Audit intern în instituția publică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7256
Mărime: 41.21KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Mirea

Cuprins

1.1. Definirea și obiectivele auditului public intern

1.2. Organizarea auditului public intern

1.2.1.Organizarea compartimentului de audit public intern

1.2.2. Auditorii interni și rolul lor

1.3. Derularea misiunii de audit public intern

1.4. Tehnici de audit și formulare utilizate

Extras din document

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern

Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a funcţionării sistemului, îndeosebi în domeniul fundamentării deciziilor de efectuare a operaţiunilor care angajează banul sau patrimoniul public,această caracteristică de control concomitent,în timp real rezultă imediat din funcţia pe care o îndeplineşte activitatea de inspecţie pentru auditul intern.

Acesta conduce la realizarea unei convergenţe maxime între obiectivele urmărite de diferitele forme de control intern la nivelul instituţiilor publice, prin însăşi faptul că aceste forme şi structuri de control intern fac obiectul auditului intern.

Auditul intern al instituţiilor publice reprezintă o nouă viziune asupra controlului utilizării fondurilor publice şi administrării patrimoniului public,în sensul extinderii sferei de interes a controlului dincolo de zona strict financiar-contabilă.Auditul intern introduce conceptul de control al performanţei manageriale al instituţiei auditate precum şi perfecţionarea,dezvoltarea şi eficientizarea sistemului instituţiilor publice. Acesta contribuie la modificarea mentalităţii controlului din domeniu în sensul direcţionării efortului de analiză şi evaluare al acestuia spre aspectele şi variabilele de comandă ale sistemului analizat, modul de fundamentare a deciziei manageriale,modul de colaborare interpersonală a lucrătorilor din sistem,modul de asumare a viitorului, modul de gestionare a riscurilor.

Sintetizând, auditul public intern poate fi definit ca o examinare metodologică şi sistematică a unei situaţii, de către o persoană independentă şi competentă,asigurând validarea materială a elementelor pe care le analizează, ce verifică conformitatea modului de tratare a acestor fapte cu regulile, normele şi procedurile sistemului de control intern,în vederea exprimării unei opinii motivate asupra concordanţei globale a situaţiei examinate în raport cu normele. Complexitatea temelor de urmărit, precum şi necesităţile de ordin pragmatic ale beneficiarilor de informaţii au determinat o abordare adeseori sectorială a activităţii de audit intern, o specializare a acestuia prin limitarea misiunilor la anumite domenii.

După criteriile luate ca referinţă auditul public intern se clasifică în două categorii:

Auditul de regularitate şi conformiate se realizează de către toate tipurile de auditori din sectorul privat şi public constă în examinarea deciziei manageriale privind:

o ansamblul de activităţi specifice derulate în cadrul instituţiei publice subordonate,

o previzionarea resurselor financiare,cuantumul şi structura acestora,a modului cum s- a acţionat pentru formarea şi atragerea resurselor financiare îndeosebi a celor extrabugetare,

o a modului de repartizare şi utilizare a resurselor financiare în conformitate cu destinaţiile stabilite,

o respectarea reglementărilor contabile în vigoare, examinarea validităţii înregistrărilor specifice legalităţii,regularităţii şi încadrarea operaţiunilor în plafoanele valorice aprobate,

o înregistrarea şi evidenţierea valorică a tuturor mişcărilor patrimoniale, gradul în care ele exprimă realitatea.

o organizarea şi exercitarea la nivelul instituţiei a controlului financiar preventiv.

o Auditul conformităţii se efectuează ţinând cont de o serie de principii şi criterii de specialitate astfel încât sa fie posibilă exprimarea unei judecăţi pertinente privind : validitatea,

o economicitatea,oportunitatea şi deplina legalitate a deciziilor din domeniul financiar- contabil, a înregistrarilor contabile şi a documentelor întocmite.

Auditul performanţei manageriale (auditul de sistem sau performanţei) este realizat,conform legii, în instituţiile publice, ca partea cea mai consistentă a auditului intern.

Acesta se referă la evaluarea, inclusiv la cuantificarea modului în care s-a luat decizia managerială în ce priveşte operaţiunea respectivă , sens în care se va evalua:

- sistemul de luare a deciziei,

- costul deciziei (operaţiunii), adică parametrul de economicitate impactul deciziei (operaţiunii) adică parametrul de efectivitate sau eficacitate.

- eficienţa deciziei,adică optimul dintre economicitate şi eficacitate

Preview document

Audit intern în instituția publică - Pagina 1
Audit intern în instituția publică - Pagina 2
Audit intern în instituția publică - Pagina 3
Audit intern în instituția publică - Pagina 4
Audit intern în instituția publică - Pagina 5
Audit intern în instituția publică - Pagina 6
Audit intern în instituția publică - Pagina 7
Audit intern în instituția publică - Pagina 8
Audit intern în instituția publică - Pagina 9
Audit intern în instituția publică - Pagina 10
Audit intern în instituția publică - Pagina 11
Audit intern în instituția publică - Pagina 12
Audit intern în instituția publică - Pagina 13
Audit intern în instituția publică - Pagina 14
Audit intern în instituția publică - Pagina 15
Audit intern în instituția publică - Pagina 16
Audit intern în instituția publică - Pagina 17
Audit intern în instituția publică - Pagina 18
Audit intern în instituția publică - Pagina 19
Audit intern în instituția publică - Pagina 20
Audit intern în instituția publică - Pagina 21
Audit intern în instituția publică - Pagina 22
Audit intern în instituția publică - Pagina 23
Audit intern în instituția publică - Pagina 24
Audit intern în instituția publică - Pagina 25
Audit intern în instituția publică - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern in Institutia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Organizarea Auditului Intern

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN - Definiţie, Obiective, Sferă de activitate şi Funcţiile Auditului Intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul...

Auditul intern la instituțiile publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Operațiunile active ale instituțiilor de credit

Introducere „Bancherul dumneavoastra este prietenul dumneavoastra . Bancile intervin in afaceri pentru a imprumuta bani . Cu cat imprumuta mai...

Obiectivele activității de audit public intern

1.OBIECTIVELE ŞI SFERA DE ACTIVITATE A AUDITULUI INTERN Auditul intern este o funcţie a organizaţiei al cărei rol şi importanţă depind în mare...

Audit și Control Intern

AUDIT ŞI CONTROL INTERN CAPITOLUL I Standardele de management –controlul intern la entităţi 1.1. Controlul intern. Definire Controlul intern a...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Derularea Misiunii de Audit

Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmeaza a se desfasura se analizeaza planul anual al compartimentului de audit intern unde pentru...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Misiunea de audit intern la SC Termica SA

SC TERMICA SA a fost constituita prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Suceava nr. 64/2002 si 80/2002 prin aport in natura si numerar in...

Misiune de Audit Intern

Grupul Scolar „ION NISTOR” Vicovu de Sus este situat in centrul orasului Vicov de Sus, str. Cernauti, nr 597, jud.Suceava, tel. 0230413016, si este...

Cadrul Profesional al Auditului Intern

INRODUCERE Prin prestaţia sa de mare profunzime, auditul poate constitui pârghia esenţială menită să asigure profesionalizarea managementului şi...

Ai nevoie de altceva?