Bursa de Valori

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bursa de Valori.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ecaterina Barbarosie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Burse

Cuprins

Introducere
1. Bursa de valori
1.1. Concept
1.2. Condiţiile esenţiale pentru înfiinţarea unei burse de valori
1.3. Scopul esenţial al bursei de valori
1.4. Organizarea şi funcţionarea bursei de valori
1.5. Supravegherea şi controlul negocierilor la bursa de valori
1.6. Funcţiile bursei de valori
2. Bursa de valori a Republicii Moldova
2.1. Scurt istoric.
2.2. Structura Bursei de Valori a Moldovei.
2.3. Circulaţia valorilor mobiliare la Bursă.
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Introducere

În orice ţară dezvoltată rolul de indicator al pieţei valorilor mobiliare aparţine bursei de valori, menită să realizeze funcţiile unei pieţe organizate, asigurînd un "loc de întîlnire" a cererii şi ofertei. În rezultat pentru vînzător şi cumpărător este obţinut cel mai bun preţ.

Funcţia de bază a bursei de valori este dezvoltarea pieţei bursiere organizate, orientată spre crearea infrastructurii şi acordarea serviciilor ce asigură efectuarea tranzacţiilor civile între participanţii pieţei valorilor mobiliare, avînd ca obiect valori mobiliare. Aici se concentrează toată informaţia referitoare la cerere şi ofertă privind valorile mobiliare, ceea ce creează cele mai favorabile condiţii pentru determinarea cursului valorilor mobiliare şi formarea unui spaţiu centralizat de comerţ. Reprezentînd o formă a pieţei organizate, bursa de valori are specificul său, ceea ce o deosebeşte de alte pieţe, în special de pieţele financiare.

1. Bursa de valori

1.1. Concept

Bursa de valori este una din cele mai importante instituţii ale economiei de piaţă, un segment al pieţei financiare, o piaţă secundară organizată, transparentă şi supravegheată, pe care se încheie tranzacţii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.

Valorile mobiliare (titlurile financiare) care constituie obiectul principal al contractelor ce se încheie la bursa de valori reprezintă economii financiare, disponibilităţi neutilizate ce sunt redirijate în procesul negocierilor către cele mai productive activităţi economice. Bursa de valori apare ca un regulator al fluxurilor financiare, un stimulator şi diversificator al producţiei rentabile, precum şi un detector al producţiei nerentabile.

Indiferent de forma ei juridică, care poate fi de drept public sau de drept privat, bursa de valori funcţionează sub controlul şi supravegherea guvernului. Pe plan internaţional, în cele mai multe state funcţionează burse de drept privat ca societăţi pe acţiuni. Bursele de drept public sunt administraţii ale statului cu caracter nelucrativ.

Bursele se clasifică după mai multe criterii:

- Varietatea tranzacţiilor: generalizate şi specializate

- Obiectul activităţii. La bursa de valori se negociază:

a) Valori mobiliare (titluri financiare): acţiuni, obligaţiuni, bonuri şi bilete de tezaur, titluri de rentă, etc.

b) Valute selective.

c) Produse bursiere derivate: contracte futures, opţiuni pe marfă, opţiuni pe titluri financiare, opţiuni pe valute, opţiuni pe indici de bursă, opţiuni pe rata dobînzii, etc.

Există burse la care obiectul principal al negocierilor îl constituie acţiunile. Aceste burse se mai numesc şi burse de acţiuni.

Unele burse de valori au ca obiect de activitate tranzacţionarea valorilor mobiliare pe plan local şi acestea sunt burse locale, necaracteristice în comerţul bursier internaţional, altele au un obiect extins la un număr mare de valori mobiliare admise la cotare, indiferent de ţara emitentă. Acestea sunt burse caracteristice, de reputaţie internaţională, deţinînd un rol conducător în tranzacţiile bursiere generale.

- Forma de organizare: private şi de stat

- Modul de admitere a participanţilor: cu acces limitat, are specific ,,ringul’’, locul unde se finalizează şi la care au acces numai agenţi autorizaţi, şi cu acces nelimitat (numită ,,over the counter’’ sau OTC, în care tranzacţiile se fac informatizat prin intermediul unei reţele de calculatoare de largă acoperire şi cu mari facilităţi de acces, astfel încît, practic, oricine are acces la un calculator inclus în reţea, poate formula cereri şi oferte de titluri, poate tranzacţioana.)

Bursele de valori au debutat în secolul al XIII-lea la Bruges(Belgia) şi s-au cristalizat ca instituiţi perene la Anvers(Belgia1531), Londra(1564), Paris(1724), New York(1817), Bucureşti(1881)etc. Astăzi şi cele mai mari burse de valori sunt New York Exchange (circa 3000 de societaţi cotate), London Stock Exchange(circa 2900 de societaţi cotate). Primele 24 de burse din lume (incluzînd pe lîngă cele menţionate şi pe cele din Paris, Milano, Frankfurt, Amsterdam, Bruxelles, Sydney, Madrid, Lisabona, Viena, Singapore, Berlin, Buenos Aires, Stockholm) cotează peste 1000 din cele mai mari societaţi din lume.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa de Valori.doc

Alte informatii

Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova Specialitatea"Management"