Audit și Control Intern

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10426
Mărime: 39.90KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

AUDIT ŞI CONTROL INTERN

CAPITOLUL I

Standardele de management –controlul intern la entităţi

1.1. Controlul intern. Definire

Controlul intern a fost abordata începând cu anul 2000 , aceasta ca urmare a implementării cu responsabilitate a acquis-ului comunitar in domeniului controlului intern care este alcătuit , în mare măsura, de principii generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi naţional în Uniunea Europeana.

Modalitatea în care aceste principii se transpun în sistemele de management şi control intern este specifica fiecărei ţări ţinând cont de condiţiile constituţionale, administrative, legislative, culturale,etc.

Acquis-ul comunitar reprezintă totalitatea normelor juridice ce reglementează activitatea instituţiilor Uniunii Europene, acţiunile şi politicile comunitareConstituie patrimoniul Uniunii Europene, ansamblul drepturilor si obligaţiilor comune tuturor statelor membre.

Documentele de baza ale acquis-ului comunitar sunt Tratatul de la Roma si instrumentele juridice complementare (Actul European Unic, Tratatul Uniunii Europene, etc.) alături de o ampla legislaţie secundara elaborata pornind de la acestea.

Excepţii si derogări de la cadrul legal pe care il constituie acquis-ul comunitar sunt permise numai în circumstanţe excepţionale, sfera acestora fiind limitata.

Noţiunea de acquis face referire, in principal la:

- piaţa unică si cele 4 tipuri de libertate pe care aceasta le implica (libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, capitalului si serviciilor)

- politicile comune care o susţin ( agricultura, comerţ, Uniunea Vamală, concurenţă, transport...)

- măsuri de sprijinire a regiunilor si categoriilor sociale defavorizate- conţinutul, principiile si obiectivele politice cuprinse in tratatele originare si in cele ulterioare ale Comunităţii Europene

- legislaţia adoptata de către instituţiile Uniunii Europene pentru punerea in practica a prevederilor tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii si recomandări)

- jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

- declaraţiile şi rezoluţiile adoptate in cadrul Uniunii Europene

- acordurile internaţionale la care Uniunea Europeana este parte, precum si cele încheiate intre statele membre ale Uniunii cu referire la activitatea acesteia.

Pentru o înţelegere adecvată a conceptului de control intern, privit prin prisma principiilor generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană, se va prezenta mai jos definiţia adoptată de Comisia Europeană.

„Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management”.

Anumite organisme internaţionale de marca au dat şi alte definiţii controlului intern şi care în esenţă reprezintă un sistem implementat de managementul întreprinderii si care ajuta la pilotajul şi permite să deţină controlul asupra acesteia.

- Organizaţia Internaţionala a Instituţiilor Supreme de Audit - INTOSAI

Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt îndeplinite;

- Comitetul Entităţilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway (S.U.A.) - COSO

Controlul intern este un proces implementat de managementul entităţii publice, care intenţionează sa furnizeze o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor, grupate în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienta funcţionării; fiabilitatea informaţiilor financiare; respectarea legilor şi regulamentelor.

- Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi (Criteria of Control) – CoCo.

Controlul Intern este ansamblul elementelor unei organizaţii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura şi sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajuta pe oameni sa realizeze obiectivele entităţii publice, grupate în trei categorii: eficacitatea şi eficienţa funcţionarii; fiabilitatea informaţiei interne şi externe; respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne.

Controlul intern reprezintă totalitatea măsurilor de securitate care contribuie la deţinerea controlului asupra întreprinderii. Are drept scop pe de o parte asigurarea protecţiei, asigurarea patrimoniului şi calitatea informaţiei, pe de altă parte aplicarea instrucţiunilor conducerii şi favorizarea îmbunătăţirii performanţelor. Se manifestă prin organizarea metodelor şi procedurilor fiecărei activităţi a întreprinderii pentru a-i menţine perenitatea.

Controlul intern este organizat la nivelul entităţii economice, intra in atribuţiile conducerii acesteia si se defineşte ca ansamblul masurilor întreprinse vizând structurile organizatorice, procedurile, instrumentele si tehnicile create in scopul atingerii următoarelor obiective :

- realizarea scopurilor entităţii intr-o maniera economica, eficienta si eficace;

- respectarea reglementarilor legale si dispoziţiilor conducerii;

- protejarea resurselor împotriva abuzurilor, pierderilor, deciziilor greşite si fraudelor;

- menţinerea acurateţei şi exhaustivităţii înregistrărilor contabile;

- dezvoltarea, menţinerea si furnizarea unor indicatori şi informaţii financiare si de management corecte si complete pentru fundamentarea deciziilor manageriale.

- Sistemul de control se extinde, aşadar, dincolo de acele aspecte care privesc direct sistemul contabil, cuprinzând o mare parte a managementului şi aflându-se în prima linie de apărare a patrimoniului împotriva erorilor si fraudelor.

Preview document

Audit și Control Intern - Pagina 1
Audit și Control Intern - Pagina 2
Audit și Control Intern - Pagina 3
Audit și Control Intern - Pagina 4
Audit și Control Intern - Pagina 5
Audit și Control Intern - Pagina 6
Audit și Control Intern - Pagina 7
Audit și Control Intern - Pagina 8
Audit și Control Intern - Pagina 9
Audit și Control Intern - Pagina 10
Audit și Control Intern - Pagina 11
Audit și Control Intern - Pagina 12
Audit și Control Intern - Pagina 13
Audit și Control Intern - Pagina 14
Audit și Control Intern - Pagina 15
Audit și Control Intern - Pagina 16
Audit și Control Intern - Pagina 17
Audit și Control Intern - Pagina 18
Audit și Control Intern - Pagina 19
Audit și Control Intern - Pagina 20
Audit și Control Intern - Pagina 21
Audit și Control Intern - Pagina 22
Audit și Control Intern - Pagina 23
Audit și Control Intern - Pagina 24
Audit și Control Intern - Pagina 25
Audit și Control Intern - Pagina 26
Audit și Control Intern - Pagina 27
Audit și Control Intern - Pagina 28
Audit și Control Intern - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Audit si Control Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia Misiunii de Audit Intern

Derularea misiunilor de audit intern implică parcurgearea etapelor, procedurilor și elaborarea documentelor specifice acestora, astfel: I....

Audit intern în instituția publică

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Paralela audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Ai nevoie de altceva?