Bugetul de Stat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bugetul de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Bugetul este o categorie fundamental a stiintelor finantelor, la definirea careia concur o abordare juridical si alta economica. Sub aspect juridic bugetul reprezinta un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede si autorizeaza in forma legislative cheltuielile si resursele statului. Bugetul se elibereaza pe o perioada de un an. Legea de stat este influentata de conceptiile politice, economice si sociale specifica fiecarei perioade, de interesele grupurilor care exercita putere politica.

Abordarea economica a conceptului de buhet subliniaza corelatiile macroeconomice si in special legatura cu evolutia produsului intern brut. Bugetul de stat exprima relatiile economice in forma baneasca ce iau nastere in procesul repartitie produsului intern brut

Repartizarea resurselor prin intermediul bugetului de stat se realizeaza prin fluxurile reprezentand finantarea serviciilor publice in conformitate cu gruparea functionala a cheltuielilor statului.

Bugetul economiei nationale este conceput ca un ansamblu de conturi ale natiunii, care reflecta pentru anul in curs si pentru anul urmator previziunile asupra tuturor agentilor economici din tara respective.

Pentru elaborarea acestui buget se folosesc informatii referitoare la:

- Produsul national brut

- Venitul national

- Veniturile, cheltuielile publice, bugetul fiind menit sa evidentieze modificarile ce vor surveni in economie.

Bugetul economiei nationale este doar un instrument cu ajutorul careia guvernul se informeaza asupra situatiei economic-financiare a tarii. Singurul plan financiar cu caracter de lege este bugetul de stat.

Veniturile si cheltuielile publice nu sunt simpli indicatori ai bugetului de stat ci indeplinesc rolul unor parghii folosite de stat pentru stimularea dezvoltarii sau restrangerii unor activitati, a productiei si consumului anumitor produse pentru influentarea anumitor categorii sociale in realizarea actiunilor in care statul este direct interesat.

Sistemul bugetar este diferentiat in functie de structura organizatorica a fiecarui stat. Exista din punct de vedere al structurii organizatorice :

- Statele de tip unitar = sunt organizate in unitatile administrativ- teritoriale la nivele caror functioneaza organe ale puterii si administratiei de stat locale ( buget al autoritatilor publice centrale si bugetele locale )

- Statele de tip feudal = au o structura organiatorica ce include : federatia statelor, provinciile sau regiunile membre ale federatiei si unitatile administrative- teritoriale proprii fiecarui stat membru ale federatiei ( bugetul federatiei, bugetul statelor, provinciilor, regiunilor membre ale federatiei si bugetele locale).In Romania apare bugetul general consolidat care reflecta fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale si nefiscale si de repartizare a acestora pe destinatii in conformitate cu nevoia sociala si cu obiectivele de politica financiara specifice anului la care se refera.

Bugetul general consolidat reflecta toate veniturile si cheltuielile sistemului bugetar cumulate la nivel national si evidentiaza dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru.

Cheltuielile sunt structurate dupa destinatia lor, pentru a reflecta alocarea fondurilor publice catre activitati sau obiective care definesc nevoile publice. Veniturile sunt evidentiate pe surse de provienienta, in venituri curente fiscal si nefiscale , precum si venituri de capital.

Bugetul general consolidat constituie un ansamblu de bugete, componente ale sistemului bugetar, aggregate si consolidate pentru a forma un intreg.

Rolul bugetul general consolidat este pus in evidenta de modalitatile de exercitare a functiilor finantelor publice:

- Rolul alocativ al bugetului decurge din insasi natura statului, care in mod traditional isi asuma sarcina finantarii serviciilor publice Bugetele anexe sunt bugete specific unor servicii publice care se finanteaza din venituri generate de prestarea serviciilor sau provenind din vanzarea bunurilor realizate. Conturile speciale de trezorerie vizeaza operatiuni in afara bugetului general determinate de conditii specific privind finantarea ca si caracterul lor provizoriu.

- Rolul distributiv este pus in evidenta de natura lui specifica cea de instrument ce reflecta relatii de imobilizare a resurselor de repartizare a acestora pentru finantarea unor activitati si actiuni determinate expres. Redistribuirea se realizeaza atat prin intermediul taxelor si impozitelor si a cheltuielilor.Tehnicile folosite in acest scop sunt: deducerile de venit, diferentierea impunerii in functie de transeele de venit,instituirea de impozite, speciale numai pentru personae care obtin sau detin averi foarte mari. Destinatia resurselor reprezinta modalitati concrete de infaptuire a redistribuirii

- Rolul de reglare a vietii economice decurge din importanta bugetului de stat ca instrument cu putere de lege, prin care se reflecta politica economica promovata de Guvern

Cheltuielile publice= constituie un mijloc de care dispune puterea publica pentru relansarea globala sau sectoriala.Diminuarea cheltuielilor poate reprezenta un mijloc prin care guvernul actioneaza in sensul reducerii importului si limitarii inflatiei.

Resursele publice= sunt utilizate ca instrumentele de politica conjucturala in doua directii ipuse: pentru franarea activitatii economice si pentru a sustine relansarea.

Reglarea activitatii economice = prin intermediul soldului bugetar se bazeaza pe acceptarea deficitului, care potrivit teoriei clasice , stimuleaza economia. In conditiile acceptarii deficitului se realizeaza bugetele ciclice care se bazeaza pe distinctia intre cheltuieli de functionare a cheltuielilor de investitii. Acceptarea unui deficit controlat sta la baza limitarii presiunii fiscal si a poverii prelevarilor obligatorii Politica bugetara actuala urmareste in oarecare masura revenirea la principiul classic, potrivit careia echilibrul bugetar limiteaza interventia statului.

Principiile bugetare

Bugetul se prezinta ca un act de previziune administrativa si in acelasi timp este un tablou comparative al veniturilor si cheltuielilor publice aferente perioadei la care se refera. Bugetul trebuie sa reflecte cat mai real posibil resursele ce pot fi mobilizate si destinatia acestora, sa permita comparararea fie finele exercitiului bugetar a veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate sis a ofere posibilitatea analizarii veniturilor pe surse de provienienta si cheltuielilor pe destinatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugetul de Stat.doc