Balanta de Plati Externe

Imagine preview
(6/10 din 7 voturi)

Acest referat descrie Balanta de Plati Externe.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: SUSANU MONICA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 2
I. Balanta de Plati Externe : notiune, continut,
clasificari 3
II. Balanta de Plati Externe în viziunea scolilor
economice contemporane 8
III. Situatia Balantei de Plati Externe în Republica
Moldova:
A. Metode de echilibrare a Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova în conditiile de tranzitie la economia de piata 13
B. Situatia posturilor Balantei de Plati Externe în Republica Moldova 19
Concluzie 25
Bibliografie 26

Extras din document

INTRODUCERE

Starea de echilibru într-o economie data îsi are stâlpii de sustinere în conditiile economice, monetar-financiare, valutare si sociale specifice unei etape sau alteea pe care o parcurge. Economiile nationale tind catre stabilirea unui echilibru în raporturile economice dintre ele . Acest echilibru extern depinde de de adoptarea de decizii sub forma unor hotarîri de repartitie financiara si de credit sau al transferului de sume determinate de fluxurile economice , financiare si de credit. La nivelul economiei nationale , decizia financiar – monetara se realizeaza sub forma BALANTEI DE PLATI EXTERNE.

În conditiile statului, economia caruia se gaseste în stare de criza si mai cu seama , care are în fata problema efectuarii schimburilor radicale de structura, echilibrarea balantei de plati externe – document de redare a relatiilor economice internationale - prezinta una din principalele conditii de rezolvare a importantelor probleme social – economice, care permit intensificarea integrarii si largirea relatiilor economice cu alte state.

Studierea si cercetarea balantei de plati externe consta pentru Republica Moldova o problema de maxima importanta, reiesind din urmatoarele considerente:

1.Balanta de plati externe cuprinde aspecte de prim ordin de natura economica, financiara si publica, oglindind gradul si sensul angrenarii economiei în diviziunea internationala a muncii, potentialul valutar creat în perioada de referinta prin exporturi si alte operatiuni externe.

2.Elementele balantei de plati externe, care prezinta volumul si structura încasarilor si platilor valutare , precum si principalele corelatii ale acestora, permit efectuarea unor judecati de valoare privind eficienta programelor economice externe a Republicii Moldova.

3.Balanta de plati externe creaza posibilitatea ca statul sa orienteze, prin pîrghiile financiar – valutare, activitatea economica externa, sa asigure cresterea eficientei operatiunilor de import-export.

4.Necesitatea sintetizarii experientei internationale cu privire la echilibrul balantei de plati externe si reglarea ei din punct de vedere a posibilitatii de aplicare pentru conditiile Republicii Moldova.

Balanta de plati externe constituie un instrument de baza prin care se înfaptuieste politica valutara a statului si de comert exterior a tarii, ofera informatii privitor la import – export , miscarile de capital, credite internationale.

I. BALANTA DE PLATI EXTERNE : NOTIUNE, CONTINUT, CLASIFICARI

Pozitia unei economii nationale în raporturile ei cu restul lumii este reflectata în doua documente: balanta de plati externe si balanta de creante si angajamente externe – a caror cunoastere este necesara în procesul elaborarii politici economice externe a oricarei guvernari într-o lume tot mai independenta.

Balanta de plati externe este rezultatul abordarii a diferitor relatii economice internationale ale unei tari. Potrivit manualului FMI, balanta de plati externe este documentul statistic care rezuma într-o forma sistematica tranzactiile unei economii cu restul lumii de-a lungul unei perioade de timp

( de obicei un an ). Tranzactiile între rezidenti si nerezidenti se refera la bunuri, servicii si venituri, la creante si angajamente în raporturile cu restul lumii, precum s la transferuri ( cum sunt donatiile si cadourile ), care presupun o prestatie unilaterala, neînsotita de o contraprestatie sub forma unei plati.

Tranzactia este conceptul generalizator folosit pentru a desemna fluxul economic care reflecta crearea, transformarea, schimbul , transferul sau stingerea unei valori economice si care presupune schimbarea de proprietate asupra bunurilor si / sau a rezervelor financiare , prestarea de servicii sau disponibilizarea de forta de munca si capital.

Multimea tranzactiilor ( fluxurilor ) economice pe care o tara le are cu restul lumii poate fi prezentata într-o maniera esentializata – ca o reuniune a fluxurilor comerciale si financiare.

Fluxurile comerciale internationale reflecta interdependentele dintre tari în planul economiei reale, ca efect al adâncirii treptate a diviziunii mondiale a muncii si al specializarii agentilor economici din diferite tari în producerea si comercializarea de produse corporale (produse de baza si produse prelucrate), produse incorporale (brevete de inventie, know-how, lucrari conmplexe de proiectare), sau de prestari de servicii de felul transporturilor si asigurarilor internationale de persoane si de marfuri, al turismului international (de fapt, pachete de servicii diverse ) sau al serviciilor profesioale care se afla într-o permanenta amplificare si diversificare (de la servicii bancare , de telecomunicatii si de reprezentare pîna la servicii de consultanta juridica, gestiune, teleprelucrare si gestionare a bancilor de date din diferite domenii de interes public sau privat).

Fluxurile financiar – monetare internationale sunt acele tranzactii dintre agentii economici apartinând unor state distincte, care se exprima si se realizeaza prin mijloace de plati si de credit. Aceste fluxuri cuprind doua categorii esentialmente deosebite de tranzactii:

- fluxuri de compensare a tranzactiilor comerciale , orice deplasare / cedare de produse corporale sau incorporale sau prestare de servicii într-un sens între partenerii de contract având ca efect o deplasare în sens invers a unui flux de plati;

Fisiere in arhiva (1):

  • Balanta de Plati Externe.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA CATEDRA “RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE”