Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Asist. Dr. Sorin Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. BERD- Institutie financiară europeană

1.1 Istoric

Fondată în 1991 ca răspuns la provocările în plan economic, social si politic apărute în acea perioadă în Europa Centrală si de Est, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare a fost creată pentru a sprijini implementarea conceptului de economie de piată în tările care veneau după un colaps al regimului comunist. Desi momentul de creare este 25 oct.1989, la propunerea presedintelui Francois Mitterand de înfiintare a unei bănci pentru Europa de Est :"I am sure you will all agree that the most important event for Europe, perhaps for the world, since the Second World War is what is happening in eastern Europe … What can Europe do? So much more! Why not set up a bank for Europe. ", semnarea acordului de înfiintare are loc la data de 20 mai 1990.

BERD a fost proiectată ca o bancă de dezvoltare si comercială, care să asigure resursele pe termen mediu si lung pentru economiile în tranzitie, îmbinarea acestor tipuri de activităti reprezintă o noutate în materie bancară, atentia urmând să se concentreze asupra nevoilor tărilor beneficiare, renuntăndu-se la specializarea clasică pe cele două domenii distincte. Concepţia mai prevedea ca BERD, care e o instituţie publică formată prin contribuţii ale guvernelor să se orienteze aproape în exclusivitate către sectorul particular, sectorul de stat fiind în mod limitat şi temporar finanţat, doar în măsura în care creează condiţii pentru dezvoltarea sectorului privat . Banca trebuie să fie sursa principală de finanţare a acestor ţări, până când acestea vor pătrunde pe piaţa financiară, la început cu sprijin BERD, ulterior, pe măsura progreselor realizate, urmând să opereze independent .

Anul 1991 a fost unul destul de important pentru BERD, deoarece în aprilie 1991 are loc, la Londra, inaugurarea băncii de către cei 41 de membri initiali, iar la doar două luni mai târziu, în iunie a fost aprobat primul proiect de finantare pentru Polonia.

1.2 Capitalul si structura organizatorică a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare

Initial, BERD a avut un capital de 10 miliarde ECU, din care doar 30% capital achitat si 70% capital garantat, după negocieri foarte dure, s-a acceptat plata contributiilor în USD, ECU/EUR si JPY. În prezent ,însă, BERD detine un capital subscris de 20 mld. EUR, fiind subscris de 61 de tări si două institutii interguvernamentale (BEI si UE) . Sumele reprezentând contributia la capitalul băncii a fiecărui stat membru precum si data aderării sunt prezentate in tabelul nr.1 din ANEXA 1.

Capitalul BERD este repartizat ca în figura de mai jos.

Figura nr.1. Actionari BERD ; Sursa : www.ebrd.com

În ceea ce priveste structura organizatorică a Băncii Europeane pentru Reconstructie si Dezvoltare, aceasta nu este una complexă: autoritatea supremă a BERD este atribuită Consiliului Guvernatorilor, format din câte un guvernator al fiecărui stat mambru, în general ministrul de finante si de un supleant al acestuia (guvernatori ai băncilor centrale sau ministrii de externe). Consiliului Guvernatorilor delegă puterea executivă Consiliului Director, decide asupra admiterii de noi membri, precum si asupra valorii capitalului băncii. Consiliul Director este alcătuit din 23 de membri din care 11 sunt alesi de guvernatorii care reprezintă: Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economică Europeană si Banca Europeană de Investitii, iar 12 sunt alesi de guvernatorii care reprezintă alte tări membre. Directorii sunt persoane de înaltă competentă în domeniul financiar, alesi pe o perioadă de 3 ani si au un supleant. Acest consiliu răspunde de administrarea operatiunilor băncii, fundamentarea politicilor si a deciziilor privind împrumuturile, garantiile, investitiile, asistenta tehnică, prezentarea costurilor anuale sprea aprobarea Consiliului Guvernatorilor si aprobarea bugetului. Conducerea BERD revine Consiliului Director, prezidat de presedinte, ales cu un mandat de 4 ani, prin votul majoritătii guvernatorilor, care împreună trebuie să reprezinte 50% din voturi. Consiliul Directorilor numeste unul sau mai multi vicepresedinti, la recomandarea presedintelui, pentru un mandat determinat si cu atributii delimitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.doc