Atributiile Primarului in Cadrul Primariei Targu Neamt, Jud. Neamt

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Atributiile Primarului in Cadrul Primariei Targu Neamt, Jud. Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor care exprima interesele statului sau ale unei comunitati distincte, recunoscuta ca atare de catre stat, valori care sunt exprimate in actele elaborate de puterea legiuitoare. Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale (dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii), descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes deosebit.

Primăriile reprezintă instituţii ale administraţiei publice care asigură autonomia locală şi descentralizarea serviciilor publice.

Primăriile sunt conduse de către primari, aleşi de către cetăţenii cu drept de vot, care domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Potrivit Regulamentului de Ordine Interioară Primăria oraşului Târgu Neamţ şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţioneaza în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

Primăria oraşului Târgu Neamţ este o instituţie bugetară, având personalitate juridică, reprezentată prin Primarul oraşului.

Obiectivul activităţii sale este administraţia publică locală, respectiv soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ.

Atribuţiile şi responsabilităţile în cadrul primăriei Târgu Neamţ sunt delegate pe baza următoarei structuri organizatorice:

I Compartiment Protecţie Civilă

II. Serviciul Buget-Prognoze Financiar-Contabil

2.1. Compartiment Buget-Prognoze

2.2. Compartiment Financiar – Contabil

III. Serviciul Juridic-Contegios, Administraţie Locală, Autoritate Tutelară, Resurse Umane

3.1. Compartiment Juridic-Contegios

3.2. Compartiment Administraţie Locală, Autoritate Tutelară

3.3. Compartiment Resurse Umane

IV. Serviciul de Informare şi Relaţii Publice

4.1. Compartiment Relaţii Publice, Relaţii Externe

4.2. Compartiment Relaţii Mass-Media

4.3. Compartiment Informatică

4.4. Compartiment Registratură-Relaţii cu Publicul

V. Compartiment Audit Intern

VI. Serviciul Venituri-Impozite şi Taxe

6.1. Birou Constatare, Imp. Control,Urmărire, Exec. Silită

6.2. Birou Evidenţă şi Încasare

VII. Serv. Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Cadastru

7.1. Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

7.2. Compartiment Unic Avizare

7.3. Birou Cadastru-Reg. Agricol, Adm. Dom. Public şi Privat

VIII. Compartiment Integrare Europeană

IX. Birou Investiţii-Gospodărie Comunală

9.1. Compartiment Investiţii

9.2. Compartiment Licitaţii, Fond Locativ-Contracte

9.3 Compartiment Gospodărire Comunală

X. Compartiment Control Comercial şi Avizare Mediu

XI. Serviciul Administrativ Gospodăresc

Primarul conduce activitatea Primăriei oraşului Târgu Neamţ şi a instituţiilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, cu sprijinul viceprimarului şi al secretarului.

Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei oraşului Târgu Neamţ şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului, conform O.U.G.nr.26/1997 republicată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Atributiile Primarului in Cadrul Primariei Targu Neamt, Jud. Neamt.doc

Alte informatii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Administraţie Publică