Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3796
Mărime: 22.59KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Clasificarea documentelor

După natura operaţiilor documentele pot fi: documente privind activitatea financiar contabilă (în care se consemnează activele imobilizate, activele circulante, salariile, pasivele, rezultatele financiare); documente pentru alte activităţi care nu constituie acte justificative pentru înregistrările contabile.

După funcţia pe care o indeplinesc documentele pot fi: de dispoziţie - prin care se ordonă a se executa o operaţie economică (dispoziţii de plată, dispoziţii de livrare, ordinul de plată, comanda); de execuţie (justificative) - cuprind date cu privire la executarea operaţiilor economice; mixte sau combinate - reunesc trăsăturile documentelor de dispoziţie şi a celor justificative. Aceste documente sunt initial documente de dispoziţie, iar prin completarea lor cu date referitoare la execuatrea operaţiilor respective ele devin documente justificative.

După numărul operaţiilor economice documentele pot fi: documente singulare care conţin date privitoare la o singură operaţie (chitantă, bon de consum, factură); documente cumulative sau centralizatoare care conţin date privind mai multe operaţii economice de acelaşi fel.

După momentul întocmirii şi rolul în cadrul procesului informaţional: documente primare întocmite în momentul şi la locul efectuării operaţiilor (îndeplinesc rolul de documente justificative); documente secundare întocmite pe baza documentelor primare sau concomitent, asigurând pregătirea datelor în vederea prelucrării lor.

După sfera de aplicare pot fi: documente generale sau comune, utilizate în toate unităţile patrimoniale; documente specifice utilizate în anumite ramuri ale economiei.

După forma de prezentare pot fi: documente tipizate întocmite pe formulare tip strict determinate a căror folosire este obligatoriu; documente netipizate întocmite pe formulare specifice, pe hârtie simplă.

După locul unde se întocmesc şi circulă pot fi: documente interne întocmite în cadrul unităţii; documente externe intocmite în afara unităţii.

După regimul de tipărire şi folosire: documente întocmite pe formulare cu regim special; documente întocmite pe formulare cu reglementări exprese de tipărire, gestionare, folosire şi justificare (mărci poştale, timbre fiscale, bilete de călătorie, certificate medicale, carnete de muncă, etc.); documente întocmite pe formulare cu regim uzual, nu sunt supuse anumitor restricţii privind tipărirea, numerotarea şi justificarea lor.

Clasarea şi păstrarea documentelor

Faza finală a circulaţiei documentelor constituie clasarea lor la dosar după rezolvarea completă şi definitorie a acestora. Prin clasare se înţelege aranjarea documentelor într-o anumită ordine strict determinată în scopul asigurării, păstrării lor în bune condiţii şi pentru a fi uşor găsite în vederea obţinerii informatiilor necesare. O clasare ratională şi eficientă trebuie să asigure posibilitatea găsirii cu uşurintă a oricărui document, să fie simplă, precisă, elastică, să se poată utiliza la un numar mai mare de documente, să fie potrivită specificului documentelor.

Criterii de clasare

1.Criteriul cronologic – constă în gruparea documentelor în ordinea întocmirii lor (calendaristic)

2.Criteriul alfabetic – impune clasarea în acelaşi dosar a documentelor ţinând seama de denumirea unităţii la care se referă documentele

3.Criteriul geografic – asigură gruparea documentelor după judeţul, municipiul sau oraşul unde îşi au sediul unităţile corespondente

4.Criteriul după obiect sau pe grupe de operaţii economice – constă în aranjarea documentelor pe categorii de probleme (mijloace fixe, active circulante băneşti, livrarea mărfii).

Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile până în anul 2007

s-a efectuat la domiciliul fiscal al societăţii. Arhivarea tinde să devină o problemă odată cu extinderea activităţii, a creşterii numărului de tranzacţii comerciale după o perioadă de funcţionare. Arhivarea clasică a documentelor a prezentat inconvenientul alocării unui spaţiu fizic de depozitare. De aceea societatea a

încheiat un contracte de prestări de servicii, cu titlul oneros, de către o persoană juridică română, care dispun de condiţii corespunzătoare pentru arhivarea registrelor şi documentelor justificative şi contabile. Astfel răspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile a revinit administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare. Unitatea care a încredinţat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiară, trebuie să înştiinţezea organul fiscal teritorial de care aparţine despre această situaţie. Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, să prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate. Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative şi contabile şi în alte locaţii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dacă consideră că acestea nu sunt păstrate corespunzător.

Preview document

Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 1
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 2
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 3
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 4
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 5
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 6
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 7
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 8
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 9
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 10
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 11
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 12
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 13
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 14
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 15
Arhivarea Documentelor și Evidențelor în Format Clasic Comparativ cu Forma Electronică - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Arhivarea Documentelor si Evidentelor in Format Clasic Comparativ cu Forma Electronica.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul electronic de plăți - componente, participanți, caracteristici

1.1. Sistemul electronic de plăţi: componente, participanţi, caracteristici Sistemul de Plăţi şi Decontări din România se află într-o fază de...

Protectia si Securitatea Informatiilor Financiar Contabile

Capitolul 1 Prezentarea generală a societăţii SC “X” SRL este o societate cu capital privat, înfiinţată în anul 1994, facând parte în prezent, din...

Protecția și securitatea informațiilor - plan de securitate

1. Descrierea sistemului informatic În tratarea sistemului informaţional, accentul este pus pe sistemul informatic integrat implementat în cadrul...

Managementul documentelor în format electronic ale firmei, specific mediului de afaceri românesc

Documentele sunt elemente principale pentru succesul companiilor de azi pentru ca odata ce am intrat in sec XXI documentele devin esenta intregii...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Clasificare

Una dintre cele mai semnificative valori ale bibliotecii este materializarea victoriei omeneşti în permanenta confruntare cu timpul – poate cea mai...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?