Bonitatea

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Bonitatea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 31 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Banci

Extras din document

. Modelul Băncii Agricole

Metodologia stricta a Băncii Agricole prevede următoarele criterii:

a) societatea să se încadreze la data obţinerii creditului şi la finele lunii anterioare, solicitării creditului (din anul 2000) - în categoria de bonitate STANDARD determinată conform normelor băncii pe baza bilanţului contabil anual şi al ultimei balanţe de verificare, sau în categoria "ÎN OBSERVAŢIE" - întrunind minimum 60 de puncte. Bonitatea reprezintă performanţa financiară a agentului economic, care atestă încrederea pe care acesta o inspiră băncii în momentul solicitării unui credit, de a restitui la scadenţă creditele contractate împreună cu dobânzile aferente. Ea se determină prin calcularea unor indicatori financiari: anuali (pe bază de bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi), semestriali (pe baza rezultatelor financiare şi situaţiei patrimoniului) şi lunari (pe baza balanţei de verificare). Aceşti indicatori sunt:

lichiditatea generală = ;

solvabilitatea patrimonială = ;

rata profitului brut = , numai pe bază de date din bilanţul anual, indiferent de data la care se calculează bonitatea;

rata rentabilităţii financiare = , numai pe bază de date din bilanţul anual, indiferent de data la care se calculează bonitatea;

gradul de îndatorare = .

Indicatorii astfel calculaţi primesc un punctaj, conform tabelului 1:

Puncte acordate în funcţie de nivelul indicatorilor

Tabelul nr. 1

Nr.

crt. Indicatori 20 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte

1. Lichiditatea generală > 2:1 1,6-2:1 1,3-1,5:1 0,1-1,2:1

2. Solvabilitatea generală > 30% 20%-30% 10%-19,9% 0,1%-9,9%

3. Rata profitului brut > 5% 3%-5% 1,5%-2,9% 0,1%-1,4%

4. Rata rentabilităţii financiare > 10% 6%-10% 3%-5,9% 0,1%-2,9%

5. Gradul de îndatorare 0-0,25 0,2-0,50 0,51-0,75 0,76-1

În funcţie de punctajul obţinut, societatea se încadrează într-una din următoarele categorii de bonitate: (tabelul 2.)

Categorii de bonitate conform metodologiei Băncii Agricole

Tabelul nr. 2.

Tip de categorie Puncte acumulate Definiţia categoriei

A: 80-100 puncte = STANDARD

B: 60-79 puncte =ÎN OBSERVAŢIE

C: 40-59 puncte = SUBSTANDARD

D: 20-39 puncte = ÎNDOIELNIC

E: < 20 puncte = PIERDERE

Sub influenţa unor factori subiectivi, încadrarea pe categorii de bonitate poate fi corectată astfel:

1) infuzie de capital, în următoarele 3 luni (maxim) prin emisiune de acţiuni sau asocieri - bonificaţie 15 puncte;

2) preluarea unor riscuri de către stat sau de către alte organe abilitate - bonificaţie 15 puncte;

3) existenţa unui program de restructurare economică şi de conducere - cu posibilităţi certe de aplicare - bonificaţie 15 puncte;

4) retehnologizarea producţiei în anul respectiv - care să conducă la plusuri de producţie şi de venituri, reduceri de costuri şi implicit obţinere de profit suplimentar - bonificaţie 10 puncte;

5) vânzarea producţiei legumicole la export şi câştigarea de noi pieţe de desfacere - bonificaţie 10 puncte;

6) fuziuni care să permită îmbunătăţirea indicatorilor financiari (asigurarea de materii prime la preţuri mai avantajoase, eliminarea unor verigi intermediare, condiţii mai bune de prezentare şi desfacere a legumelor etc.) - bonificaţie 10 puncte. Aceste corecţii pot fi aplicate numai în condiţia existenţei documentelor legale care să ateste posibilităţi reale de aplicare a măsurilor respective.

7) calitatea echipei de conducere - bonificaţie 15 puncte - vizând:

• grup eterogen din punct de vedere al calificării, competenţei, vârstei - care să asigure atribuţiile de producţie, finanţe şi marketing în condiţii de eficienţă;

• orientare spre dezvoltare;

• sensibilitate la schimbare;

• capacitate de selecţie a personalului şi delegare a atribuţiilor;

• cultivarea calităţii produselor şi a serviciilor şi conştientizarea clienţilor;

• promovarea încrederii şi a iniţiativei, a lucrului în echipă etc; se pot determina astfel, echipe de conducere :

- cu risc foarte redus (15 puncte);

- cu risc redus (10 puncte);

- cu risc limită pentru bancă (5 puncte);

- cu risc mare (sub 5 puncte).

8) ponderea încasărilor obţinute din exportul de legume în totalul cifrei de afaceri realizate în anul precedent sau preliminată pe anul în curs, pentru care se acordă următorul punctaj:

• 15 puncte - pentru export ce depăşeşte 20% din cifra de afaceri;

• 10 puncte - pentru export între 10-20% din cifra de afaceri;

• 5 puncte - pentru export între 5-10% din cifra de afaceri.

9) modul de utilizare şi de rambursare a creditelor acordate anterior şi de achitare a dobânzilor aferente, pentru care se acordă următorul punctaj:

• 10 puncte - dacă creditele s-au utilizat conform destinaţiei prevăzute în contractul de credit, dobânzile s-au achitat la termen, iar ratele s-au rambursat la scadenţele prevăzute în grafic.

Fisiere in arhiva (2):

  • bonitate_1.doc
  • bonitate_2.doc