Atributiile Organelor de Conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Atributiile Organelor de Conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este o persoana juridica de utilitate publica si autonama, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania are sediul in municipiul Bucuresti si are filiale, fara personalitate juridica, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania are urmatoarele atributii:

- organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului pentru aptiudini pentru accesul la profesia de contabil autorizat;

- organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor organizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;

- asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;

- elaboreaza si publica norme privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;

- elaboreaza standarde privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora;

- sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati prin programe anuale de pregatire continua;

- apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raport cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara si strainatate;

- colaboreza cu asociatiile profesionale de profil din tara si strainatate;

- editeaza publicatii de specialitate;

- alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

Organele de conducere ale Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt: Conferinta Nationala, Consiliul Superior al Corpului si Biroul Permanent al Consiliului superior. La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generala, consiliul filialei si biroul permanent al acesteia.

Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al corpului. Este constiuita din membrii Consiliului Superior, membrii consiliilor filialelor corpului, ai comisiilor de disciplina, reprezentantii Ministerului Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor, precum si reprezentantii din fiecare filiala a corpului, desemnati de adunarile generale.

Conferinta Nationala este legal consituita daca este asigurata participarea majoritatii membrilor, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta Nationala, care este legal consituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Atributiile Organelor de Conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.doc