITĂŢII ECONOMICE 31

3.2.1. Lichiditate şi solvabilitate 31

3.2.2. Indicatori de profitabilitate 32

3.2.3. Viteza de rotaţie a stocurilor 32

3.2.4. Gradul de îndatorare 33

3.3. ANALIZA PERFORMANŢEI ŞI AL RENTABILITĂŢII PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 33

3.3.1. Ratele de rentabilitate comercială (Tabelul soldurilor intermediare de gestiune) 34

3.3.2. Capacitatea de autofinanţare 36

3.3.3. Ratele de rentabilitate 37

3.4. ANALIZA ŞI DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI FINANCIAR 38

3.4.1. Analiza patrimoniului net 39

3.4.2. Analiza corelaţiei fond de rulment, necesar de fond de rulment şi trezorerie netă 40

3.4.3. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar 41

3.4.4. Analiza ratelor de echilibru financiar 43

3.5. ANALIZA RISCULUI LA S.C. RED-IMPEX S.R.L. 44

3.5.1. Analiza riscului economic – efectul de levier 44

3.5.2. Modelul Altman 45

3.5.3. Modelul Conan şi Holder 46

3.5.3. Modelul Băncii Comerciale Române 47

CAP VI. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 49

4.1. PLANUL DE REORGANIZARE A SOCIETĂŢII DEBITOARE 49

4.2. CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU CONDUS LA INSOLVENŢĂ 49

4.3. PERSOANELE RĂSPUNZĂTOARE DE STAREA DE INSOLVENŢĂ A SOCIETĂŢII 49

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

Cap I. Activitatea de producţie şi comercializare la S.C. RED-IMPEX S.R.L.

1.1. Prezentarea societăţii S.C. RED-IMPEX S.R.L.

Societatea Comercială RED-IMPEX S.R.L., a fost înfiinţată la data de 26.09.2003 cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 49, judeţul Harghita, fiind înregistrat sub numărul: J19/825/2003, având cod fiscal 1445562 cu atribut fiscal RO şi cu un capital social subscris şi vărsat 200,00 lei.

Împotriva acestei societăţi la data de 31.01.2008, pe baza Încheierii civile nr. 523/31.01.2008 a Tribunalului Harghita, a fost deschisă procedura generală a insolvenţei reglementată de Legea 85/2006, în urma cererii depuse de D.G.F.P. Harghita. Administratorul de drept a declarat intenţia de reorganizare a activităţii societăţii debitoare şi urmează să întocmească şi să depună la dosarul instanţei în termen de 30 de zile de la afişarea Tabelului Definitiv a Creditorilor un Plan de Reorganizare.

Administratorul judiciar desemnat, pentru a putea exprima o opinie despre viabilitatea reorganizării a activităţii societăţii debitoare şi pentru a întocmii, în conformitate cu prevederile art. 25, lit. a, alin (1) din Legea 85/2006, un „Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabil pasivul societăţii”, trebuie să efectueze o analiză aprofundată, a poziţiei financiare şi a riscului de faliment a societăţii comerciale, pe baza evidenţei contabile.

1.2. Documentele care au stat la baza studiului de caz

La baza acestui studiu de caz a stat evidenţa contabilă aferentă perioadei ianuarie 2005 - decembrie 2007, situaţiile financiare semestriale şi anuale, precum şi actele de înfiinţare ale societăţii comerciale, predate administratorului judiciar de către administratorul de drept a societăţii, Petru Paul.

1.3. Structura capitalului social şi administrarea societăţii

Conform Încheierii civile nr. 1687/25.09.2003 şi a Actului constitutiv S.C. RED-IMPEX S.R.L a fost înfiinţată la data de 26.09.2003 cu un capital social de 200 lei constând din 20 de părţi sociale deţinute de asociatul unic Petru Paul, el fiind totodată numit şi în funcţia de administrator. Până la data deschiderii procedurii de insolvenţă nu au intervenit modificări privind structura capitalului social şi conducerea societăţii.

1.4. Activitatea desfăşurată

Principalul obiect de activitate al societăţii debitoare era “fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate” – cod C.A.E.N. 1772. Societatea a desfăşurat activitatea de valorificare a produselor finite proprii şi prestări servicii de tip manoperă confecţii, până în luna aprilie 2006 într-un spaţiu închiriat de la SC VINURI SI BAUTURI HARGHITA SA, iar începând din luna mai 2006, în spaţiul propriu, aflat în com. Sânsimion, sat. Cetăţuia, nr. 186, jud. Harghita.

În perioada ianuarie 2005 – decembrie 2008 numărul salariaţilor oscila între 9 şi 20 persoane.

Conducerea activităţii societăţii este îndeplinită de administratorul Petru Pal, având experienţă vastă în industria textilă. De asemenea trebuie să amintim şi faptul că funcţia de şef de producţie este îndeplinită încă din anul 2004 de Vasile Tudor, maistru în domeniul textil. Activitatea de producţie este organizată în grupuri, fiecare având sarcini separate, grupurile fiind delegate în funcţie de necesităţile firmei.

În luna decembrie 2007 societatea îşi desfăşura activitatea cu 11 angajaţi, structurat astfel:

- administrativ - 1 persoană

- direct productiv – 9 persoane

- indirect productiv – 2 persoane.

Produsele finite realizate în urma activităţii S.C. RED-IMPEX S.R.L. sunt articole de îmbrăcăminte tricotate de diferite modele în majoritate pentru femei, şi într-un procent mai redus pentru bărbaţi şi copii. Şeful de producţie se ocupă de procurarea materiei prime, în unele cazuri şi de crearea modelelor cerute de piaţă.

Societatea a achiziţionat un imobil în cursul anului 2006 constând dintr-un teren intravilan 902 mp, atelier şi şopron, situat la, com. Cetăţuia, nr. 186, jud. Harghita, în scopul asigurării infrastructurii de producţie proprie.

Principale echipamente aflate în proprietatea S.C. RED-IMPEX S.R.L. sunt două maşini de tricotat de marca Steiger în valoare totală de 65.836 lei.

Principalii furnizori de materii prime şi materiale prelucrate în atelierul de producţie a firmei sunt SC AKROM AKAL TEXTILE ROMANIA SRL, Bucureşti (având pondere de 45% din totalul de aprovizionare în anul 2007), SC LONFIL SA, Botoşani (în 30%) şi din materiale puse la dispoziţia societăţii de către clienţi (în 25%).

Piaţa de desfacere a produselor tricotate era în deosebi destinată pieţei autohtone deoarece piaţa articolelor de îmbrăcăminte este o piaţă cu un ritm de creştere accentuată şi o dezvoltare permanentă, existenţa şi extinderea pe această piaţă era destul de grea. Această piaţă a suferit modificări destul de semnificative într-o perioadă relativ scurtă, datorită în deosebi faptului că produsele străine deveneau din ce în ce mai ieftine şi mai accesibile pe piaţa autohtonă.

Principalii clienţi a societăţii în valorificarea produselor finite sunt societăţi comerciale şi persoane fizice mai ales din judeţele Harghita şi Covasna. În domeniul prestării de servicii principalul client este S.C. ANCA-ROM S.R.L.

Preview document

Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 1
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 2
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 3
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 4
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 5
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 6
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 7
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 8
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 9
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 10
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 11
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 12
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 13
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 14
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 15
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 16
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 17
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 18
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 19
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 20
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 21
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 22
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 23
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 24
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 25
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 26
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 27
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 28
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 29
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 30
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 31
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 32
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 33
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 34
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 35
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 36
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 37
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 38
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 39
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 40
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 41
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 42
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 43
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 44
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 45
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 46
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 47
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 48
Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Intreprinderea in Mediul Competitiv Studiul de Caz Realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Reorganizarea Intreprinderilor Aflate in Dificultate - Plan de Reorganizare al Societatii SC Design Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul...

Managementul Financiar al Firmei

Cuplajele unisens, datorită frecvenţei ridicate a impănărilor si a sarcinilor dinamice mari la care sunt supuse, influenţează în mod direct asupra...

Leasingul - Formă Modernă de Finanțare a Capitalului Imobilizat

CAPITOLUL 1 FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PRIN LEASING. EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE 1.1. Istoria economică a leasingului în lume Cum a devenit...

Proiect Practica SC April Electric SRL

INTRODUCERE Odată cu dezvoltarea Internetului, comerţul on-line a luat amploare antrenând din ce în ce mai mulţi jucători pe piaţă. Mediul de...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Best Hotel SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1. Scurt istoric Hotelul Best s-a deschis în 10.04.2002 ca fiind în categoria IA. De-a...

Plan de Afaceri

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Dosar de Practica - Firma SC A&I Consulting SRL

1. Caracterizare generală a activităţii firmei S.C. A&I Consulting S.R.L. 1.1. Prezentare generală Înfiinţată în noiembrie 2008, S.C. A&I...

Ai nevoie de altceva?