Aspectele Generale privind Evolutia Economiei Mondiale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aspectele Generale privind Evolutia Economiei Mondiale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu Lorena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Parametrii indicatorilor macroeconomici pentru anii 2006-2008 ajustaţi la prevederile Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” (actualizaţi în august 2005).

Reieşind din premisele ce se creează în rezultatul realizării Programului de activitate a Guvernului pe anii 2001-2005 “Renaşterea Economiei – Renaşterea Ţării” şi prevederile Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, în aprilie curent Ministerul Economiei şi Comerţului a elaborat şi prezentat parametrii indicatorilor macroeconomici pentru anii 2006-2008 ajustaţi la prevederile Programului de activitate a Guvernului “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, cu menţionarea posibilităţii de a-i modifica in cazul apariţiei unor devieri esenţiale ale datelor statistice şi estimărilor sectoriale.

De aceea, în legătură cu actualizarea prognozei privind rata inflaţiei şi cursul de schimb de către Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei şi Comerţului a actualizat parametrii respectivi, luînd în considerare unele aspecte ale evoluţiei economiei mondiale, tendinţele de dezvoltare a economiei naţionale în anii precedenţi şi rezultatele obţinute în primul semestru al anului curent.

Aspectele generale privind evoluţia economiei mondiale

Evoluţia economiei mondiale în anul 2004 denotă continuarea procesului de relansare, după perioada de recesiune de la începutul secolului XXI. Analiştii economişti presupun că relansarea economiei mondiale va continua cîţiva ani, în care timp este imperativă soluţionarea problemelor structurale acumulate pînă în prezent.

Conform prognozei Fondului Monetar Internaţional (FMI), în anul 2005 produsul global va creşte cu un ritm de 4,3% şi 4,4% în 2006, comparativ cu creşterea de 5,1% şi 4% în 2004 şi 2003, respectiv.

Această creştere va fi determinată, în mare parte, de relansarea economică a Statelor Unite ale Americii (SUA), condiţionată în general de politica monetară şi fiscală orientată spre stimularea producţiei şi reducerea poverii fiscale. SUA este unicul reprezentant dintre cele trei mari puteri economice ale lumii (printre Japonia şi Uniunea Europeană) pentru care în anul 2005 se prognozează o creştere reală a PIB de 3,6% (ca rezultat al intensificării cererii interne), depăşind astfel valoarea medie înregistrată pînă în prezent.

Creşterea economică din SUA a avut un impact pozitiv şi asupra economiilor ţărilor Uniunii Europene. Totuşi, creşterea în această regiune a fost mai redusă şi, conform estimărilor FMI, a constituit în anul 2004 doar 2%, fiind influenţată negativ de cererea internă slabă şi aprecierea considerabilă a monedei Euro, ceea ce are un impact defavorabil asupra potenţialului de export al acestor ţări. Pentru anul 2005 creşterea economică se preconizează la nivel de 1,6%. Majorarea reală a PIB în principalele ţări din această regiune se prevede să atingă 0,8% - în Germania, 1,2% - în Italia şi 2% - în Franţa.

Un impact semnificativ la creşterea produsului global îl vor avea ţările din Asia, în special China şi India, pentru care se estimează o creştere economică de 8,5% şi 6,7%, respectiv, în anul 2005. Creşterea economică în aceste ţări este determinată, în general, de majorarea volumului comerţului exterior, preponderent din contul cererii considerabile din partea Statelor Unite ale Americii. După o majorare de 1,4% în 2003 şi 2,6% în 2004, economia Japoniei se prevede să atingă un ritm de creştere la nivel de numai 0,8%, în mare parte datorită volatilităţii preţurilor mondiale la petrol şi tendinţei de apreciere a monedei naţionale, cu impactul respectiv asupra exporturilor.

Incertă este situaţia în ţările asiatice ce au suferit de cutremurul devastator şi tsunami – Indonezia, Thailanda, Malaysia - pentru care prognoza FMI prevede o creştere în anul 2005 de 5,5%, 5,6% şi 6%, respectiv. Însă, este puţin probabil ca aceste aşteptări să fie realizate, în pofida susţinerii financiare şi materiale acordate acestor ţări. Regiunea asiatică respectivă a fost una dintre cele mai atractive zone turistice din lume, dar fenomenul natural de la sfîrşitul anului 2004 va determina diminuarea considerabilă a numărului de turişti şi deci reţinerea creşterii economice din ţările asiatice menţionate.

Comunitatea Statelor Independente în anul 2004 a înregistrat o creştere economică de 8,2%, fiind superioară celei de 7,9% din anul 2003. Pentru anul 2005 se estimează o majorare reală a PIB cu 6,5%.

În Rusia, principalul partener comercial al ţării noastre, pentru anul 2005 se estimează un ritm mai redus decît cel înregistrat în 2004 – în mărime de 6%, sursa principală de creştere economică în această ţară fiind exportul de produse petroliere, preţurile cărora au avut o tendinţă de majorare.

Conform estimărilor FMI, în anul 2005 se prevede creştere economică şi în alte ţări-parteneri comerciali principali ai Republicii Moldova: în România – cu 5,5% şi Ucraina - cu 7%.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspectele Generale privind Evolutia Economiei Mondiale.doc