Audit Intern

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Afanase Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

CAPITOLUL 1 ABORDARI PRIVIND CONTROLUL INTERN

Scopul si definirea standardelor de control intern

“Standard” reprezinta o norma obligatorie careia trebuie sa-i corespunda un produs;etalon, elaborat de stat, standard aprobat oficial,fata de care trebuie sa se conduca toate inteprinderile si organizatiile economice.

Standardele de audit reprezinta un set de concepte,proceduri, metode referitoare la realizarea activitatii de audit,a caror aplicare si indeplinire este recomandata de catre o autoritate competenta la nivel national *

La elaborarea standardelor de audit s-a avut in vedere sintagma “cele mai bune practici”.

Standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management,pe care toate entitatile publice trebuie sa le urmeze.*

Obiectivul standardelor, este de a crea un model de control managerial uniform si coerent. Deasemenea, standardele constituie un sistem de referinta,in raport cu care se evalueaza,sistemele de control intern,se identifica zonele si directiile de schimbare.

Stabilirea sistemelor de control intra in responsabilitatea managementului fiecarei entitati publice si trebuie sa aiba la baza standardele,elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Formularea cat mai generala a standardelor s-a efectuat pentru a da posibilitatea managerilor sa le aplice,in pofida deosebirilor semnificative intre diferitele entitati publice.

La elaborarea standardelor interne s-a avut in vedere experienta in domeniu a Comisiei Europene,INTOSAI,Comitetul Entitatilor publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway,Institutului Canadian al Contabililor Autorizati.

Standardele sunt grupate in cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial si anume:

1.Mediul de control.Acestagrupeaza problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etica, deontologie, si integritate.

Mediul de control reprezinta atitudinea generala, nivelul de cunostinte si masurile luate de manageri in legatura cu controlul intern si importanta sa pentru entitate.

Mediul de control cuprinde stilul conduceri, cultura institutionala,sistemul de valori isusite de salariati si ofera cadrul in care se desfasoara diferitele tipuri de controale.

2. Performanta si managementul riscurilor.Acest element subsumeaza problematica managementuluilegata de fixarea obiectivelor,planificarea, programarea si performanta.

3. Informarea si comunicarea.In aceasta sectiune sunt grupate problemele ce tin de crearea unui sistem informational adecvat si aunui sistem de rapoarte privind executia planului de management, a bugetului,a utilizarii resurselor,semnalarea abaterilor.De asemenea, conservarea si arhivarea documentelor trebuie avuta in vedere.

4. Activitati de control.Standardele subsumate acestui element-cheie al controlului managerial se focalizeaza asupra:documentari procedurilor;continuitatilor operatiunilor;inregistrarea exceptiilor(abaterilor de proceduri);separarea atributiilor; supravegherii etc.

5.Auditarea si evaluarea.Problematica vizata de aceasta grupa de standarde priveste dezvoltarea capacitatii de evaluare a controlului managerial,in scopul asigurarii continuitatii procesului de perfectionare a acestuia.

Fiecare standard este structurat pe 3 componente:

a. Descrierea standardului- prezinta trasaturile definitorii ale domeniului de management la care se refera standardul,domeniu fixat prin titlul acestuia;

b. Cerinte generale –anunta directiile determinante in care trebuie actionat,in vederea respectarii standardului;

c. Referinte principale-enumera actele normative reprezentative,care cuprind prevederi aplicabile standardului.

Pentru elaborare si implementarea in practica a standardelor managerii entitatilor publice trebuie sa dispuna, tinand cont de particularitatile cadrului legal,organizational ,de personal,de finantare si de alte elemente specifice masurile necesare pentru elborarea sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii ,inclusiv a procedurilor,formalizate pe activitati.

Procedurile trebuie elborate,aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management prevazute si constituite in cele 25 de standarde de control.Idiferent de activiatatea la care se refera, o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control,din oricaredintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial,respectiv,mediul de control,performantasi managementul riscului,informarea si comunicarea, activitatile de control,auditarea si evaluarea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern.doc