Analiza Volumului de Activitate Exprimat prin Cifra de Afaceri

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Volumului de Activitate Exprimat prin Cifra de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Simionescu Mircea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Necesitatea analizei economice şi financiare a societăţii comerciale constituie în primul rand un obiectiv central al analizei. Acest obiectiv se realizează prin cunoaşterea post faptică, curentă şi previzională a evoluţiei sistemului cibernetic al firmei, a rezervelor sale interne precum şi a cauzelor care determină apariţia şi amplificarea acestora. În acest sens suntem de părere că analiza factorială a cifrei de afaceri netă, a costurilor şi profitabilităţii permite evidenţierea, evaluarea şi valorificarea rezervelor privind creşterea eficienţei economice.

Scopul analizei economice şi financiare este de cunoaştere a esenţei fenomenelor şi proceselor care se desfăşoară în mediul microeconomic în scopul descoperirii legităţilor care guvernează dinamizarea portofoliului de afaceri al societăţii comerciale.

Suntem de părere că analiza economică şi financiară prin metodele şi procedeele sale constituie un instrument indispensabil al activităţii manageriale a societăţii comerciale întrucât oferă soluţii practice în vederea prevenirii şi înlăturării factorilor cu acţiune distructivă şi creează pe această bază condiţii prielnice pentru manifestarea neîngrădită a factorilor cu influenţă pozitivă. Analiza economică evidenţiează comportamentul fenomenelor şi al proceselor ce se derulează în mediul economic prin utilizarea unor metode de investigare generală sau specifice acesteia. Obiectivul central al analizei economice şi financiare îl constituie în opinia noastră sporirea eficienţei comportamentului în afaceri al firmelor. Acesta se poate realiza prin cunoaşterea postfactum, curentă şi previzională a stării sistemului cibernetic al firmei pe de o parte prin evaluarea resurselor interne ale acestuia iar pe de altă parte prin evidenţierea cauzelor care determină mecanismul de fucţionare al firmelor. În acest sens analiza stării economice pune în evidenţă gradul de utilizare extensivă şi intensivă a resurselor în procesul combinării şi substituţiei tehnice şi economice a factorilor. Analiza stării financiare reliefează după părerea noastră rezervele nevalorificate ale profitabilităţii inflaţiei, lichidităţii, solvabilităţii comportamentului la bursa de valori a firmei şi aprecierea stării de faliment a firmelor.

Pe lângă obiectivul central, analiza economică şi financiară trebuie să urmărească şi alte ţinte precum: maximizarea valori de piaţă a acţiunilor firmei; scăderea vulnerabilităţii firmei; prevenirea riscului de faliment a firmei;

Etapele procesului de analiză economică şi financiară sunt:

- întocmirea planului de analiză

- culegerea şi selectarea informaţiilor necesare analizei

- verificarea informaţiilor culese

- analiza propriu-zisă a informaţiilor economice

- întocmirea referatului de analiză

Întocmirea planului de analiză presupune precizarea scopului analizei microeconomice, obiectivele principale ce trebuie atinse, problemele cheie de cercetat pentru realizarea scopului, ordinea executărilor, locul desfăşurării analizei, perioada de timp analizată, perioada cât se desfăşoară analiza, baza informaţională a analizei, stabilirea echipei de analişti, stabilirea unor echipe mixte pentru rezolvarea unor probleme mai complexe şi repartizarea sarcinilor pe membrii echipei.

Culegerea şi selectarea informaţiilor asigură baza de date necesară desfăşurării analizei. Constatările directe, sesizările clienţilor, materialele de profil economic din presă, procesele verbale ale organelor de control, actele normative, instrucţiunile elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

Selectarea informaţiilor economice în funcţie de scopul urmărit. Utilizarea informaţiilor economice representative, apelarea la mai multe surse de culegere a informaţiilor economice, gruparea şi clasificarea informaţiilor economice, uşurează desfăşurarea analizei.

Verificarea informaţiilor culese are ca scop să asigure baza informaţională a analizei în concordanţă cu realităţile din economia întreprinderii şi care poate îmbrăca 3 forme: verificare formei de prezentare a satelor; verificarea calculelor; şi verificarea de fond a informaţiilor economice.

Verificare formei de prezentare a purtătorilor de informaţii (planul economic, raportări statistice, contabile) trebuie să concorde cu normele de întocmire şi înaintare a lor din punctul de vedere al termenului de depunere, conţinutului economic, semnăturilor autorizate.

Verificarea calculelor indicatorilor economici comparative cu normele legale evidenţiează eventualele erori de calcul şi necolerării între diferiţi indicatori economici.

Verificarea de fond a informaţiilor economice se referă la veridicitatea acestora la concordanţa evidenţei economice cu realitatea practică din întreprindere, la verificările faptice pentru identificarea mijloacelor economice ale intreprinderii, la evaluarea corectă a unor indicatori economici din bilanţul contabil din contul de profit şi pierdere din situaţia fluxurilor de numerar, pentru asigurarea comparabilităţii diferiţilor indicatori economici.

Analiza propriu-zisă a informaţiilor economice presupune efectuarea unei analize postfaptice, curente sau operative şi prospective. Analiza prospectivă urmăreşte modul de fundamentare a planului economic al întreprinderii pentru asigurarea unui etalon actualizat în aprecierea activităţii economice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Volumului de Activitate Exprimat prin Cifra de Afaceri.doc