Aparitia si Functiile Monedei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aparitia si Functiile Monedei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

SUBIECTE

1. Abordări doctrinare privind originea banilor.

2. Necesitatea şi apariţia monedei.

3. Evoluţia monedei.

4. Banii în arealul românesc.

5. BIBLIOGRAFIE

1. ABORDĂRI DOCTRINALE PRIVIND ORIGINEA BANILOR

în literatura economică se discută în principal două teorii a provenienţei banilor:

raţionalistă şi evoluţionistă.

DOCTRINE PRIVIND PROVENIENŢA MONEDEI

TEORIA RAŢIONALISTĂ privind provenienţa banilor

este expusă pentru prima oară în lucrarea lui Aristotel “Etica Nicomah”

şi explică provenienţa banilor ca rezultat al unui acord între oameni, care s-au convins că pentru înlesnirea transferării valorii în procesul de circulaţie al acesteia sunt necesare instrumente speciale.

TEORIA RAŢIONALISTĂ ÎN PREZENT

Opinia subiectiv-psihologică referitor la provenenţa banilor persistă până în present în lucrările multor economişti contemporani.

Paul Samuielson defineşte banii ca o convenţionalitate socială artificială.

Jonn Kennet Galbreith socoate că fixarea funcţiilor banilor după metalele nobile sau altele obiecte este rezultatul unui accord dintre oameni.

TEORIA EVOLUŢIONISTĂ privind provenienţa banilor

este conturată pentru prima oară în lucrările lui Adam Smith şi David Ricardo

în sec. al XIX-lea, cel mai reprezentant exponent al ei a fost economistul german Karl Marx

şi explică că provenienţa banilor este rezultatul unui proces evolutiv care indiferent de voinţa oamenilor a condus la separarea unor obiecte din masa totală a bunurilor (mărfurilor) şi ocuparea unui loc deosebit în circulaţia valorii.

TEORIA EVOLUŢIONISTĂ ÎN PREZENT

Descoperirile istorice ulterioare au extins esenţial aria cunoştinţelor despre bani. Nu s-a găsit nici un document istoric sau arheologic în calitate de argument că banii s-au născut în urma unei înţelegeri.

Toată istoria apariţiei şi funcţionării banilor este, în esenţă, evoluţia lor de la concret la abstract şi serveşte drept confirmare a teoriei evoluţioniste a provenenţei banilor.

2. NECESITATEA ŞI APARIŢIA MONEDEI

Banul este un fenomen obiectiv, generat de nevoile reale ale oamenilor pentru înlesnirea şi echivalarea schimbului de bunuri.

NECESITATEA MONEDEI

CIRCUMSTANŢELE CARE AU DETERMINAT APARIŢIA MONEDEI

APARIŢIA MONEDEI

3. EVOLUŢIA MONEDEI

Istoria multimilenară a fenomenului monetar reprezintă, în esenţă, evoluţia conţinutului şi formei monedei.Transformările de formă şi de fond a banului ilustrează evoluţia banului ca o succesiune de epoci, în decursul fiecăreia din ele acesta fiind inedit ca materie şi insolit ca siluetă.

EVOLUŢIA ETALONULUI MONETAR ŞI FORMELOR MONEDEI

TRANSFORMĂRILE DE FOND A MONEDEI

EPOCA BANULUI MARFĂ – demarează odată cu ivirea schimburilor economice;

EPOCA MONEDEI DE AUR este lungă şi interesantă.

EPOCA BANILOR SEMN începe odată cu separarea celor două laturi ale banului şi care s-a extins până în zilele noastre.

EPOCA BANULUI MARFĂ

Semnificaţia acestei epoci în istoria banilor constă în observarea fenomenului valoare, încercarea de măsurare şi inventarea instrumentului de transferare a acesteia.

Evoluţia banului demarează odată cu apariţia lui şi în decursul acesteia au loc un şir de mutaţii conceptuale şi tehnice cu referinţă la valoare şi schimb.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aparitia si Functiile Monedei.doc

Alte informatii

Aparitia si functiile monedei