Audit la Primaria Sector 6

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Audit la Primaria Sector 6.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. INTRODUCERE.3
II. AUDIT INTERN – NOŢIUNI GENERALE.4
III. PLANUL DE AUDIT INTERN.9
IV. RAPORTUL DE AUDIT.12
V. RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN LA PRIMĂRIA SECTORUL 6.17
VI. BIBLIOGRAFIE.27

Extras din document

I. INTRODUCERE

În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune evoluează în permanenţă pentru a putea răspunde nevoilor în continua schimbare ale managementului conducerii eficiente a fluxurilor economice.

Astfel apare necesitatea implementării unor variante optime ale dezvoltării controlului în general şi a controlului financiar şi de gestiune în special, care să permită realizarea unor activităţi de monitorizare a actului economic şi a înregistrării operaţiunilor patrimoniale care angajează entitatea economică sau publică din toate punctele de vedere: etnic, social, investiţional, comercial, economic; pentru atingerea target-ului final de maximizare a profitului şi a întăririi poziţiei pe piaţa de capital şi pe piaţa afacerilor şi cucerirea altor pieţe de afaceri mai dezvoltate, fără a neglija însă, principalul segment motoriu al desfăşurării acestor strategii, care este clientul-consumatorul final şi nu în ultimul rând de a organiza aceste strategii şi activităţi mai bine; de a le conserva pe cele pozitive şi de a preveni şi elimina apariţia unor elemente perturbatorii negative generatoare de contravenţii şi infracţiuni economice, de evaziune fiscală şi gestiune frauduloasă, patrimonială şi materială, care să limiteze şi chiar să întrerupă fluxul activităţilor economice, până la falimentare, devalizare, dizolvare, lichidare sau crah financiar.

Aceste deziderate sunt pertinente în domeniul luării deciziilor, ale exercitării actului managerial de conducere şi care se concretizează, prin organizarea şi exercitarea unui sistem de control intern, cu toate formele lui de exprimare (control financiar preventiv, anticipat, ulterior, etc.), a unor proceduri de audit intern, contabil, financiar şi fiscal, precum şi a organizării şi efectuării anumitor lucrări de expertiză contabilă de către persoane sau societăţi profesioniste, specializate pentru clarificarea anumitor aspecte reclamate de litigii în care poate fi angrenată entitatea economică, de la organizarea sau neorganizarea acţiunilor de control de gestiune, auditare şi expertizare şi căile de realizare a acestor acţiuni pentru eficientizarea actului de conducere managerială.

II. AUDIT INTERN – NOŢIUNI GENERALE

Cuvântul audit are origini latine – audio, audiere însemnând a „asculta”, însă acest înţeles al său a fost denaturat în timp. În limba engleză, cuvântul „audit” are cu totul alt înţeles – a verifica - , înţeles care se apropie mai mult de însemnătatea şi obiectivele sale actuale.

Auditul este o activitate independentă şi obiectivă desfăşurată de persoane fizice sau juridice care analizează şi evaluează diversele domenii de activitate desfăşurate de o entitate, emiţând în urma acestor operaţii o opinie responsabilă şi independentă legată de domeniul evaluat. Având o arie de aplicativitate atât de diversificată, activitatea de audit se poate clasifica după mai multe criterii.

A. Din punct de vedere al statului persoanelor care exercită activitatea de audit, acesta poate fi de două feluri, şi anume:

- audit intern

- audit extern

A1. Auditul intern este definit în Normele profesionale elaborate de IFACI ( Institutul de audit şi control intern) ca fiind „ o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţii operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare”.

Considerăm că activitatea de audit este utilă în special managerilor, deoarece cu ajutorul acesteia pot avea un control asupra afacerilor, control pe care nu l-ar putea avea din lipsă de timp, în principal şi din lipsa cunoaşterii procedeelor utilizate.

A2. Auditul extern este o activitate independentă şi obiectivă efectuată de persoane fizice sau juridice independente de entitatea analizată, care are rolul de a aprecia regularitatea, sinceritatea şi imaginea fidelă a situaţiilor financiare.

În timp ce auditorul intern este angajat al entităţii şi are rolul de a analiza şi evalua toate activităţile şi funcţiile acelei entităţi, auditorul extern este o persoană total independentă, care face parte dintr-o organizaţie profesională şi care-şi exprimă opinia doar legat de activitatea financiar contabilă a entităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit la Primaria Sector 6.doc