Caiet de Practica Administrativa

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Caiet de Practica Administrativa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1 Prezentarea generală a stagiului de practică 4
2 Noţiuni privind administraţia publică 5
3 Cariera funcţioarilor publici 8
4 Scurt istoric 10
5 Organizarea internă 12
5.1 Consiliul local 12
5.2 Primar 14
5.3 Viceprimar 16
5.4 Secretar 17
5.5 Contabil 20
5.6 Agent fiscal 21
5.7 Referent 22
5.8 Agent agricol 24
6 Compartimentele primăriei Cordun 25
6.1 Compartiment secretariat, stare civilă, agent agricol 25
6.2 Compartiment asistenţă socială 26
6.3 Compartiment financiar contabil 27
6.4 Compartiment impozite şi taxe 27
6.5 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărire comunală 28
6.6 Compartiment poliţie comunitară 29
6.7 Serviciul gospodărire, întreţinere, reparaţii, deservire 30
7 Relaţii în cadrul instituţiilor publice 30
7.1 Relaţiile Primăriei cu organismele financiar bancare 31
7.2 Relaţiile Primăriei cu alte insitituţii 31
7.3 Fluxuri informaţionale interne 32
8 Relaţii externe 34
8.1 Relaţiile dintre autorităţile publice centrale şi autorităţile publice locale 34
8.2 Fluxuri informaţionale privind relaţiile externe 34

Extras din document

1 Prezentarea generală a stagiului de practică

Prin cerera adresată primăriei Cordun în data de 16.03.2010 şi aprobată de dl. Primar Adrian Diaconu am solicitat efectuarea stagiului de practică în cadrul primăriei pentru a-mi completa cunoştinţele teoretice obţinute la cursuri. Astfel în perioada 21 iunie- 1 iulie 2010 mi-am desfaşurat stagiul de practică în cadrul Primăriei Cordun, Compartiment administraţie publică locală şi secretariat administrativ, stare civilă, registru agricol, sub îndrumarea dnei. Ruginosu Sofia, referent.

În această perioadă:

-am studiat legislaţia privitoare la funcţionarea instituţiei(Legea 215/2001);

-am studiat legislaţia privitoare la statutul funcţionarilor publici (legea 188/1999 modificată prin O.U.G. nr. 125/2008 publicată în MOF nr. 694 din 13/10/20008, O.U.G. nr. 229/2008 publicată în MOF nr. 3 din 05/01/2009 şi O.U.G. nr.3/2009 publicată în MOF nr. 84 din 11/02/2009);

-am studiat Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Local al comunei Cordun şi Regulamentul de ordine interioară;

- am putut observa redactarea unei hotărîri a Consiliului Local Cordun şi a unei dispoziţii emise de primar;

- am putut observa întocmirea unei declaraţii de căsătorie precum şi formalităţile ce trebuiesc îndeplinite în vederea încheierii căsătoriei;

-mi s-a prezentat activitatea fiecărui compartiment al primăriei;

-am participat la numerotarea dosarelor şi la depozitarea acestora în arhivă.

2 Noţiuni privind administraţia publică

Administraţia Publică reprezintă un domeniu de activitate care asigură, în principal, organizarea şi funcţionarea comunităţilor umane de tip statal, potrivit prevederilor Constituţiei, a legilor şi a actelor normative emise de către autorităţile statului de drept.

În ştiinţa administraţiei şi în activitatea din Administraţia Publică sunt utilizate atât principii cu caracter general, aplicabile în toate domeniile de activitate administrativă, cât şi principii specifice, ale anumitor activităţi din acest domeniu, precum: organizarea, conducerea şi aplicarea metodelor.

Principii generale:

1. Administraţia Publică se află în interesul omului (misiunea administraţiei publice este de servire a persoanei umane şi ca atare toate resursele si metodele administraţiei sunt subordonate acestui scop).

2. Administraţia Publică se subordonează interesului general (administraţia este obligată sa satisfacă interesele generale, apărarea societăţii şi a ordinii publice, mergând pana la a sacrifica interesele individuale).

3. Administraţia trebuie să se adapteze la mediul în care îşi desfăşoară activitatea (administraţia este obligată sa acopere cu resursele disponibile necesităţile mereu crescânde ale vieţii sociale).

4. Cunoaşterea cerinţelor sociale actuale şi prevederea celor viitoare (este necesară cunoaşterea profundă a cerinţelor fiecărei colectivităţi pentru ca astfel să-şi orienteze adecvat eforturile).

5. Respectarea normelor de drept în înfăptuirea Administraţiei Publice (funcţionarea aparatului administrativ trebuie să se realizeze într-un cadru legal conform cu prevederile actelor normative în vigoare).

6. Asigurarea profesionalizării funcţiunii publice ( este necesară adoptarea si aplicarea Statutului funcţionaruilor publici deoarece nivelul calitativ profesional al funcţionarilor determină calitatea actului administrativ).

7. Creşterea eficienţei administraţiei prin îmbunătăţirea permanentă a activităţii şi structurii administrative (mersul ascendent al societăţii impune pentru ştiinţa administraţiei publice elaborarea unor noi soluţi, adaptate mereu realitaţilor economice şi sociale).

Principiile specifice ale ştiinţei administraţiei care se aplică numai în anumite segmente de activitate sunt:

1. Organizarea unitară (o organizare diversă, cu structuri diferite de la un aparat administrativ la altul, creează disfuncţionalităţi în planul conducerii, coodonării şi controlului de aceea se recomandă o organiyare perfectă la nivelul unei instituţii administrative).

2.Autonomia de organizare (instituţiile administrative au posibilitatea să se adapteye la sarcinile care le revin, să caute soluţii pentru rezolvarea ficărui caz în parte, să-si realizeze singure scopul).

3.Conducerea unitară (realizarea conducerii unitare în administraţia centrală este compatibilă cu asigurarea autonomiei locale în unităţile teritorial administative, care trebuie să satisfacă cerinţele colectivităţilor locale, dar să nu contravină principiului unităţii ).

4.Participarea funcţionarilor la conducerea instituţiilor (orice conducător eficient trebuie, nu numai să încurajeze în iniţiativele lor, dar să le acorde anumite răspunderi în planul conducerii, înlimita competenţelor pe care le au).

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica Administrativa.doc