Banca și serviciile sale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 11168
Mărime: 52.71KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAP. 1 INTRODUCERE

1.1.NOUL CADRU LEGISLATIV ŞI OBIECTIVE.pag.4

CAP. 2 BANCA ŞI SERVICIILE SALE

2.1. S.C. BANCPOST S.A. .pag.5

2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII.pag.7

2.3. CREDITUL BANCAR.pag.10

2.4. RELAŢIA ŞI COMUNICAREA CU CLIENTUL.pag.11

2.5. CATEGORII DE CREDITE SI TERMENE DE CREDITARE.pag.14

2.5.1 CREDITE PE TERMEN SCURT .pag.19

2.5.2 CREDITELE IN VALUTA.pag.20

2.5.3 CATEGORII DE CREDITE PE TERMEN MEDIU SI LUNG.pag.21

2.5.4 CREDITUL DE NEVOI PERSONALE CU IPOTECA DE LA BANCPOST S.A.pag.22

CAP. 3 CONCLUZII SI PROPUNERI.pag.29

BIBLIOGRAFIE.pag.30

ANEXE.pag.31

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Sistemul bancar actual din România este într-o continuă dezvoltare şi transformare. Datorită complexităţii mereu crescânde se impune tot mai mult introducerea tehnicilor moderne de calcul în acest sistem. În acest context introducerea tehnicilor, mai sus menţionate, trebuie făcută având în vedere o abordare sistemică integratoare şi nu o abordare unilaterală a problemei. Această necesitate este dată de caracterul dinamic al dezvoltării şi funcţionării sistemului bancar, datorat impactului pe care acesta îl are cu mediul din care face parte precum şi cu mecanismul concurenţial al pieţei.

Aceste considerente reprezintă punctul de plecare al acestui proiect care este o soluţie îmbunătăţită a vechii abordări informatice la o bancă de comerţ exterior.

Proiectul va prezenta situaţia existentă la bancă, soluţia propusă şi diferenţele observate, evidenţiind avantajele noii soluţii printr-o analiza cost-beneficiu.

Pentru aceasta, utilizând metodele de abordare specifice analizei de sistem se va realiza o urmărire logică a etapelor proiectării sistemice. Se va prezenta structura generală pe departamente a băncii evidenţiindu-se poziţia şi importanţa sistemului acordării creditelor, veriga principală a oricărui sistem bancar. Proiectul cuprinde şi o prezentare a principalelor categorii de credite acordate de bancă.

Principala activitate a băncilor comerciale este aceea de intermediere. Operaţiunile bancare sunt operaţiuni de pasiv, adică operaţiuni de atragere de resurse şi operaţiuni de activ, adică operaţiuni de plasare a resurselor.

Principalele operaţiuni de atragere de resurse sunt: constituirea fondurilor proprii (capitalul propriu şi capitalul suplimentar), resursele atrase de la clienţi nebancari (conturi curente, depozite la termen şi conturi de economii, certificate de depozit), clienţii bancari (conturi LORO, depozite interbancare atrase, împrumuturi).

Principalele operaţiuni de plasare a resurselor sunt: depozitele interbancare plasate, creditele acordate băncilor în baza unei convenţii/contract, credite acordate clienţilor nebancari (credite de trezorerie, credite pe termen mediu şi lung), titluri de valoare, plasamente în participaţii, plasamente în mijloace fixe, alte active.

Intermedierea bancară reprezintă principala activitate a unei instituţii de credit şi o importantă sursă pentru profit, care se bazează pe diferenţa dintre dobânda activă şi dobânda pasivă.

Intermedierea bancară poate fi sintetizată prin operaţiunile de atragere de sume cât mai ieftine (dobânda pasivă mică) şi de plasare a capitalului în condiţii cât mai avantajoase.

Intermedierea financiară oferă o serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt: colectarea informaţiilor pentru deponenţi, unirea fondurilor deponenţilor, diminuându-se costurile de gestiune ale acestora, internaţionalizarea intermedierii financiare.

Băncile, ca principali intermediari financiari, facilitează formarea de capitaluri disponibile şi plasarea acestora.

1.1. Noul cadru legislativ şi obiective

Directiva 2004/39/CE privind Pieţele de instrumente financiare a fost transpusa de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) în legislaţia română in următoarele reglementări: Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de

tranzacţionare, Regulamentul nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene şi Regulamentul 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare denumita în continuare Legislaţia MiFID.

Această Legislaţie MiFID stabileşte reguli de conduita in afaceri pentru societăţile de investiţii ce oferă servicii de investiţii sau care desfăşoară activităţi de investiţii. În plus, stabileşte cerinţele organizaţionale pentru societăţile care furnizează consultanta pentru investiţii precum şi cadrul pentru un regim de reglementare cu privire la executarea ordinelor clientului în raport cu execuţia de calitate ridicată de pe pieţele reglementate, având ca scop în principal protecţia investitorului.

Prevederile Legislaţiei MiFID se aplică societăţilor de investiţii, societăţilor de brokeraj şi de intermediere precum şi pieţelor reglementate şi operatorilor desemnaţi ai acestora. În plus, unele dintre aceste prevederi se aplică de asemenea Societate de Administrare a Fondurilor Mutuale şi Instituţiilor de credit, atunci când aceste instituţii oferă unul sau mai multe servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii. Prevederile MiFID nu se aplică anumitor persoane şi persoanelor juridice stabilite în Legislaţia MiFID.

Capitolul 2.Studiu de caz

Banca şi serviciile sale

2.1. S.C. Bancpost S.A.

S.C. Bancpost S.A. (denumită în continuare „Banca” sau „Bancpost”) este o Organizaţie Europeană cu peste 3000 angajaţi şi îşi oferă instrumentele financiare şi serviciile de investiţii prin reţeaua sa ce include aproximativ 300 sucursale şi puncte de vânzare, precum şi canale de vânzări alternative, membră a Eurobank EFG Group.

Banc Post a fost înfiintata la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei, în urma reorganizarii sectorului comunicatiilor. În scurt timp îsi formeaza o retea teritoriala impresionanta si îsi câstiga un loc important pe piata bancara româneasca. Daca în 1992 Banc Post avea 13.000 de clienti, în prezent numarul acestora se apropie de doua milioane.

Numarul de conturi deschise la Banc Post a cunoscut de asemenea o crestere exponentiala. Daca în primul an de activitate clientii aveau deschise circa 28.000 de conturi, aceasta cifra a ajuns în prezent la peste 4 milioane de conturi.

Fiind una dintre cele mai performante banci românesti, dotata cu un sistem informatic integrat, BANC POST deserveste în timp real o structura diversificata de clientela prin cele 154 de unitati amplasate în toate judetele tarii. Banc Post se numara printre primele trei banci din România, dupa dimensiunea retelei. În plus, în baza unui acord încheiat cu Compania Nationala Posta Româna, Banc Post pune la dispozitia populatiei instrumente de economisire si prin intermediul a peste 2.650 de oficii postale.

Banc Post a reusit în cei peste 11 ani de existenta sa-si construiasca un bun renume în tara si în strainatate, lucru confirmat, de altfel, de publicatia The Banker, editata de Financial Times, care, în cadrul celui mai recent clasament - Topul 1001-2000 al celor mai performante banci din lume, plaseaza banca pe locul 3 în România si 1275 pe plan international. BANC POST este lider pe piata româneasca a cardurilor cu 1.000.000 de carduri emise si o retea de 452 ATM-uri si 946 POS-uri.

Sediul Băncii din România se află în Bucureşti, Calea Vitan 6-6A, Tronson B şi C, etajele 3-8, sector 3. Banca este reglementată de Banca Naţională a României şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Bibliografie

A. Saunders “Financial institutions management”,1999

A. de Servigny "Le risque de credit", Ed. Dunod 2001

Berea, Aurel; Stoica, Emilia; “Creditul bancar – coordonate actuale şi perspective”, Bucureşti, Editura Expert, 2003

Dominique Plihon "Les banques: nouveaux enjeux, nouvelle strategies" La Documentation, Paris 1999

E.V. Bowden, Judith Holbert Bowden "Money, Banking and The Financial System", West Publishing Company, 1989

Herbert M. Kaufman "Money and Banking", Lexington, Massachusets, Toronto, 1992

Mihai, Ilie, “Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare”, Bucureşti, Editura Expert, 2003

Nemeş, Vasile; “Drept bancar”; Bucureşti; Editura Editas; 2004

Niţu, Ioan, “Managementul riscului bancar”, Bucureşti, Editura Expert, 2000

Richard C.Aspinwall, Robert A. Eisenbeis "Handbook for Banking strategy", A-Wiley - Interscience Publication, 1985

Rotaru, Constantin, “Managementul performanţei bancare”, Bucureşti, Editura Expert, 2001

Tudorache, Dumitru; “Monedă, bănci, credit”; Bucureşti; Editura Sylvi, 2000

www.bancpost.ro

www.bnr.ro

www.capital.ro

www.economistul.ro

Preview document

Banca și serviciile sale - Pagina 1
Banca și serviciile sale - Pagina 2
Banca și serviciile sale - Pagina 3
Banca și serviciile sale - Pagina 4
Banca și serviciile sale - Pagina 5
Banca și serviciile sale - Pagina 6
Banca și serviciile sale - Pagina 7
Banca și serviciile sale - Pagina 8
Banca și serviciile sale - Pagina 9
Banca și serviciile sale - Pagina 10
Banca și serviciile sale - Pagina 11
Banca și serviciile sale - Pagina 12
Banca și serviciile sale - Pagina 13
Banca și serviciile sale - Pagina 14
Banca și serviciile sale - Pagina 15
Banca și serviciile sale - Pagina 16
Banca și serviciile sale - Pagina 17
Banca și serviciile sale - Pagina 18
Banca și serviciile sale - Pagina 19
Banca și serviciile sale - Pagina 20
Banca și serviciile sale - Pagina 21
Banca și serviciile sale - Pagina 22
Banca și serviciile sale - Pagina 23
Banca și serviciile sale - Pagina 24
Banca și serviciile sale - Pagina 25
Banca și serviciile sale - Pagina 26
Banca și serviciile sale - Pagina 27
Banca și serviciile sale - Pagina 28
Banca și serviciile sale - Pagina 29
Banca și serviciile sale - Pagina 30
Banca și serviciile sale - Pagina 31
Banca și serviciile sale - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Banca si Serviciile Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Creditarea persoanelor fizice la BRD

În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei. Când se vorbeşte de...

Perspectivele Activitatii de Creditare a Persoanelor Fizice din Romania - Studiu de Caz la BRD-GSG

INTRODUCERE În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei. Când se...

Mixul de Produs în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv prezentarea mixului de marketing în activitatea financiar-bancară. Rolul acestuia este reflectat de...

Marketing Financiar-Bancar

In lumea moderna a unei concurente în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importanta diferentierea fata de competitori. Exista...

Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România

Introducere Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de...

Acordarea unui credit de consum acordat de ERB Retail Services IFN SA

INTRODUCERE Sistemul bancar actual din România este într-o continuă dezvoltare şi transformare. Datorită complexităţii mereu crescânde se impune...

Monografie Banca Tiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Proiect practică Bancpost

CAPITOLUL I 1.1. Despre Bancpost Bancpost este astazi una dintre cele mai importante banci din Romania. Are o echipa puternica de specialisti,...

Ai nevoie de altceva?