Banca Nationala a Moldovei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Nationala a Moldovei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE .3
Capitolul 1. CARACTERISTICA, STRUCTURA ŞI OBIECTIVELE BNM.4
1.1 Definirea BNM. 4
1.2 Organizarea şi administrarea.4
 Guvernatorul Băncii Naţionale şi membrii Consiliului de administraţie
 Competenţele Guvernatorului
 Atribuţiile Consiliului de administraţie
 Păstrarea secretului
1.3 Capitalul propriu,veniturile şi cheltuielile.7
1.4 Sarcinile BNM.8
Capitolul 2. RELAŢIILE ATESTATE CU BNM.9
2.1 Conlucrarea BNM cu organele statului.9
2.2 Relaţiile cu publicul.9
2.3 Cooperarea internaţională.10
Capitolul 3. FUNCŢIILE BNM.11
 Operaţiuni valutare.11
 Acordarea de credite băncilor.11
 Creditarea statului.12
 Stabilirea rezerve obligatorii instituţiilor financiare. 12
 Supravegherea şi reglamentarea activităţii instituţiilor financiare. 12
 Politica monetară. 13
ÎNCHEERE.14
BIBLIOGRAFIE.15

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei: Banca Naţională promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

Scopul cercetării: de a demonstra că Banca Naţională a Moldovei este veriga principală a sistemului bancar din Moldova.

Sarcinile referatului: cercetarea BNM privind : caracteristici, structură, obiective, relaţii şi funcţii.

Obiectul investigat: ca obiect principal de studiu este Banca Naţională a Moldovei, în persoană. Examinările asupra principalelor direcţii strategice, problemele actuale, etc. ale Băncii Centrale.

Subiectul cercetării: Banca Naţională a Moldovei.

Metodologia cercetării: studierea diferitor surse informationale, Banca Naţională fiind principalul instrumentariu de investigare, opinii referitor la aceasta.

Baza informaţională: incadrează sursele de informare, care sunt: Banca, Banca Naţională a Moldovei, hotărîri şi legi.

Structura referatului, destinaţia: cuprinde 3 capitole. Primul este orientat la investigarea teoretica a Băncii Centrale, al doilea conţine un scurt istoric despre relaţiile atestate cu Banca Naţională, al treilea este destinat evidenţierii funcţiilor cît şi fundamentizării concluziilor asupra Băncii Centrale.

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA, STRUCTURA ŞI OBIECTIVELE BNM:

1.1 DEFINIREA BNM

Banca Naţională a Moldovei a fost înfiinţată la 4 iunie 1991 (denumirea echivalentă - Banca Naţională) este o persoană juridică publică autonomă supusă înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizaţiilor, responsabilă faţă de Parlament, ce poate să deschidă sucursale, filiale şi reprezentanţe în ţară cît şi în străinătate, unde consideră necesar.

Obiectivul principal al Băncii Naţionale este de a realiza şi a menţine stabilitatea monedei naţionale. Pentru atingerea acestui obiectiv BN stabileşte şi menţine condiţiile pieţei monetare, de credit şi valutare care conduc la dezvoltarea economică susţinută, stabilă a statului şi, în special, a

sistemului financiar şi valutar bazat pe legile pieţei.

Banca Naţională are următoarele atribuţii de bază:

a) stabileşte şi promovează politica monetară şi valutară în stat;

b) acţionează ca bancher şi agent fiscal al statului;

c) întocmeşte analize economice şi monetare şi în baza lor adresează Guvernului propuneri, aduce rezultatele analizelor la cunoştinţa publicului;

d) autorizează, supraveghează şi reglementează activitatea instituţiilor financiare;

e) acordă credite băncilor şi statului;

f) supraveghează sistemul de plăţi în republică şi facilitează funcţionarea eficientă a sistemului de plăţi interbancare;

g) activează ca organ unic de emisiune a monedei naţionale;

h) păstrează şi gestionează rezervele valutare ale statului;

i) în numele Republicii Moldova îşi asumă obligaţii şi execută tranzacţiile rezultate din participarea RM la activitatea instituţiilor publice internaţionale în domeniul bancar, de credit şi monetar în

conformitate cu condiţiile acordurilor internaţionale;

j) întocmeşte balanţa de plăţi a statului.

1.2 ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA

Guvernatorul Băncii Naţionale şi membrii Consiliului

Banca Naţională este formată din departamente, direcţii, servicii şi alte subdiviziuni şi este condusă de Consiliul de administraţie.

Consiliul de administraţie este alcătuit din cinci membri:

- Guvernatorul Băncii Naţionale - preşedintele Consiliului;

- primul-viceguvernator al Băncii Naţionale - vicepreşedinte al Consiliului;

- trei viceguvernatori ai Băncii Naţionale.

Guvernatorul Băncii Naţionale se numeşte de Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului. Guvernatorul se bucură de imunitate. Primul-viceguvernator şi viceguvernatorii BN sînt numiţi de Parlament, la propunerea Guvernatorului BN. Candidaţii la funcţia de membri ai Consiliului de administraţie trebuie să fie cetăţeni ai RM, să aibă reputaţie ireproşabilă şi o experienţă de muncă de 10 ani în domeniul financiar şi monetar . Membrii Consiliului de administraţie se numesc pe termen de 7 ani cu condiţia ca pe cît posibil expirarea termenului fiecăruia să fie repartizată uniform pe parcursul perioadei de 7 ani.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Nationala a Moldovei.doc