Bugetul de Venituri si Cheltuieli la Institutiile Publice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Bugetul de Venituri si Cheltuieli la Institutiile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ROXANA NANU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

LA INSTITUTIILE PUBLICE

Institutiile publice sunt unitati care în general nu desfasoara activitati productive, ci activitati de conducere, îndrumare, coordonare si de control în domeniul administratiei de stat si presteaza servicii cu anumite functii sociale în sfera actiunilor social-culturale, a justitiei, procuraturii si apararii tarii .

Datorita specificului institutiilor bugetare de a-si desfasura activitatea în sfera neproductiva, planificarea financiara are ca obiectiv principal determinarea necesarului de resurse financiare de care au nevoie în perioada urmatoare. Acest lucru se realizeaza prin întocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli.

De asemenea, trebuie în primul rând sa precizam ca bugetul nu este un act ce provine de la un organ al autoritatilor de stat ci cuprinde un ansamblu coerent de indicatori de plan cu caracter aleatoriu în care sunt înscrise veniturile si cheltuielile pentru o perioada viitoare. În al doilea rând, fata de acesta, societatea manifesta un interes deosebit, interes justificat de rolul banului public în viata unui popor.

Cheltuilelile bugetare se definesc ca fiind o parte a cheltuielilor publice care se acopera de la bugetul de stat, din bugetele locale si din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Veniturile bugetare reprezinta o parte din veniturile publice, acestea reprezentând resursele financiare de care dispune o institutie publica pentru a-si acoperi cheltuielile.

Pentru asigurarea unei gestionari corecte a resurselor financiare publice este necesara respectarea mai multor principii bugetare.

I. PRINCIPIILE BUGETARE

În prezent sunt respectate urmatoarele principii bugetare:

-principiul universalitatii;

-principiul unitatii bugetare ;

-principiul transparentei si publicitatii;

-principiul unitatii monetare;

-principiul anualitatii;

-principiul specializarii bugetare;

-principiul echilibrului;

-principiul solidaritatii;

-principiul autonomiei locale financiare;

-principiul proportionalitatii;

-principiul consultarii.

Principiul universalitatii

Conform acestui principiu, veniturile si cheltuielile publice trebie sa figureze în buget cu sumele lor totale sau globale.

În practica, a început sa se renunte la asa-zisele bugete brute care corespund aplicarii consecvente a acestui principiu, recurgându-se la bugete mixte în care unele venituri si cheltuieli figureaza dupa principiul Brut adica în cifre globale, iar altele dupa principiul Net, adica pe sold.

De asemenea, unele venituri si cheltuieli sunt scoase complet în afara bugetului, formând fondurile extrabugetare cu destinatie speciala si bugetele autonome ale unor institutii publice .

Principiul unitatii bugetare

Acest principiu presupune ca toate veniturile si cheltuielile trebuie sa fie reflectate într-un singur document si dupa o schema unitara de clasificare. Aplicarea unei astfel de reguli da o imagine mai clara a situatiei financiare a institutiilor publice, deoarece citirea unui singur document face mai usor de înteles provenienta veniturilor, destinatia cheltuielilor dar si daca veniturile acopera sau nu cheltuielile .

Unitatea bugetului este asigurata prin intermediul sistemului conturilor nationale, în cadrul caruia conturile administratiei publice grupeaza atât cheltuielile si veniturile statului cât si pe cele aferente colectivitatilor locale.

Unii economisti considera ca principiul unitatii bugetare nu mai poate fi aplicat în întelesul sau clasic datorita complexitatii activitatilor publice si diversificarii lor crescânde. Prin urmare, se preconizeaza ca în locul cuprinderii tuturor veniturilor si cheltuielilor într-un document unic, sa existe o multitudine de bugete.

Principiul transparentei si publicitatii

Bugetul este publicat pentru a fi adus la cunostinta opiniei publice.

Publicitatea bugetului se realizeaza prin mass-media (presa, radio, televiziune, etc.) atât în faza de întocmire cât si în faza de aprobare si executie a bugetului.

De asemenea, proiectul de buget local se dezbate public cu ocazia aprobarii acestuia, în cadrul sedintelor publice.

Principiul unitatii monetare

Acest principiu consta în faptul ca toate operatiunile bugetare se exprima în moneda nationala.

Principiul anualitatii

Conform acestui principiu, veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar. Operatiunile de încasari si plati efectuate în cursul unui an bugetar, în contul unui buget, apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.

Principiul specializarii bugetare

Acest principiu se refera la aprobarea si inserarea în buget a veniturilor pe surse de provenienta si a cheltuielilor pe tipuri de nevoi si destinatii. Aceasta grupare se numeste clasificatie bugetara si se bazeaza pe urmatoarele criterii:

- administrativ (se identifica institutia de unde provine venitul sau pentru care se face cheltuiala);

- economic (se identifica tipurile de venituri sau cheltuieli);

- functional (prin care se realizeaza o clasificare dupa functii, sarcini si obiective) .

Principiul echilibrului

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugetul de Venituri si Cheltuieli la Institutiile Publice.doc