Bugetul UE

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bugetul UE.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice si intărirea cooperării intre state. Uniunea Europeană are sediul in Bruxelles, Belgia.

Uniunea Europeană a fost infinţată oficial la 1 noiembrie 1993. Este cea mai recentă organizaţie de cooperare europeană care a inceput cu Comunitatea Europeană de Carbune si Oţel din 1951 care a devenit Comunitatea Europeană in 1967.

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări. Este considerată a fi o construcţie sui generis, situându-se între federaţie şi confederaţie.

Uniunea Europeană are mai multe obiective. In special ea munceşte pentru a promova şi extinde cooperarea intre membrii in unele regiuni, inclusiv in probleme economice, sociale si legate de comerţ, politică externă, securitate şi probleme judiciare. Alt obiectiv major a fost implementarea Uniunii Economice si Monetare (UEM), care a stabilit o singură monedă pentru membrii UE. In afară de UEM, progresul spre aceste obiective e lent. Abilitatea Uniunii Europeane de a-şi atinge obiectivele a fost limitată de neinţelegeri intre statele membre, probleme economice si politice externe şi presiune din partea noilor democraţii est europene de a deveni membre.

Bugetul Uniunii Europene

Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului activităţilor şi intervenţiilor comunitare. În funcţie de acesta pot fi observate în fiecare an priorităţile şi orientările politice comunitare. Evoluţia sa de-a lungul timpului reflectă transformările succesive ale construcţiei europene. În 1970, bugetul comunităţii era de 3,6 miliarde ecu ( la 1 ian. 1999, 1ecu = 1 euro) şi era constituit aproape în totalitate din fonduri pentru cheltuielile legate de politica agricolă comună. Se pot regăsi astazi in bugetul UE toate politicile UE: cheltuielile politicii agricole comune, politica de dezvoltare regională, cheltuieli de cercetare, educaţie, formare, acţiuni de cooperare internaţională etc.

Din 1998, bugetul anual al Uniunii este stabilit în concordanţă cu un plan financiar pe termen mediu, care defineşte limitele anuale ale cheltuielilor comunitare. În 1999, în cadrul negocierilor "Agendei 2000", legate de priorităţile viitoare ale UE, au fost stabilite şi adoptate liniile directoare ale politicii bugetare pe o perioadă de 7 ani, între 2000 şi 2006. Fixându-se aceste perspective bugetare pe mai mulţi ani, adoptate atât de Consiliul UE, cât şi de Parlamentul European, s-a creat un cadru care facilitează adoptarea anuală a bugetului şi controloul asupra evoluţiei cheltuielilor. Perspectivele financiare pe 2000-2006 au inclus şi credite pentru lărgirea Uniunii.

Tratatul de constituire a CEE, modificat prin Tratatul de la Amsterdam (art. 268-280 ), este cel care reglementează procedurile de alcătuire şi adoptare a bugetului. Astfel, Comisia Europeană trebuie să elaboreze un draft de proiect bugetar, pornind de la estimări ale nevoilor economice şi priorităţilor politice ale Uniunii pentru anul care urmează. Acest document este prezentat Consiliului Uniunii, care îl adoptă după eventualele amendamente, devenind astfel un proiect de buget. Acest proiect este transmis Parlamentului European. Puterile acestuia din urmă asupra bugetului depind de natura cheltuielilor: pentru cheltuielile obligatorii (aprox. 40% din total), Parlamentul poate doar propune modificări, iar stabilirea nivelului final al fondurilor alocate pentru acest domeniu revine Consiliului; pentru celelalte cheltuieli, neobligatorii, Parlamentul poate modifica proiectul de buget. Trebuie observat însă faptul că Parlamentului îi revine rolul cel mai important, devenind astfel "autoritatea bugetară" a Uniunii.

Bugetul UE pe 2007

Pe 14 decembrie 2006, Parlamentul european a adoptat bugetul UE pentru 2007 şi a fixat cuantumul plăţilor la 115,5 miliarde euro. Prin semnarea oficială a bugetului de către Preşedintele Parlamentului (atunci Josep Borrell), se încheie prima etapă a ciclului bugetar. Aceasta va fi urmată de execuţia bugetului pentru 2007 şi de controlul bugetar. Însă cine decide ce cu privire la bugetul comunitar? De unde vin banii şi cum sunt ei cheltuiţi?

Bugetul 2007 va fi primul buget executat în conformitate cu noul acord bugetar care acoperă perioada 2007-2013.Acest acord poartă denumirea de „Cadru financiar multianual” (CFM).

Bugetul european este special din mai multe puncte de vedere:

- Este, în mare măsură, consacrat agriculturii şi dezvoltării rurale (45% din bugetul total în 2006). De ce? Pentru că politica agricolă este singura politică comunitară transferată în întregime la nivel european.

- În comparaţie cu alte bugete publice, cheltuielile pentru investiţii sunt superioare cheltuielilor curente.

- Spre deosebire de bugetele statelor naţionale, bugetul Uniunii Europene nu poate fi în deficit. Toate cheltuielile trebuie acoperite de venituri – „resursele proprii” ale UE – conform unui sistem convenit de statele membre şi ratificat de parlamentele naţionale.

Un buget modest

În timp ce tot mai multe competenţe sunt transferate de la statele membre către Uniunea Europeană, bugetul UE reprezintă încă mai puţin de 2,5% din totalul cheltuielilor publice cumulate. Şi, în timp ce aceste cheltuieli reprezintă, în medie, 47% din VNB (venitul naţional brut) al statelor membre, bugetul Uniunii reprezintă doar 1% din totalitatea VNB adiţionate

Un buget anual… pentru mai mulţi ani

În principiu, Consiliul şi Parlamentul hotărăsc, împreună şi în fiecare an, bugetul european. Pentru a evita crize bugetare asemănătoare cu cele din anii '80, Consiliul şi Parlamentul lucrează de acum înainte, plecând de la propunerea Comisiei, într-un cadru financiar multianual (CFM), care poartă şi denumirea de „Perspectivă financiară”.

Acest cadru, care acoperă mai mulţi ani bugetari, stabileşte un buget total şi un plafon maxim pentru cheltuielile din fiecare domeniu.

Actualul cadru bugetar se bazează pe un acord încheiat între statele membre cu ocazia reuniunii europene la nivel înalt de la Berlin, din martie 1999. Deoarece acesta s-a încheiat la sfârşitul anului 2006, un nou cadru bugetar era necesar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugetul UE.doc