Bugete Publice si Fiscalitate - Academia Romana Iasi

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bugete Publice si Fiscalitate - Academia Romana Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Cheltuielile de personal se fundamenteaza pe baza statului de functiune, care se intocmeste de serviciul Plan – Personal al Filialei si se aproba de oronatorul principal de credite. Numarul de posturi pentru care se asigura finantarea anual, se aproba prin bugetul anual alaturi de sumele repartizate in acest sens.

Indicatorii de luat in calculul fondului anual aferent salarii de baza pentru personalul angajat sunt:

- numarul de personal angajat, respectiv numarul de posturi, indicator specific reflectat in statul de functii

- numarul de beneficiari, indemnizatii de conducere, salarii de merit, spor de vechime, spor de doctor, alte sporuri potrivit statului de functii

- salariul tarifar de incadrare (de baza), indemnizatia de conducere, salariul de merit, indemnizatia pentru sporul de vechime, alte sporuri.

Personalul care ocupa functii de executie este impartit in doua categorii:

I) Personal cu functii de specialitate (240 de posturi) dintre care:cercetatori stiintifici,asistenti, programatori,operatori, lectori, bibliotecari, documentaristi, referenti, tehnicieni,merceologi, etc. Pentru acestia Fondul lunar aferent salariilor de baza este de 220 461,9 RON.

II) Personal cu functii comune (19 posturi) dintre care: secretar dactilograf, casier, muncitor, portar, paznic, ingrijitor, etc. Fondul lunar aferent salariilor d ebaza pe anul 2005 este de 7018,8 RON

Fundamentarea cheltuielor cu salariile (art.10)

In acesta categorie sunt cuprinse:

- salariul de incadrare (cel real)

- anumite sporuri si indemnizatii care sunt incluse in salariul de baza

Salariul de incadrare se stabileste prin evaluarea intre limitele minime si maxime stabilite. Conform legii numarul 154/1998 cu modificarile de rigoare, grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza pentru un sector de activitate bugetara se compune din intervale de valori prevazute pentru fiecare functie de executie, grad profesional sau treapta profesionala.

Salariu de merit (aliniatul 10.02)

Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcţiilor publice, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc pentru anul 2008, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul 2007. Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi cei a căror sancţiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit.

De salariu de merit beneficiaza la Filiala Iasi a Academiei Romana 38 de persoane, fondul lunar aferent drepturilor fiind de 5200RON.

Indemnizatie de conducere (aliniatul 10.03)

Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere este cel corespunzator functiei de executie, gradului sau treptei profesionale , la care se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, care fac parte din salariul de baza. Indemnizatiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza al functiei de executie.

De indemnizatie de conducere la Filiala Iasi beneficiaza:

- director adjunct 40% - 1 post

- contabil sef 40% - 1 post

- sef serviciu 30% - 1 post

- sef birou 25% - 3 posturi

- director institut 35% - 7 posturi

- director adjunct stiintific 40% - 0 posturi

- secretar stiific dir.centru 30% - 3 posturi

- sef laborator, atelier 25% - 3 posturi

La nivelul anului 2007 Fondul de indemnizatii de conducere lunar atinge valoarea 7201 lei iar la nivelul anului pe total are valoarea de 86412 lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugete Publice si Fiscalitate - Academia Romana Iasi.doc