Beneficiul si Rentabilitatea Activitatii Unitatii Economice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Beneficiul si Rentabilitatea Activitatii Unitatii Economice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Principalul obiectiv de natură strategică al unei entităţi economice îl constituie realizarea unor randamente superioare ale capitalului investit de către acţionari. Atingerea acestui obiectiv este sinonimă cu desfăşurarea unei activităţi generatoare de profit, având în vedere că acesta constituie baza alocării de dividende pentru acţionarii întreprinderii respective.

De asemenea, beneficiul reprezintă un indicator fundamental utilizat în analiza cu caracter economic şi financiar a activităţii firmei şi influenţează în mod indirect cursul pe piaţă al acţiunilor respectivei societăţi comerciale. Obţinerea unui rezultat favorabil în urma desfăşurării activităţii de către firmă reprezintă soluţia curentă necesară asigurării echilibrului financiar.

Rezultatul unei activităţi se determină prin compararea eforturilor angajate în realizarea ei cu efectele obţinute. Dacă ne referim la determinarea rezultatului în cîmp economic, acesta se obţine prin compararea cheltuielilor cu veniturile societăţii comerciale respective.

Analiza structurală se poate realiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune. Soldurile intermediare de gestiune reprezintă un sistem de indicatori imporatanţi în procesul de analiză economică şi financiară a firmei.

Cel mai important indicator este excedentul brut din exploatare. Mărimea acestui indicator influenţează direct capacitatea de autofinanţare a firmei, respectiv potenţialul acesteia de a susţine prin surse proprii activitatea desfăşurată.

Cu alte cuvinte, nu sunt luate în considerare elementele de venituri şi respectiv de cheltuieli care nu implică transferuri efective sub formă monetară, cum ar fi : chletuielile cu amortizarea şi provizioanele, veniturile din provizioane.

Elemente de venituri Elemente de cheltuieli Sold intermediar de gestiune

Vînzări din mărfuri Costul mărfurilor vîndute Marja comercială

Producţia vîndută

Producţia stocată

Producţia imobilizată Producţia exerciţiului

Producţia exerciţiului

Marja comercială Consumuri de provinienţă de la terţi: materii prime, materiale, semifabricate, unităţi, lucrări şi servicii prestate de către terţi etc. Valoarea adăugată

Valoarea adăugată

Subvenţii de exploatare Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu impozitele şi taxele legate de exploatare Excedent brut din exploatare (sau deficit)

Excedent brut din exploatare Amortizări şi provizioane

Alte cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatării

Rezultatul din exploatare

Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent al exerciţiului

Venituri excepţionale Cheltuieli excepţionale Rezultatul excepţional

Rezultatul curent

Rezultatul excepţional Rezultatul brut al exerciţiului

Rezultatul brut al exerciţiului Impozit pe profit (benificiu) Rezultatul net al exerciţiului

Pentru analiza de tip factorial a rezultatului aferent vînzărilor poate fi luat în considerare următorul model:

P = ∑qvpv - ∑qvc

în care:

qv – cantitate vîndută

pv – preţ de vînzare unitar

c – cost unitar

Metodologia de cuantificare şi izolare a factorilor determinanţi în dinamica indicatorului sus menţionat este cea a substituţiilor în lanţ, factorii de influenţă fiind reprezentaţi de către cantitatea comercializată, structura vînzărilor, costul unitar şi respectiv preţul de vînzare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Beneficiul si Rentabilitatea Activitatii Unitatii Economice.doc