Auditul Sistemelor Informatice - SC Mobi SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Auditul Sistemelor Informatice - SC Mobi SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Economie, Stiinta Administratiei

Extras din document

Auditul sistemelor informatice

Auditul sistemelor informatice, denumit pe scurt auditul IT, este considerat ca fiind o examinare a controalelor în cadrul unei entităţi IT.

Unii consideră că auditul sistemelor informatice este activitatea prin care auditorul, în urma colectării şi evaluării unor probe specifice de audit îşi exprima opinia asupra modului în care sistemul informatic este securizat, menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale entităţii în condiţiile utilizării eficiente a tuturor resurselor informatice.

Alţii apreciază că auditul se realizează asupra controalelor specifice referitoare la managementul sistemului informatic, securitatea fizică şi controalele de mediu, securitatea informaţiei şi a sistemului, continuitatea sistemului, managementul schimbării şi dezvoltării sistemului.

Mai cuprinzător, analizând şi definiţia dată de Năstase P. apreciem că: auditul IT este o activitate planificată, de evaluare a sistemului informatic, pe baza probelor de audit, în scopul emiterii unei opinii calificate şi obiective, privind conformitatea sistemului cu legislaţia, cu standardele în domeniu, şi totodată, asupra capacităţii sistemului informatic de a susţine efortul de realizare eficientă a obiectivelor strategice ale organizaţiei.

Desigur toate aceste definiţii ale proceselor de audit IT au valoarea lor semantică, pentru că stabilesc, la modul general şi mai detaliat “ce este, ce urmăreşte” auditul. Probleme apar însă în momentul trecerii de la teorie la practică şi puţine lucrări sunt mai explicite când vine vorba despre “cum” se efectuează concret auditul, despre obiectul concret al muncii echipei de auditori şi cum se abordează practic auditul.

Scurtă prezentare a întreprinderii

S.C. MOBI S.R.L.

MOBI este o întreprindere nouă, ce a luat fiinţă pe 8 noiembrie 2011, având un capital social de 110.000 lei, şi care are ca obiect de activitate CAEN : 3101 – fabricarea de mobilă de bucatării astfel încât aceasta produce şi comercializează mobilă personalizată pentru bucatării din pal, MDF şi lemn masiv.

Datele de contact ale acestei întreprinderi sunt :

Adresa: Str. Carismei nr. 13 Ploieşti, Prahova, cod poştal 100211

Telefon: 0244555666

E-mail: mobi@gmail.com.

Cod fiscal: RO28909028

Banca: Banca Transilvania, IBAN: RO18BTRL01801201H39619XX.

Structura organizatorică

Observatie: cu linie continuă sunt reprezentate relaţiile de subordonare ierarhică de conducere între compartimente. Aşadar, Directorul General, care reprezintă nivelul 1 de conducere, coordonează direct compartimentele aflate pe cel de-al doilea nivel: producţie, birou marketing, birou resurse umane şi protecţia muncii, departamentul economic, departamentul IT şi imagine.

Directorul General are rol de a coordona şi de a lua decizii privind viitorul întreprinderii fiind în strânsa legatură cu departamentele marketing şi economic pentru a asigura resursele. Acesta urmăreşte realizarea obiectivelor producţiei, calificarea personalului şi colaborează strâns cu departamentul IT, pentru a obţine informaţii operative şi a veghea la asigurarea unei imagini corecte a întreprinderii.

În ceea ce priveşte compartimentul producţie, directorul acestuia stabileşte ce, cum şi când se produce, fiind în strânsă legătură cu compartimentele Atelier Producţie, Magazie şi aprovizionare. Departamentul informatic are rolul in cadrul acestui compartiment de a modela prin intermediul unui software, piesele ce vor fi produse.

Politica de marketing stabileşte modul în care firma desemnează conceperea activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice vizând valorificarea potenţialului sau în concordanţă cu cerinţele pieţei.

Strategia de piaţă reprezintă nucleul politicii de marketing (cea mai importantă zonă). Constituie punctul de plecare şi elementul de referinţă pentru toate celelalte strategii. Numai în funcţie de piaţa aleasă drept câmp de acţiune (piaţă ţintă), de atitudinea adoptată de întreprindere faţă de această piaţă şi obiectivele vizate, se pot stabili diferite laturi concrete ale activităţii întreprinderii.

De asemenea serviciul de marketing va urmări atent cererile pieţei şi poziţia concurenţei pe piaţă, furnizând conducerii întreprinderii toate elementele de care aceasta are nevoie pentru a lua decizii corecte din punct de vedere tactic şi strategic.

Aici, departamentul IT asigură buna funcţionare a software-lor utilizate la realizarea de spoturi publicitare, pancarte, pliante.

În cadrul biroului de resurse umane şi protecţia muncii, rolul departementului IT este de a ţine evidenţa personalului, prin intermediul unui software specializat.

Departamentul economic, constituit din Finanţe şi Contabilitate, are rolul, prin intermediul unui software asigurat de către departamentul IT, de a realiza situaţia clienţilor şi furnizorilor, situaţia plăţilor , introducere şi emitere facturi.

Principalii clienti şi furnizori

Principalii clienţi ai întreprinderii Mobi din Ploieşti sunt acele persoane dornice de cumpărarea unei mobile de bucătărie.

Clienţii unei astfel de afaceri sunt foarte variaţi, una din caracteristicile comune ale acestora fiind disponibilitatea pentru mişcare.

Ca furnizori, întreprinderea Mobi are diferiţi furnizori de materiale pentru construirea mobilei de bucătărie. Aceştia provin din următoarele oraşe, în funcţie de natura materialelor: Slatina, Galaţi, Braşov şi Mediaş.

Investiţia în compartimentul informatic este absolut necesară în condiţiile economiei de piaţă, iar efectele sale nu vor întârzia să se arate, mai devreme sau mai târziu, rolul acestui departament devenind pe zi ce trece tot mai important pentru întreprindere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Sistemelor Informatice - SC Mobi SRL.doc