Bursa de Valori in Economia Romaneasca

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bursa de Valori in Economia Romaneasca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Babeanu M

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Bursa de valori reprezintă inima organismului economic şi financiar al unei ţări. Ea joacă un rol important în economia fiecărei ţări deoarece completează circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile pe piaţa de capital să poată ajunge în zonele productive, la societăţile emitente de titluri, care le pot utiliza astfel în mod eficient.

Rolul bursei de valori, ca instituţie centrală a pieţii secundare de capital, este complex. Bursa asigură circulaţie liberă şi intensă a valorilor mobiliare la un curs care reflectă interesul publicului pentru deţinerea anumitor valori mobiliare, interes motivat de gradul de competitivitate economică şi financiară a emitentului, precum şi de valoarea de piaţă a titlului respectiv.

Activitatea principală a bursei de valori o constituie aşadar efectuarea de tranzacţii cu instrumente financiare emise de societăţi comerciale şi autorităţi publice şi plasate de intermediari, acestea putând fi comercializate datorită caracterului lor negociabil. Din punctul de vedere al emitentului de valori mobiliare, bursa permite accesul la capitaluri proprii şi împrumutate, a căror administrare influenţează în viitor interesul publicului pentru respectivul emitent şi implicit poziţia pe piaţă a acestuia. Din punctul de vedere al investitorilor şi deţinătorilor de valori mobiliare, bursa oferă o mare mobilitate în obţinerea de lichidităţi.

Activitatea pe piaţa bursieră este urmărită prin intermediul cursului valorilor mobiliare, al indicilor bursieri, precum şi a altor indicatori specifici evoluţiei bursei. Aceşti indicatori sunt adevărate barometre ale stării economice şi politice a ţării respective. Bursa însăşi reprezintă un barometru al activităţii economice şi financiare la nivel naţional, precum şi un indicator sensibil al evoluţiei şi perspectivei lumii afacerilor la nivel internaţional. Fiind o piaţă organizată după anumite norme legale, bursa de valori asigură tranzacţionarea titlurilor financiare în condiţii de transparenţă şi corectitudine. Clienţii bursei au acces permanent atât la realizarea operaţiunilor bursiere, prin intermediul agenţiilor de bursă, cât şi la obţinerea de informaţii cu caracter public, specifice domeniului pieţelor de capital.

Bursei de Valori Bucureşti – principala instituţie a pieţei capitalului din România este o piaţă organizată pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare, prin care se asigură creşterea lichidităţii valorilor mobiliare, formarea unor preţuri care să reflecte în mod corespunzător relaţia cerere-oferta şi diseminarea acestor preţuri către public.

Principiile care guvernează Bursa de Valori Bucureşti, ca piaţă organizată de valori mobiliare sunt: accesibilitatea, informarea, etica funcţionării pieţei de valori mobiliare şi neutralitatea bursei în relaţia cu toţi participanţii la piaţă, precum şi cu alte instituţii sau organizaţii care supraveghează sau operează în piaţa de capital.

Pentru a-şi îndeplini rolul său, B.V.B. adoptă norme juridice prin regulamente şi proceduri de punere în aplicare a acestora, dispune de autonomie financiară şi funcţionează pe bază de gestiune economică proprie, elaborează informaţii de interes public privind reglementările, cotaţiile, precum şi volumul tranzacţionat, poate stabili relaţii de asociere bilaterală cu burse din alte ţări şi se poate afilia la forurile internaţionale care reunesc instituţiile specifice pieţelor reglementate, poate elabora, negocia şi încheia convenţii, protocoale şi înţelegeri cu instituţii care acţionează pe pieţele reglementate, inclusiv cu organisme şi organizaţii internaţionale, poate să fie acţionar la entităţi participante în piaţa românească de capital.

Bursei de Valori Bucureşti răspunde la trei tipuri de nevoi, apropriate una de cealaltă, dar totuşi diferite: nevoi macroeconomice (pentru economia unei ţări), nevoi microeconomice ( pentru companii) şi nevoi individuale (pentru acţionari şi pentru cei care dispun de bani pentru investiţii).” Pornind de la aceste nevoi, funcţiile bursei sunt: macroeconomice, microeconomice şi funcţii individuale.

Funcţiile macroeconomice ale Bursei de Valori Bucureşti sunt:

- asigurarea unui circuit mai scurt şi mai eficient între economiile pe termen lung (ale persoanelor private) şi nevoile de finanţare ale întreprinzătorilor şi colectivităţilor publice. Astfel că bursa a devenit un competitor puternic al sistemului bancar, fiind o alternativă a creditului bancar în finanţarea economiei. Emitenţii de acţiuni sau obligaţiuni nu ezită în a folosi simultan ambele metode de finanţare (prin bursă sau bănci). Apelul la ambele metode de finanţare este o soluţie potrivită pentru România care trebuie să găsească fondurile necesare pentru realizarea unor proiecte importante, precum autostrăzile, modernizarea reţelelor de cale ferată şi telecomunicaţii, porturi, aeroporturi, construirea şi retehnologizarea unor mari capacităţi de producţie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa de Valori in Economia Romaneasca.doc

Alte informatii

FEAA CRAIOVA