Banca Mondiala

Imagine preview
(7/10)

Acest referat descrie Banca Mondiala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare este o instituţie financiară internaţională de dezvoltare, cunoscută şi sub denumirea de Banca Mondială. Această instituţie a fost infiinţata in 1946 in urma acordurilor de la Bretton Woods. B.I.R.D. funcţionează ca o societate anonimă şi a fost completată ulterior de alte trei organisme, împreună cu care formează “Grupul Băncii Mondiale”. Aceste organisme sunt: Corporaţia Financiară Internaţională (C.F.I.), creată în anul 1956, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (A.I.D.), creată în 1960 şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (M.I.G.A.), înfiinţată în anul 1988.

Scopul său iniţial a fost finanţarea reconstrucţiei economiilor statelor membre, afectate de cel de-al II-lea Război Mondial. Acest obiectiv a ramas şi în prezent pricipala preocupare a Băncii Mondiale, având in vedere dezastrele naturale, acţiunile umanitare si refacerea postconflictuală care privesc economiile in tranziţie sau in curs de dezvoltare. Activitatea Băncii Mondiale este axată actualmente pe reducerea nivelului săraciei la nivel global.

B.I.R.D. are în prezent 183 ţări membre, ţările care au aderat la F.M.I. devenind membre şi la B.I.R.D., conform acordurilor semnate la Bretton Woods.

Conducerea Băncii este asigurată de:

• Consiliul Guvernatorilor, unde fiecare ţară este reprezentată de guvernatorii băncilor centrale;

• Administratorii Executivi, în număr de 24, şi toţi atâţia supleanţi;

• Preşedintele, care conform tradiţiei, este american;

• Consiliul consultativ;

• comitetele de împrumuturi, care au ca obiect de activitate analiza şi elaborarea unor rapoarte în ceea ce priveşte recomandarea şi, eventual, nerecomandarea realizării unor proiecte propuse, şi pentru care au fost solicitate împrumuturi.

Resursele financiare ale Băncii constau din:

◊ cotele subscrise de fiecare ţară membră;

◊ venituri nete, rezultate din operaţiuni bancare proprii;

◊ fonduri obţinute din plasarea pe pieţele internaţionale financiare a obligaţiunilor emise, sau prin contracte directe cu băncile centrale ale ţărilor membre;

◊ venituri realizate din dobânzi şi comisioane percepute la creditele acordate;

◊ împrumuturi de capital contractate pe pieţele financiare (în special, de pe pieţele ţărilor membre şi în Elveţia).

Principala funcţie a acesteia este faptul că promovează si finanţează dezvoltarea economică, finanţarea făcându-se pe termen lung. BIRD are drept sursă de finanţare, împrumuturile de pe pieţele financiare internaţionale iar beneficiarii serviciilor oferite de această bancă sunt ţările in curs de dezvoltare şi ţările subdezvoltate. Perioada de rambursare a împrmuturilor acordate de Banca Mondială este de 15-20 de ani, maxim 40 de ani.

Obiectivele Bancii Mondiale

Un prim obiectiv, după cum spuneam, îl reprezintă sprijinirea reconstrucţiei şi dezvoltării ţărilor membre, prin înlesnirea investiţiilor de capital în acţiuni productive, prin dezvoltarea industriei şi resurselor ţării mai puţin dezvoltate. Un exemplu in acest sens ar fii, o ţară care doreşte să-şi consolideze infrastructura, aceasta este finanţată de Banca Mondială, ţara respectivă neavând suficiente fonduri. Deasemenea, BIRD finanţează ţările pentru agricultură, sănătate, etc.

Un alt obiectiv este incurajarea investiţiilor străine private prin acordarea de garanţii sau prin participari la împrumuturi, ca şi cofinanţator. Un exemplu aici, ar fii faptul că BIRD finanţează un investitor care doreşte sa-şi deschidă o afacere intr-o altă ţară, însă întotdeauna se oferă o garanţie pentru suma dată spre împrumut.

În situaţia în care capitalul de pe pieţele internaţionale nu este disponibil în condiţii rezonabile (adică cu o dobândă mai mică), Banca urmează să procure mijloace financiare, în condiţii mai avantajoase, fie împrumutandu-se ea, fie mobilizând capitaluri din alte surse.

Un al trei-lea obiectiv al Băncii Internaţionale pentru Dezvoltare si Reconstrucţie îl reprezintă încurajarea comerţului internaţional şi menţinerea unor Balanţe de Cont echitabile, prin înlesnirea unor investiţii făcute în scopuri productive pentru membrii săi.

Un alt obiectiv este coordonarea împrumuturilor acordate sau garantate astfel încât, cele mai eficiente proiecte să fie tratate cu prioritate, indiferent de mărimea lor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Mondiala.doc