Auditul Statutar al Situatiilor Financiare

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul Statutar al Situatiilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

AUDITUL STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

1. Examinarea situatiilor financiare anuale

Informatiile din situatiile financiare sunt adresate unei game largi de utilizatori: investitori, parteneri comerciali, institutii de credit, comunitatea de afaceri, angajatii societatii, institutiile statului etc. care sunt interesati de corectitudinea informatiilor prezentate.

Conform OG 94/2001 situatiile financiare vor fi auditate de auditori financiari în conformitate cu reglementarile nationale privind auditul financiar. Auditorul financiar se va asigura ca situatiile financiare întocmite sunt în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, precum si daca informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare întocmite pentru acelasi exercitiu, pe baza procedurilor de audit prevazute de Standardul International de audit nr. 720.

Un audit include pe de o parte examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarile de informatii din situatiile financiare iar pe de alta parte evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Baza pentru efectuarea auditului financiar în România o reprezinta:

1) Standardele internationale de audit (asimilate de CAFR)

Standardele internationale de audit sunt urmatoarele (traducerea acestora se afla în stadiu de revizuire):

- ISA 100 Angajamente de certificare

- ISA 120 Cadrul general al standardelor internationale de audit

- ISA 200 Obiective si principii generale care guverneaza un angajament de audit al situatiilor fin.

- ISA 210 Termenii angajamentelor de audit

- ISA 220 Controlul calitatii pentru activitatea de audit

- ISA 230 Documentatie

- ISA 240 Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda si eroarea într-un angajament de audit al situatiilor financiare

- ISA 250 Considerente legate de legislatie în auditul situatiilor financiare

- ISA 260 Comunicarea problemelor de audit celor însarcinati cu guvernanta

- ISA 300 Planificare

- ISA 310 Cunoasterea clientului

- ISA 315 Cunoasterea entitatii si mediului si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa

- ISA 320 Pragul de semnificatie în audit

- ISA 330 Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate

- ISA 400 Evaluarea riscurilor si controlul intern

- ISA 401 Auditul într-un mediu cu sisteme informatizate

- ISA 402 Considerente de audit referitoare la entitatile care apeleaza la prestatori de servicii

- ISA 500 Probe de audit

- ISA 501 Probe de audit – considerente suplimentare pentru elemente specifice

- ISA 505 Confirmari externe

- ISA 510 Angajamente initiale

- ISA 520 Proceduri analitice

- ISA 530 Esantionarea în audit si alte proceduri de testare selective

- ISA 540 Auditul estimarilor contabile

- ISA 545 Auditul evaluarilor si prezentarilor de informatii privind valoarea justa

- ISA 550 Parti afiliate

- ISA 560 Evenimente ulterioare

- ISA 570 Principiul continuitatii activitatii

- ISA 580 Declaratiile conducerii

- ISA 600 Utilizarea serviciilor unui alt auditor

- ISA 610 Luarea în considerare a activitatii de audit intern

- ISA 620 Utilizarea serviciilor unui expert

- ISA 700 Raportul auditorului asupra situatiilor financiare

- ISA 710 Date comparative

- ISA 720 Alte informatii din documentele cuprinzând situatii financiare auditate

- ISA 800 Raportul auditorului asupra angajamentelor de audit cu scop special

- ISA 810 Examinarea informatiilor financiare previzionate

- ISA 910 Angajamente de revizuire a situatiilor financiare

- ISA 920 Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare

- ISA 930 Angajamente de elaborare a informatiilor financiare.

2) Cadrul general al standardelor de audit (asimilate de CAFR)

Cadrul general al standardelor de audit cuprinde:

- Auditul – care include urmatoarele norme nationale de audit (conform Hot. CECCAR 99/1999):

- 10 - 19 Notiuni introductive

- 20 - 29 Responsabilitati

- 30 - 39 Planificarea lucrarilor

- 40 - 49 Controlul intern

- 50 - 59 Elemente probante

- 60 - 69 Utilizarea lucrarilor altor specialisti

- 70 - 79 Concluziile auditului si rapoarte

- 80 - 89 Domenii speciale

- Serviciile conexe – care cuprind:

- 91 - Misiuni de examen limitat al situatiiilor financiare

- 92 - Misiuni de verificare pe baza de proceduri convenite

- 93 - Misiuni de compilare a informatiilor financiare

Elementele probante sunt informatiile obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care sa se bazeze opinia sa. Aceste informatii constau în documente justificative si documente contabile care sprijina situatiile financiare si coroboreaza informatiile provenind din alte surse.

Procedeele prin care se obtin probele de audit (elementele probante) sunt urmatoarele:

- Inspectia

- Observatia

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Statutar al Situatiilor Financiare.doc