Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4560
Mărime: 34.10KB (arhivat)
Publicat de: Ianis Vișan
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Afanase Constantin
Universitatea “Dunărea de Jos”Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice

Cuprins

 1. 1. Auditul – Notiuni introductive. pag 4
 2. 2. Auditul financiar si auditul intern – definitie. pag 4
 3. 3 Auditul intern si auditul financiar – rol pag 4
 4. 3.1 Auditul intern. pag 4
 5. 3.2 Auditul financiar pag 5
 6. 4. Auditul intern si auditul financiar – obiective. pag 5
 7. 4.1 Audit intern. pag 5
 8. 4.2 Audit financiar. pag.5
 9. 4.2.1 Obiectivele urmărite de auditul financiar in cadrul entitalilor publice pag 6
 10. 4.2.2 Obiectivele auditului financiar – contabil pag 7
 11. 5. Auditul intern si auditul financiar – sfera de cuprindere pag 7
 12. 6. Profesia de auditor intern si auditor financiar pag 8
 13. 6.1 Profesia de auditor intern pag 8
 14. 6.2 Profesia de auditor financiar pag 9
 15. 7. Organizarea auditului intern si a auditului financiar pag 10
 16. 7.1 Organizarea auditului intern pag 10
 17. 7.2 Organizarea auditului financiar pag 12

Extras din referat

1. Auditul –Noţiuni introductive

Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economică si financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu buna practică pe plan european şi mondial.

Din acest punct de vedere, auditul este un domeniu de vârf al teoriei şi practicii economico-financiare, care se interpune între producătorii şi utilizatorii informaţiilor, ambele grupări având nevoie de opinia exprimată de auditor în legătură cu atestarea sincerităţii situaţiilor financiare, cu confirmarea respectării prevederilor legale în vigoare, precum şi cu respectarea principiilor de performanţă managerială, respectiv economicitatea, eficienţă şi eficacitatea.

Auditul, respectiv examinarea de către o persoana independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de bază pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice. De aceea, amploarea şi complexitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor, efectuate de entitaţile economice ca şi dezvoltarea continuă a mediului economic, în care acestea işi desfaşoară activităţile, au determinat în mod hotarâtor şi evoluţia auditului.

Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea globala de fidelitate a situaţiilor (rapoartelor) emise de entităţile economice şi cu analiza critică a structurilor acestora ţi evaluarea procedurilor utilizate la întocmirea situaţiilor, iar în prezent este orientat ţn mare măsură spre evaluarea modului de respectare, de către managementul entităţilor, a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea resurselor financiare.

2. Auditul financiar şi auditul intern - definiţie:

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea

exprimîrii de cître auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor

financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera , în timp ce auditul intern reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice.

3. Auditul intern şi auditul financiar - rol:

3.1 Auditul intern :

- ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţesc eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere legat de gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare;

- se exercită pentru a satisface cerinţele managementului. O sarcină

particulară a auditului intern este aceea de a monitoriza sistemele manageriale decontrol, de a raporta managementului superior despre punctele slabe şi de a

propune îmbunătăţiri;

- este o funcţie independentă de evaluare stabilită în cadrul unei entităţi

publice;

- contribuie la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice.

3.2 Auditul financiar are rolul de a verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare) general acceptate, a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic (audit intern şi statutar).

4. Auditul intern şi auditul financiar – obiective:

4.1 Auditul intern are ca obiective:

a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile entităţii publice;

b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică,

c) evaluarea managementului riscurilor şi evaluarea sistemelor de

control.

d) sprijină conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea

riscurilor semnificative şi contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor, sisteme a căror eficacitate o supraveghează şi

evaluează.

e) ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea

lui continuă. Evaluarea pertinenţei şi eficacităţii sistemului de control intern

se face pe baza rezultatelor evaluării riscurilor.

Atât evaluarea riscurilor, cât şi evaluarea sistemului de control intern

vizează operaţiile şi sistemele informatice ale entităţii publice din următoarele

puncte de vedere:

- fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;

- eficacitatea şi eficienţa operaţiilor

- protejarea patrimoniului;

- respectarea legilor, reglementărilor şi procedurilor.

4.2.1 Obiectivele generale urmărite de auditul financiar in cadrul entitalilor publice sunt:

1. stabilirea naturii activităţii, particularităţile sectorului, structura întreprinderii, organizarea generală, organizarea administrativă şi contabilă, practici contabile;

2. stabilirea existenţei şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli119;

3. stabilirea principalelor destinaţii ale cheltuielilor pe subcapitole şi grupate în funcţie de sursa de finanţare avută în vedere a fi folosită;

4. stabilirea naturii veniturilor realizate şi destinaţia care a fost dată acestora;

5. stabilirea gradului de acoperire a cheltuielilor, surselor proprii şi natura lor;

6. stabilirea modului de organizare a controlului intern cu principalele forme, controlulului financiar preventiv, controlulului financiar de gestiune şi auditul intern şi circuitul documentelor primare;

7. organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, tehnic-operative a bunurilor materiale şi băneşti;

Preview document

Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 1
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 2
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 3
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 4
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 5
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 6
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 7
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 8
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 9
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 10
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 11
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 12
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 13
Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • 1.Prima pagina.doc
 • 3.Cuprins.doc
 • biblogra.doc
 • Proiect_audit.doc

Alții au mai descărcat și

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Relația dintre auditul intern și auditul extern

Analizând evoluţia procesului de audit intern, de la începuturile sale şi până în prezent, am se poate observa cu uşurinţă că funcţia de audit...

Planificarea activității de audit financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Rolul auditului intern în evaluarea riscului de fraudă

1 . ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calităţii 1 este o examinare sistematică şi independentă,...

Audit la Primăria Sector 6

I. INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune evoluează în permanenţă pentru a putea răspunde nevoilor în...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar la Insitutii Publice - Salarizare

INTRODUCERE Lucrarea prezintă mecanismele de funcţionare ale unui audit extern independent, într-o societate democratică modernă. Semnalează...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Paralelă între Auditul Financiar și Auditul Performanței

Noţiunea de audit are origini latine, audire însemnând a asculta, însă în timp a îmbrăcat noi înţelesuri; astfel, în limba engleză audit semnifică...

Reforma contabilă în România - studiu și perspective

INTRODUCERE Dupa decembrie 1989, tranzitia spre economia de piata a generat in tara noastra o serie de reforme, dintre care o pozitie deloc de...

Controlul financiar propriu și auditul intern SC Mar & Co Pol SRL

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN SI CONTROLUL INTERN PROPRIU.ETIC SI MORAL IN AUDITUL INTERN 1.1 AUDITUL INTERN - DEFINIRE, ROL SI OBIECTIVE 1.1.1...

Particularități privind organizarea și derularea misiunii de audit public intern la ministerul finanțelor publice

INTRODUCERE Parte dintr-o lume în continuã dinamicã , singura constantã a societãţii româneşti este schimbarea. În acest context se înscrie şi...

Audit și Control Intern - Audit Intern 2010

Introducere Auditul intern a cunoscut o largă răspândire după deceniul IX al secolului XX, iar evoluţia lui continuă şi în prezent. Auditul intern...

Guvernanță Corporativă

Partea I. 1.Analiza principiile guvernanței corporative, stabilite de OECD în relația cu auditul intern. Principiile guvernanței corporative,...

Ai nevoie de altceva?