Atribuirea Contractului de Achizitie Publica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Atribuirea Contractului de Achizitie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Stiinta Administratiei

Extras din document

Achizitiile publice constituie un domeniu important privind dobandirea definitive sau temporara, de catre o persoana juridical (autoritate contractanta) a unor produse,lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica.

Importanta acestei activitati a impus existenta unei legislatii uniforme si bine fundamentata care sa reglementeze la nivel national achizitiile publice de produse, servicii si lucrari. Avand in vedere caracterul dinamic al achizitiilor publice, legislatia a cunoscut o imbunatatire permanenta, in sensul adaptarii la conditii curente si la problematica diversa intalnita in cadrul acestei activitati.

In vederea monitorizarii achizitiilor publice din Romania, s-a infiintat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr74/2005, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP). In vederea indeplinirii rolului sau fundamentarea privind formularea la nevel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniu achizitiilor publice, ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice.

In prezent, pentru a se asigura desfasurarea activitatilor de achizitii publice, au fost elaborate norme privind atribuirea contractelor de achizitii publice.

Potrivit O.U.G nr34/2006 atribuirea contractului de achizitie publica este structurat astfel :

a) Sectiunea I- Oferta. Oferte alternative

b) Sectiunea II- Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor

c) Sectiunea III- Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica

d) Sectiunea IV- Stabilirea ofertei castigatoare

e) Sectiunea V - Informarea candidatilor si ofertantilor

f) Sectiunea VI- Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica

Sectiunea I prezinta oferta care reprezinta, conform Art. 3 al O.U.G 34/2006, actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

Sectiunea I prezinta de asemenea si cadrul in care autoritatea contractanta are dreptul de a permite ofertantilor sa depuna oferte alternative. Acestea se depun numai în cazul în care criteriul de atribuire este “cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic”.

Sectiunea II cuprinde informatii despre selectia si calificarea candidatilor. In cadrul acestei sectiuni sunt propuse urmatoarele paragrafe:

Paragraful 1 : Criterii de calificare si selectie :

a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c) situatia economica si financiara;

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului

Fisiere in arhiva (1):

  • Atribuirea Contractului de Achizitie Publica.doc