Analiza Situatiei Financiar Patrimoniale la SC Termoficare SA Petrosani

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Situatiei Financiar Patrimoniale la SC Termoficare SA Petrosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ilie Rascolean

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAP.1 BAZELE TEORETICE METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE
1.1 Prezentare generală a bazelor metodologice ale analizei economico financiare
1.1.1 Analiza economico financiară în mecanismele manageriale
1.1.2 Conţinutul procesului de analiză economică
1.1.3 Poziţia analizei în mecanismele manageriale
1.2 Factorii care determină schimbări de stare în funcţionarea sistemului microeconomic
1.3 Analiza diagnostic, rolul în evaluarea performanţelor economico financiare ale întreprinderii
1.3.1 Conţinut şi abordare generală
1.3.2 Sistemul de indicatori şi corelaţii de echilibru şi eficienţă în procesul de diagnoză şi reglare a performanţelor economico financiare ale întreprinderii
1.4 Metode şi tehnici ale analizei economico – financiare
1.4.1 Metode de stabilire a relaţiilor cauzale
1.4.2 Diviziunea sau descompunerea rezultatului
1.4.3 Gruparea
1.4.4 Comparaţia
1.4.5 Modelarea fenomenelor economice
1.4.6 Măsurarea relaţiilor factorial cauzale
1.4.6.1 Metoda bilanţieră sau metoda input – output
1.4.6.2 Metoda substituirii valorii factorilor
1.4.6.3 Cercetările operaţionale
1.4.6.4 Alte metode matematice
1.5 Analiza economico – financiară în sistemul organizaţional
CAP.2 ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIAR PATRIMONIALE
2.1 Analiza mijloacelor economice din patrimoniul întreprinderii
2.1.1 Analiza activelor imobilizate
2.1.2 Analiza activelor circulante
2.1.2.1 Analiza stocurilor
2.1.2.2 Analiza creanţelor
2.1.2.3 Analiza disponibilităţilor băneşti şi a plasamentelor
2.1.3 Analiza situaţiei patrimoniale sub aspectul păstrării integrităţii acestuia
2.2 Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice
2.2.1 Analiza capitalurilor întreprinderii
2.2.2 Analiza provizioanelor
2.2.3 Analiza fondului de rulment
2.2.4 Analiza obligaţiilor ( surselor atrase ) pe termen scurt
2.2.5 Analiza creditelor bancare şi a împrumuturilor pe termen scurt
acordate de terţi
2.2.6 Analiza corelaţiei dintre sursele financiare din pasivul bilanţului şi
elementele patrimoniale din activul bilanţului
2.3 Analiza echilibrului financiar
2.3.1 Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment şi activele circulante
2.3.2 Analiza creanţelor şi obligaţiilor în sistemul echilibrului financiar
2.3.3 Analiza solvabilităţii şi a capacităţii de plată
2.4 Analiza eficienţei utilizării mijloacelor economice şi a capitalurilor
întreprinderii
2.4.1 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
CAP. 3 STUDIU DE CAZ PRIVIND SITUAŢIA FINANCIAR PATRIMONIALĂ LA SC TERMOFICARE SA PETROŞANI
3.1 Prezentare generală a SC TERMOFICARE SA Petroşani
3.1.1 Scurt istoric al SC TERMOFICARE SA Petroşani
3.1.2 Organizarea SC TERMOFICARE SA Petroşani
3.1.3 Compartimentul financiar – contabilitate
3.1.4 Structura de personal a SC TERMOFICARE SA Petroşani
3.1.5 Furnizorii şi clienţii SC TERMOFICARE SA Petroşani
3.2 Analiza fondului de rulment
3.3 Analiza necesarului de fond de rulment
3.4 Analiza trezoreriei nete
3.5 Analiza ratelor
3.6 Concluzii şi propuneri

Extras din document

CAP. 1. BAZELE TEORETICE

METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO- FINANCIARE

1.1 PREZENTARE GENERALĂ A BAZELOR TEORETICE - METODOLOGIGE ALE ANALIZEI ECONOMICO - FINANCIARE

Piaţa ca mecanism de reglare a funcţionării economiei are un impact complex şi permanent asupra deciziilor libere şi autonome ale agenţilor economici privind opţiunile în alocarea resurselor, dimensiunea alocării, respectiv investirii, eficienţa utilizării lor în vederea asigurării marjei concurenţiale , a viabilităţii. Astfel, s-a definit ca necesitate şi utilitate analiza economico-financiară ca instrument de supraveghere a activităţii şi performanţelor ei, inclusiv cu luarea în considerare a variabilelor probabile ale pieţei.

Răspunsuri la aceste întrebări caută să obţină oricare utilizator al informaţiei , fie el intern (structurile funcţionale şi conducerea unităţii ), fie extern (bănci, organe fiscale, parteneri de afaceri ).

Elementele primare ale patrimoniului actual conceptual-metodologic, al analizei economico – financiare au apărut cu peste două secole în urmă o dată cu începutul revoluţiei industriale şi au devenit tot mai largi şi explicite prin lucrări de specialitate cum ar fi : Scientific Management, On the Economy of Machineriy and Manufactures.

Dezvoltarea analizei economico – financiare mai ales în ultimi 20 de ani îşi are originea în modificarea fundamentală a concepţiei şi locului întreprinderii în societate. Principalele probleme ale bazelor teoretice-metodologice ale analizei economico-financiare sunt :

- analiza economico-financiară în mecanismele manageriale ;

- factorii care determină schimbări de stare în funcţionarea sistemelor

microeconomice;

- analiza diagnostic;

- rolul în evaluarea şi reglarea performanţelor economico-financiare ale

întreprinderii;

- metode şi tehnici ale analizei economico – financiare;

- sisteme organizaţionale ale realizării analizei economico – financiare.

1.1.1 Analiza economico-financiară în

mecanismele manageriale

Procesul de conducere nu se poate baza pe rutină şi intuiţie ci pe o analiză ştiinţifică, pe o cunoaştere temeinică a situaţiei date, o identificare a vulnerabilităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare.

Întreprinderea este o organizaţie socială, cu o structură şi dinamică specifică, fapt ce determină şi complexitatea actului decizional. Ca activitate practică, analiza economico – financiară are caracter permanent, indiferent de subiectul care o efectuează deoarece prin valorificarea informaţiei furnizate de sistemul şi politicile, se pot formula concluzi pertinente asupra ansamblului activităţii sau segmentelor acesteia.

Pe baza analizei, factorul uman formulează concluzii prin care se dirijează efortul astfel încât efectele să fie maxime, satisfăcând prin aceasta cerinţele proprietarilor capitalurilor investite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Situatiei Financiar Patrimoniale la SC Termoficare SA Petrosani.doc