Analiza Socio-Economica a Romaniei Comparativ cu UE

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Socio-Economica a Romaniei Comparativ cu UE.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Obiectivul temei:

- analiza situatiei socio - economica a ţării noastre, din perspectiva obiectivului fundamental al Strategiei de aderare, respectiv convergenţa cu statele membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele analizei sunt sintetizate în studiul de faţă şi structurat după cum urmează:

Capitolul 1 prezintă argumente ale necesităţii unei analize socio - economica a României, care să aibă în vedere o serie de indicatori relevanţi atât pentru performanţele economiei, dar şi pentru standardul de viaţă al populaţiei sau altor aspecte sociale, precizându-se unele delimitări metodologice. În capitolele 2 şi respectiv 3 se abordează analitic situaţia României la fiecare indicator economic şi respectiv social, punându-se accent pe evidenţierea decalajelor faţă statele Uniunii Europene, unele comentarii fiind însoţite de tabele auxiliare. În Capitolul 4 se examinează locul României din punctul de vedere al indicatorului agregat şi se fac unele remarci concluzive cu privire la situatia economico-socială a ţării noastre şi priorităţile de acţiune în vederea recuperării decalajelor în raport cu statele europene. Studiul prezintă în final (Anexa 1) tabelul sintetic cu toate statele şi toţi indicatorii dar si reprezentarea acestuia prin diagrama (Anexa 2)

Cap. 1. EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICO - SOCIALA

DELIMITĂRI METODOLOGICE

Dezvoltarea economică este un proces secvenţial, care presupune însă ameliorări continue ale capacităţii de producţie a bunurilor şi serviciilor, însoţite de schimbări adecvate ale modului de organizare la nivel de firmă şi al mediului de afaceri, precum şi ale managementului macroeconomic şi calităţii guvernării. Istoria omenirii relevă parcurgerea a diferite stadii de dezvoltare economică (ţările fiind catalogate ca având economie dezvoltată, nivel mediu de dezvoltare sau în curs de dezvoltare, unele dintre acestea din urmă fiind denumite economii în tranziţie sau economii emergente), vehiculându-se şi concepte legate de tipologia evolutivă a societăţii (industrială, post-industrială sau terţiară, informaţională şi, mai recent, bazată pe cunoaştere) sau de calitatea mediului înconjurător (dezvoltare durabilă).

La nivele inferioare ale stadiului de dezvoltare, creşterea economică este determinată de utilizarea factorilor primari de producţie (pământ, producţii cu grad scăzut de prelucrare, mână de lucru slab calificată), pe măsura avansării în stadii superioare, accentul mutându-se pe factorul capital (de regulă prin importul de tehnologii pe vectorul ISD). La stadii mai ridicate de dezvoltare, economiile se transformă din importatoare de tehnologii în generatoare de tehnologii, iar pe baza acumulărilor ştiinţifice pe scară largă, devin capabile să realizeze rate înalte de inovare, întărindu-şi competitivitatea pe piaţa globală.

În absenţa unor tehnici sau metodologii unanim acceptate, evaluarea stadiului de dezvoltare a unei ţări se dovedeşte un proces complex, existând o multitudine de factori care îl determină sau influenţează, precum şi o serie de caracteristici ce necesită a fi considerate. Pornind de la faptul că dezvoltarea economică implică şi bunăstare socială, precum şi de la dificultăţile de înţelegere a diferenţelor între naţiuni în privinţa standardului de viaţă, este necesar ca analiza indicatorilor economici să fie completată cu cea a indicatorilor sociali. Într-o asemenea abordare, în care a fost elaborat şi studiul de faţă, pentru evaluarea siatuatiei socio - economica a României comparativ cu alte ţări s-a calculat un indicator agregat, în urma unor iteraţii succesive şi sub restricţia disponibilităţii datelor, pe baza selectării a 6 indicatori economici (pe criterii de reprezentativitate sectorială, energetică, financiară ş.a.) şi respectiv 6 indicatori sociali (pe criterii de reprezentativitate a alimentaţiei, sănătăţii, educaţiei ş.a.):

1. PIB pe locuitor la PPC ($ / loc.)

2. Exportul pe locuitor ($ / loc.)

3. Număr tractoare la 1000 ha

4. Ponderea serviciilor în PIB (%)

5. Contul curent în PIB (%)

6. Intensitatea energetică (Consumul de energie în tep / 1 mil. $ PIB)

7. Utilizatori internet (% în pop.)

8. Consumul de calorii pe locuitor (cal/loc./zi)

9. Rata de şcolarizare în învăţământul superior (%)

10. Speranţa de viaţă (ani)

11. Cheltuieli pentru sănătate pe locuitor ($ / loc.)

12. Percepţia corupţiei

Pentru asigurarea unui grad ridicat de omogenitate a datelor s-a utilizat, ca sursă principală, situl www.NationMaster.com, o bază uriaşă de date pe care le preia de la ONU, Eurostat, Banca Mondiala (www.worldbank.org), www.oecd.org ş.a., anul de referinţă fiind, de regulă, 2005. Pentru unii indicatori s-au folosit alte surse cum sunt: http://earthtrends.wri.org/ (pentru Intensitatea energetică); www.fao.org (completarea datelor pentru Numărul de tractoare la 1000 ha şi respectiv Consumul de calorii); UNESCO (completarea datelor pentru Rata de şcolarizare în învăţământul superior); www.transparency.org (pentru indicatorul Percepţia corupţiei). Pentru România, nivelul indicatorului Contul curent în PIB a fost preluat din datele BNR (www.bnro.ro).

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Socio-Economica a Romaniei Comparativ cu UE.doc