Auditul Sistemelor de Management al Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Auditul Sistemelor de Management al Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Fanel Iacobescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Cadrul conceptual şi metodologia auditului sistemelor de management al calităţii

1.1.Generalităţi

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale managementului calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, în acest domeniu.

Scopul principal al auditului sistemelor de management al calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţelor şi posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor şi serviciilor pe care le oferă.

Pe de altă parte, certificarea sistemelor de management al calităţii, a carei importantă a crescut în ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, în raport cu standardele Internationale şi Europene, aplicabile în domeniu

1.2.Elemente de definire a auditului sistemelor de management al calităţii

În domeniul sistemelor de management al calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului de management al calităţii în ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineşte auditul calităţii ca reprezentând o examinare sistematică şi independenţă, efectuată pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. În prezent, această definiţie este cea mai larg acceptată.

Auditurile sistemelor de management al calităţii reprezintă, prin urmare, examinări "sistematice" ale activităţilor si rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa activităţilor respective. Ele sunt, pe de altă parte, examinări "independente ", în sensul că trebuie conduse persoane care nu au responsabilităţi directe în domeniile auditate. Prin auditurile calităţii se evaluează:

-sistemul calităţii intreprinderii în ansamblu sau elemente ale acestuia;

-procesele intreprinderii;

-rezultatele proceselor (produse, servicu).

Această evaluare se realizează în raport cu "dispoziţiile prestabilite (standardele aplicabile, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni, specificaţii tehnice etc.), pentru a stabili în ce masură ele sunt respectate.

Auditul managementului calităţii nu se rezumă, însă, numai la stabilirea acestei corespondenţe, ci urmăreşte evaluarea eficacităţii dispoziţiilor în realizarea obiectivelor propuse în domeniul calităţii.

Pe baza rezultatelor auditului managementului calităţii vor fi definite acţiunile corective necesare. Aceste actiuni au în vedere identificarea şi eliminarea cauzelor neconformităţilor constatate, în scopul prevenirii repetării lor.

Acţiunile corective pot implica modificări în proceduri şi în sistemul calităţii, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea calităţii in fiecare din etapele traiectoriei produsului.

Nu trebuie confundat auditul cu activităţile de supraveghere a calităţii, sau cu cele de inspecţie, care au ca scop ţinerea sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs.

Eficacitatea auditurilor managementului calităţii depinde foarte mult de competenţa şi experienţa auditorilor. Prin auditor (în domeniul calităţii) se înţelege o persoană care are calificarea necesară pentru a efectua audituri ale calităţii. El trebuie să fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.

1.3. Obiectivele generale ale auditului ssitemelor de management al calităţii

Auditul sistemelor de management al calităţii poate fi efectuat în următoarele scopuri principale:

• evaluarea conformităţii proceselor şi rezultatelor acestor procese (produse, servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

• evaluarea conformităţii unor elemente ale sistemului calităţii, sau a sistemului în ansamblu, cu cerinţele specificate;

• evaluarea eficacităţii sistemului calităţii intreprinderii privind realizarea obiectivelor stabilite;

• identificarea punctelor critice, surse ale deficienţelor, în desfăşurarea activităţilor din intreprindere;

• iniţierea măsurilor corective şi de îmbunătăţire necesare, privind procesele şi rezultatele acestor procese (produse, servicii);

• urmărirea aplicării măsurilor corective şi de îmbunătăţire stabilite.

O întreprindere poate hotărî, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dacă produsele în curs de fabricaţie, sau cele noi, corespund cerinţelor specificate (în standarde sau în alte documente normative) şi pentru a evalua în ce măsură procesele sunt ţinute sub control.

Pe de altă parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calităţii intreprinderii, în raport cu un anumit standard sau pentru a verifica dacă acest sistem este implementat şi satisface în mod constant cerinţele prestabilite. Prin auditul sistemelor de management al calităţii intreprinderea urmăreşte , de asemenea, identificarea punctelor critice, în vederea reducerii costurilor referitoare la calitate, ca şi supravegherea aplicării măsurilor corective stabilite.

Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate acţiunile de îmbunătăţire a calităţii proceselor, produselor şi a sistemului calităţii intreprinderii. În măsura în care aceste audituri sunt corect planificate şi programate, ţinând seama de natura şi importanţa activităţilor şi sunt efectuate de auditori calificaţi, se poate ajunge la micşorarea continuă a abaterilor şi implicit la creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor.

1.4. Tipuri de audituri ale sistemelor de management al calităţii

Prin auditurile sistemelor de management al calităţii pot fi evaluate produse, servicii, procese sau sistemul calităţii unei intreprinderi. În funcţie de obiectul lor, auditurile sistemelor de management al calităţii sunt de trei tipuri (fig. 1.1):

-auditul calităţii produsului/serviciului;

-auditul calităţii procesului;

-auditul sistemului calităţii .

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Sistemelor de Management al Calitatii.doc