Bursa de Valori Bucuresti

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Bursa de Valori Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Troaca Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Scurt istoric al Bursei de Valori Bucuresti 2
2. Organizarea B.V.B. 4
3. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 6
4. Indicii Bursei de Valori Bucuresti 8
5. Evolutia indicilor cotati la B.V.B. pe anul 2006 19

Extras din document

1. Scurt istoric al Bursei de valori Bucuresti

Activitatea bursiera în tara noastra dateaza din anul 1839, prin întemeierea burselor de comert. La 1 decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficiala a Bursei de Valori Bucuresti (B.V.B.), iar peste o saptamâna a aparut si cota bursei, publicata în Monitorul Oficial. De-a lungul existentei sale, activitatea bursei a fost afectata de evenimentele social-politice ale vremii (rascoala din 1907, razboiul balcanic 1912-1913), bursa fiind închisa apoi pe perioada primului razboi mondial. Dupa redeschiderea sa, a urmat o perioada de sapte ani de cresteri spectaculoase, urmata de o perioada tot de sapte ani de scadere accelerata. Activitatea Bursei de Efecte, Actiuni si Schimb se întrerupe în anul 1941, moment în care erau cuprinse la cota bursei actiunile a 93 de societati si 77 de titluri cu venit fix (tip obligatiuni).

Bursa de Valori Bucuresti a fost constituita ca o institutie publica non-profit, desfasurându-si activitatea pe principiul autofinantarii, si care avea ca scop oferirea unui cadru organizat si legal pentru întâlnirea cererii cu oferta de capital pe termen mediu si lung.

Bursa de Valori îndeplineste rolul preponderent pe care îl are pe piata de capital româneasca prin respectarea unor cerinte de transparenta a pietei bursiere, protectia investitorilor, de asigurare a unor nivele de eficienta si lichiditate corespunzatoare pentru titlurile tranzactionate. Astfel, ea ofera investitorilor garantie morala si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii valorilor mobiliare înscrise la cota.

Bursa completeaza circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile în piata de capital sa poata ajunge în zonele productive, la societatile comerciale emitente de titluri, care le pot utiliza în mod eficient.

Dupa o perioada de întrerupere de 50 de ani, Bursa de Valori Bucuresti s-a redeschis la 23 iunie 1995, prin fondarea Asociatiei Bursei de catre 24 de societati de valori mobiliare. Dupa aprobarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a Regulamentelor si Procedurilor de functionare si operare, Bursa de Valori Bucuresti si-a început activitatea în mod efectiv, realizând primele tranzactii la data de 20 noiembrie 1995, în încinta pusa la dispoztie de Banca Nationala a României. În cadrul primei sedinte de tranzactionare, societatile de valori mobiliare membre ale Asociatiei Bursei au putut negocia 905 actiuni a 6 societati comerciale cotate.

Rolul pe care B.V.B. îl îndeplineste este :

- de a furniza o piatÎ organizatÎ pentru tranzactionarea valorilor mobiliare;

- de a contribui la cresterea lichiditÎtii valorilor mobiliare prin concentrarea în piatÎ a unui volum cât mai mare de valori mobiliare;

- de a contribui la formarea unor preturi care sÎ reflecte în mod corespunzÎtor relatia cerere-ofertÎ;

- de a disemina aceste preturi cÎtre public.

Principiile care guverneazÎ aceastÎ institutie ca piatÎ organizatÎ de valori mobiliare sunt accesibilitatea, informarea, etica pietei si neutralitatea.

Accesibilitatea se referÎ la angajamentul pe care si-l asumÎ Bursa de a asigura accesul egal al societÎtilor membre si, respectiv, a societÎtilor emitente listate la BursÎ.

Bursa este, de asemenea, obligatÎ sÎ asigure permanent agentilor de bursÎ si investitorilor, suficientÎ informatie despre societÎtile tranzactionate si despre preturile valorilor mobiliare emise de acestea.

Asigurarea cÎ piata valorilor mobiliare functioneazÎ într-un mod care sporeste încrederea utilizatorilor, autoritÎtilor si publicului larg în general, intrÎ tot în atributiile Bursei.

Neutralitatea cu care Bursa actioneazÎ si mentinerea integritÎtii în relatia cu toti participantii la piatÎ, precum si cu alte institutii sau organizatii care supravegheazÎ sau opereazÎ în piata de capital este alt angajament pe care si-l asumÎ Bursa de Valori Bucuresti.

2. Organizarea si functionarea B.V.B.

Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.) este societate comerciala pe actiuni, de nationalitate româna, formata prin schimbarea formei juridice a institutiei de interes public Bursa de Valori Bucuresti.

Este organizata si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu Actul constitutiv propriu, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, cu autorizarea si sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

B.V.B. este operator de piata si operator de sistem, care asigura investitorilor piete reglementate de instrumente financiare, la vedere si la termen, si sisteme alternative de tranzactionare, prin sisteme informatice, mecanisme si reguli adecvate pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare, în conditiile legii si Actului constitutiv al B.V.B.

B.V.B. poate constitui filiale si poate sa înfiinteze, atât în tara cât si în strainatate, sedii secundare - sucursale - cu aprobarea Adunarii Generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii. Filialele vor avea obiectul de activitate circumscris obiectului de activitate conex al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., iar înfiintarea lor va fi supusa în prealabil autorizarii C.N.V.M.

B.V.B. se finanteaza din comisioanele si tarifele stabilite prin hotarârile Consiliului de Administratie al B.V.B. (denumit Consiliul Bursei) sau/si ale Adunarii Generale ale actionarilor B.V.B., precum si din veniturile din participatie, daca este cazul. B.V.B. detine cu titlu de proprietate bunurile mobile si imobile, corporale si incorporale din patrimoniul sau si poate primi donatii, subventii si alte liberalitati, potrivit legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa de Valori Bucuresti.doc

Alte informatii

Bursa de Valori Bucuresti