Bursa de Valori București

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6783
Mărime: 34.66KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Aspecte generale privind piata de capital . 2

2. Scurt istoric al Bursei de Valori Bucuresti . 5

3. Organizarea BVB 7

4. Sistemul de tranzactionare 12

5. Indicii Bursei de Valori Bucuresti 14

Extras din document

1.Aspecte generale privind piata de capital

Piata de capital reprezintÎ o piatÎ specializatÎ unde se întâlnesc si se regleazÎ în mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piatÎ pe care se tranzactioneazÎ în mod liber valori mobiliare, piatÎ ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice sau juridice care economisesc (cumpÎrÎtorii de actiuni si obligatiuni) si care urmÎresc plasarea profitabilÎ a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de cÎtre emitentii de actiuni/obligatiuni, care sunt în cautare de capital în vederea finantÎrii unor proiecte de investitii.

Desigur, piata de capital prezintÎ interes si din alte puncte de vedere, permitând preluarea controlului asupra unor societÎti prin achizitii semnificative de actiuni sau obtinerea unor câstiguri pe termen scurt prin specularea modificÎrilor de curs ale valorilor mobiliare.

În functie de momentul în care se realizeazÎ tranzactia , piata de capital, ca mecanism de legÎturÎ între detinatorii de fonduri excedentare (investitorii) si utilizatorii de fonduri (emitentii de titluri financiare), se împarte în douÎ segmente:

- Piata primarÎ: reprezintÎ piata pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima datÎ. Ea este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri si de plasament în titluri, din partea detinatorilor de fonduri. Concret, este vorba de procesul prin care intermediarii financiari, care, de regulÎ, fac legatura între societatea emitentÎ si investitori, se obligÎ sÎ plaseze valorile mobiliare nou emise în schimbul unui comision;

- Piata secundarÎ. OdatÎ puse în circulatie valorile mobiliare pe piata primarÎ, acestea fac obiectul tranzactiilor pe piata secundarÎ. Functionarea efectivÎ a pietei secundare se realizeazÎ prin intermediul pietelor de negocieri sau organizate: este în principal vorba de bursa de valori, pe de o parte, si de piata extrabursierÎ, piata interdealeari sau “la ghiseu “ (engl. OTC - Over the Counter Market). Aceasta piata îndeplineste, ca si cea primara, un rol de concentrare a cererii si ofertei de titluri, dar a unei cereri si oferte derivate, care se manifesta dupa ce piata titlurilor s a constituit .

Diferenta dintre cele douÎ forme ale pietei de capital secundare (bursa si piata OTC) se manifestÎ la nivelul localizÎrii tranzactiilor, al accesului la piatÎ, al modalitÎtii de negociere, al cadrului juridic, precum si al cursurilor pentru titlurile negociate.

Astfel, în timp ce în cazul burselor de valori, tranzactiile cu titluri financiare se desfÎsoarÎ într-un spatiu delimitat, o clÎdire cu o salÎ pentru negocieri, nu acelasi lucru se poate spune despre piata OTC. Pe aceasta din urmÎ, tranzactiile se realizeazÎ în oficiile societÎtilor financiare, care actioneazÎ ca dealeri (“la ghiseul” acestora), lipsa unei localizÎri fixe, a unei clÎdiri în care sÎ se desfÎsoare toate negocierile fiind caracteristicÎ acestei piete.

În ceea ce priveste accesul la piatÎ, în cadrul bursei acesta este limitat la membrii bursei si la titlurile acceptate în bursÎ. Pe pietele OTC accesul este mai larg, atât pentru clienti, cât si pentru titlurile tranzactionate.

La bursÎ, negocierea si executarea contractelor se efectueazÎ de cÎtre un personal specializat, acest lucru realizându-se prin diferite sisteme de tranzactie bazate pe licitatie publicÎ. Pietelor interdealeri le sunt specifice tranzactiile care se realizeazÎ prin negocieri directe între vânzÎtor si cumpÎrÎtor, rolul de contraparte în tranzactie fiind jucat de dealer.

În timp ce, reglementarea tranzactiilor pe piata OTC este fÎcutÎ de asociatiile dealerilor, în cadrul burselor de valori aceastÎ reglementare este mai fermÎ si mai cuprinzÎtoare. Realizarea tranzactiilor la bursÎ este supusÎ unor atât unor reguli instituite prin lege, cât si regulamentului bursei, agentilor de bursÎ impunându-li-se sÎ respecte anumite obligatii.

DatoritÎ concentrÎrii ordinelor si a mecanismului tranzactional, în cadrul bursei se formeazÎ un curs unic pentru tilturile negociate. Pe piata OTC, preturile pentru un anumit titlu financiar pot sÎ varieze de la un dealer la alt dealer, acest lucru datorându-se faptului cÎ ele sunt stabilite în urma unor negocieri izolate .

Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piatÎ, un segment al pietei financiare, o piatÎ secundarÎ organizatÎ, transparentÎ si supravegheatÎ, pe care se încheie tranzactii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.

În timp, rolul jucat de burse în cadrul economiilor nationale a crescut enorm. DacÎ initial, participantii la piata bursierÎ erau în numÎr restrâns, fiind în principal indivizi cu un venit mai mare, astÎzi, sunt multe milioane de investitori individuali care îsi plaseazÎ o mare parte din economiile lor direct pe piatÎ sau prin intermediul fondurilor mutuale. Valoarea la care vor ajunge fondurile private de pensii sau asigurÎrile pe viatÎ fÎcute de cÎtre indivizi, depind, de multe ori, de evolutia pietei. Ca instrumente de acumulare de capial, bursele au devenit cel mai eficient mod, existent pânÎ acum, de directionare a capitalului disponibil într-o economie cÎtre folosirea sa cea mai profitabilÎ. Piata determinÎ care societÎti vor fi finantate si care este costul capitalului lor. Factorul decisiv îl reprezintÎ eficienta cu care societÎtile folosesc acest capital. În acest mod, bursele de valori si-au asumat un rol central în dezvoltarea macro-economicÎ a diferitelor state ale lumii.

Preview document

Bursa de Valori București - Pagina 1
Bursa de Valori București - Pagina 2
Bursa de Valori București - Pagina 3
Bursa de Valori București - Pagina 4
Bursa de Valori București - Pagina 5
Bursa de Valori București - Pagina 6
Bursa de Valori București - Pagina 7
Bursa de Valori București - Pagina 8
Bursa de Valori București - Pagina 9
Bursa de Valori București - Pagina 10
Bursa de Valori București - Pagina 11
Bursa de Valori București - Pagina 12
Bursa de Valori București - Pagina 13
Bursa de Valori București - Pagina 14
Bursa de Valori București - Pagina 15
Bursa de Valori București - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Bursa de Valori Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Indicele Bursier BET

Indicii bursieri exprimã evolutia cursurilor valorilor mobiliare ce sunt cuprinse in structura indicelui cu reprezentativitate pentru piata...

Bursa de Valori București

1. Scurt istoric al Bursei de valori Bucuresti Activitatea bursiera în tara noastra dateaza din anul 1839, prin întemeierea burselor de comert. La...

Caracteristici Definitorii ale Pieței Mondiale a Petrolului

1. Principalele dimensiuni ale pieţei mondiale a petrolului Petrolul este o resursă epuizabilă. Rezervele mondiale de petrol sunt repartizate...

Bursa de Valori din New York - The New York Stock Exchange

Bursa de valori din New York 1. Introducere New York Stock Exchange este cea mai mare bursă din SUA, luând în considerare volumul tranzacțiilor...

Bursa de Valori București

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI (BVB) Condiţiile de înfiinţare a bursei de valori în România s-au format în a doua jumătate a secolului trecut când s-au...

Studiu asupra Bursei de Valori București

Bursa utilizeaza pentru efectuarea tranzactiilor un program asistat de calculator denumit STEA, care permite efectuarea tranzactiilor pe doua...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în România şi constituirea bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului...

Bursa de Valori Bucuresti - Prezent si Perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Bursa de Valori Bucuresti - Analiza Tehnica

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 1.1. Tipuri de valori mobiliare Nu există în nici o jurisdicţie din lume, o definiţie...

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Bursa de Valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Tranzitia la Economia de Piata si Bursa de Valori Bucuresti

Capitolul 1 Tranzitia la economia de piaţa 1.1 Contextul economic-social-politic Cu mult înainte de anul 1989 ţările din Europa Centrală şi de...

Ai nevoie de altceva?