Auditul Calitatii - Tehnici de Evaluare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Auditul Calitatii - Tehnici de Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Auditul este o „examinare sistematică şi independentă în scopul de a determina dacă activităţile referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite, precum şi dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor” .Într-un sistem al calităţii, aceasta este o activitate esenţială de asigurarea calităţii care are ca scop să demonstreze implementarea corespunzătoare a acestui sistem. Auditul calităţii - care are printre scopurile sale şi pe acela de a evalua necesitatea de îmbunătăţire sau de acţiuni corective .

În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei întreprinderi sau a sistemului calităţii în ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineşte auditul calităţii ca reprezentând o examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activi¬tăţile şi rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor. În prezent, această definiţie este cea mai larg acceptată.

Auditurile calităţii reprezintă, prin urmare, examinări „siste¬matice” ale activităţilor şi rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa activităţilor respective. Ele sunt, pe de altă parte, examinări „independente”, în sensul că trebuie conduse de persoane care nu au responsabilităţi directe în domeniile auditate.

Prin auditurile calităţii se evaluează:

- sistemul calităţii întreprinderii în ansamblu sau elemente ale acestuia;

- procesele întreprinderii;

- rezultatele proceselor (produse, servicii).

Această evaluare se realizează în raport cu ''dispoziţiile prestabilite" (standardele aplicabile, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni, specificaţii teh¬nice etc), pentru a stabili în ce măsură ele sunt respectate.

Auditul calităţii nu se rezumă, însă, numai la stabilirea acestei corespon¬denţe, ci urmăreşte evaluarea eficacităţii dispoziţiilor în realizarea obiectivelor propuse în domeniul calităţii. Pe baza rezultatelor auditului calităţii vor fi definite acţiunile corective necesare. Aceste acţiuni au în vedere identificarea şi eliminarea cauzelor necon-formităţilor constatate, în scopul prevenirii repetării lor. Acţiunile corective pot implica modificări în proceduri şi în sistemul calităţii, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea calităţii în fiecare din etapele traiectoriei produsului.

Tipuri de audituri ale calităţii

Prin auditurile calităţii pot fi evaluate produse, servicii, procese sau sis¬temul calităţii unei întreprinderi. În funcţie de obiectul lor, auditurile calităţii sunt de trei tipuri (fig. 1):

- auditul calităţii produsului/serviciului;

- auditul calităţii procesului;

- auditul sistemului calitaţii

Fig. 1. Tipuri de audituri ale calităţii, în funcţie de obiectul lor.

Pe de altă parte, auditurile calităţii pot fi efectuate în scopuri interne sau externe. în mod corespunzător, deosebim audituri interne şi externe ale calităţii (fig.2).

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Calitatii - Tehnici de Evaluare.doc