Audit Intern

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: SECAREA TUDOREL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Obiectiv general

Insusirea cunostintelor necesare pentru constituirea sistemului de audit intern si realizarea misiunilor de audit intern in cadrul organizatiilor.

Auditul intern poate fi organizat in cadrul intreprinderii,caz in care exista un departament specializat in care seful departamentului este auditor financiar.Auditul intern poate fi realizat in cadrul intreprinderii si de o firma de specialitate pe baza de contract de prestari servicii.

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor,o indruma pentru ai imbunatati operatiile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajuta organizatiile sa-si atinga obiectivele,evaluand printr-o abordare sistemica si metodica procesele sale de management al riscurilor de control si de guvernare a organizatiei, facand propuneri pentru ai consolida eficacitatea.

Prin audit intern se intelege:

1. examinarea profesionista a informatiilor in vederea exprimarii opiniei responsabile si independente prin raportarea la un criteriu sau standard

2. cercetarea efectuata in scopul de a produce o judecata motivata si independenta cu referinte la norme de evaluare in vederea aprecierii fiabilitatii,ori eficacitatii sistemelor si proceduirilor unei entitati economice

3. un examen obiectiv al unui element, cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditului

4. este procesul desfasurat de o persoana fizica sau juridica, legal abilitata (auditori), prin care se analizeaza si evalueaza profesionist, informatii privind o entitate,prin tehnici si procedee specifice in scopul obtinerii de dovezi numite probe de audit ; pe baza probelor de audit,auditorii emit in rapoartele de audit o opinie responsabila si independenta prin apelarea la criterii de valoare,care rezulta din reglementarile in vigoare sau din una practica recunoscuta in domeniul in care se desfasoara activitatea

Procesul de audit numit si misiune de audit se deruleaza pe baza unor standarde nationale si internationale.

Analiza informatiilor in misiunea interna se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute in domeniu,care furnizeaza probe de audit pe baza carora se fundamenteaza opinia de audit.

Evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existente si luarii in considerare a unor criterii de evaluare,care au la baza referinte contabile identificate,principii de management,respectiv buna practica manageriala recunoscuta in domeniu.

Potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, sistemele financiare anuale intocmite de persoanele juridice,care la data bilantului indeplinesc criteriile de marime, se auditeaza conform legii.

Intra in aceasta categorie persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a 2 din urmatoarele 3 criterii:

1. total active - 3.650.000 €

2. cifra de afaceri – 7.300.000 €

3. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar – 50

Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar extern independent,au obilgatia sa organizeze audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari. In consecinta,entitatile economice obligate de lege sa auditeze situatiile financiare prin auditori financiari externi independenti, au obligatia sa organizeze si sa efectueze audit intern.

Auditul extern independent si auditul intern au aceeasi menire,dar prezinta diferente esentiale intre ele.

Auditul intern evalueaza sistemul de conducere si control intern, adica exact capacitatea organizatiilor de a indeplini in mod eficace obiectivele care le-au fost atribuite si de a avea un bun control asupra riscurilor inerente asociate activitatilor desfasurate in cadrul acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern.doc