Caiet de Practică Administrativă

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10065
Mărime: 76.01KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1 Prezentarea generală a stagiului de practică 4

2 Noţiuni privind administraţia publică 5

3 Cariera funcţioarilor publici 8

4 Scurt istoric 10

5 Organizarea internă 12

5.1 Consiliul local 12

5.2 Primar 14

5.3 Viceprimar 16

5.4 Secretar 17

5.5 Contabil 20

5.6 Agent fiscal 21

5.7 Referent 22

5.8 Agent agricol 24

6 Compartimentele primăriei Cordun 25

6.1 Compartiment secretariat, stare civilă, agent agricol 25

6.2 Compartiment asistenţă socială 26

6.3 Compartiment financiar contabil 27

6.4 Compartiment impozite şi taxe 27

6.5 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărire comunală 28

6.6 Compartiment poliţie comunitară 29

6.7 Serviciul gospodărire, întreţinere, reparaţii, deservire 30

7 Relaţii în cadrul instituţiilor publice 30

7.1 Relaţiile Primăriei cu organismele financiar bancare 31

7.2 Relaţiile Primăriei cu alte insitituţii 31

7.3 Fluxuri informaţionale interne 32

8 Relaţii externe 34

8.1 Relaţiile dintre autorităţile publice centrale şi autorităţile publice locale 34

8.2 Fluxuri informaţionale privind relaţiile externe 34

Extras din document

1 Prezentarea generală a stagiului de practică

Prin cerera adresată primăriei Cordun în data de 16.03.2010 şi aprobată de dl. Primar Adrian Diaconu am solicitat efectuarea stagiului de practică în cadrul primăriei pentru a-mi completa cunoştinţele teoretice obţinute la cursuri. Astfel în perioada 21 iunie- 1 iulie 2010 mi-am desfaşurat stagiul de practică în cadrul Primăriei Cordun, Compartiment administraţie publică locală şi secretariat administrativ, stare civilă, registru agricol, sub îndrumarea dnei. Ruginosu Sofia, referent.

În această perioadă:

-am studiat legislaţia privitoare la funcţionarea instituţiei(Legea 215/2001);

-am studiat legislaţia privitoare la statutul funcţionarilor publici (legea 188/1999 modificată prin O.U.G. nr. 125/2008 publicată în MOF nr. 694 din 13/10/20008, O.U.G. nr. 229/2008 publicată în MOF nr. 3 din 05/01/2009 şi O.U.G. nr.3/2009 publicată în MOF nr. 84 din 11/02/2009);

-am studiat Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Local al comunei Cordun şi Regulamentul de ordine interioară;

- am putut observa redactarea unei hotărîri a Consiliului Local Cordun şi a unei dispoziţii emise de primar;

- am putut observa întocmirea unei declaraţii de căsătorie precum şi formalităţile ce trebuiesc îndeplinite în vederea încheierii căsătoriei;

-mi s-a prezentat activitatea fiecărui compartiment al primăriei;

-am participat la numerotarea dosarelor şi la depozitarea acestora în arhivă.

2 Noţiuni privind administraţia publică

Administraţia Publică reprezintă un domeniu de activitate care asigură, în principal, organizarea şi funcţionarea comunităţilor umane de tip statal, potrivit prevederilor Constituţiei, a legilor şi a actelor normative emise de către autorităţile statului de drept.

În ştiinţa administraţiei şi în activitatea din Administraţia Publică sunt utilizate atât principii cu caracter general, aplicabile în toate domeniile de activitate administrativă, cât şi principii specifice, ale anumitor activităţi din acest domeniu, precum: organizarea, conducerea şi aplicarea metodelor.

Principii generale:

1. Administraţia Publică se află în interesul omului (misiunea administraţiei publice este de servire a persoanei umane şi ca atare toate resursele si metodele administraţiei sunt subordonate acestui scop).

2. Administraţia Publică se subordonează interesului general (administraţia este obligată sa satisfacă interesele generale, apărarea societăţii şi a ordinii publice, mergând pana la a sacrifica interesele individuale).

3. Administraţia trebuie să se adapteze la mediul în care îşi desfăşoară activitatea (administraţia este obligată sa acopere cu resursele disponibile necesităţile mereu crescânde ale vieţii sociale).

4. Cunoaşterea cerinţelor sociale actuale şi prevederea celor viitoare (este necesară cunoaşterea profundă a cerinţelor fiecărei colectivităţi pentru ca astfel să-şi orienteze adecvat eforturile).

5. Respectarea normelor de drept în înfăptuirea Administraţiei Publice (funcţionarea aparatului administrativ trebuie să se realizeze într-un cadru legal conform cu prevederile actelor normative în vigoare).

6. Asigurarea profesionalizării funcţiunii publice ( este necesară adoptarea si aplicarea Statutului funcţionaruilor publici deoarece nivelul calitativ profesional al funcţionarilor determină calitatea actului administrativ).

7. Creşterea eficienţei administraţiei prin îmbunătăţirea permanentă a activităţii şi structurii administrative (mersul ascendent al societăţii impune pentru ştiinţa administraţiei publice elaborarea unor noi soluţi, adaptate mereu realitaţilor economice şi sociale).

Principiile specifice ale ştiinţei administraţiei care se aplică numai în anumite segmente de activitate sunt:

1. Organizarea unitară (o organizare diversă, cu structuri diferite de la un aparat administrativ la altul, creează disfuncţionalităţi în planul conducerii, coodonării şi controlului de aceea se recomandă o organiyare perfectă la nivelul unei instituţii administrative).

2.Autonomia de organizare (instituţiile administrative au posibilitatea să se adapteye la sarcinile care le revin, să caute soluţii pentru rezolvarea ficărui caz în parte, să-si realizeze singure scopul).

3.Conducerea unitară (realizarea conducerii unitare în administraţia centrală este compatibilă cu asigurarea autonomiei locale în unităţile teritorial administative, care trebuie să satisfacă cerinţele colectivităţilor locale, dar să nu contravină principiului unităţii ).

4.Participarea funcţionarilor la conducerea instituţiilor (orice conducător eficient trebuie, nu numai să încurajeze în iniţiativele lor, dar să le acorde anumite răspunderi în planul conducerii, înlimita competenţelor pe care le au).

Preview document

Caiet de Practică Administrativă - Pagina 1
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 2
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 3
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 4
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 5
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 6
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 7
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 8
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 9
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 10
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 11
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 12
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 13
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 14
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 15
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 16
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 17
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 18
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 19
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 20
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 21
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 22
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 23
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 24
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 25
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 26
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 27
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 28
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 29
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 30
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 31
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 32
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 33
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 34
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 35
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 36
Caiet de Practică Administrativă - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica Administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Primăria Războieni

Cap.1 Organizare şi funcţionalitate la Primăria Războieni 1.1. Scurt istoric cu privire la poziţionarea instituţiei privind domeniul de activitate...

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA In România,evidenta persoanelor a luat ființă in anul...

Formarea unei piețe a capitalurilor

Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Caiet Practica Administrativa - Primaria Municipiului Botosani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Alegerea șefului statului în statele UE

Introducere Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o...

Caiet de practică de specialitate - managementul companiei Vodafone

Cap I Prezentarea Companiei VODAFONE VODAFONE este cea mai mare companie de comunicaţii mobile din lume având o gamă completă de servicii de...

Practică - centru de informare turistică

1 Centrul de Informare Turistica Iasi – prezentare generala Iaşi, oraş al începuturilor şi muzeu al amintirii (Mihail Sadoveanu), este cel care...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani

STAGIUL DE PRACTICA 1. Perioada de desfasurare: De la 8 iulie 2013 pana la 26 iulie 2013 Program zilnic,intre orele 10:00 - 16:00...

Organizarea administrației publice locale a Municipiului Huși

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul municipiului Husi, Consiliul Local ca autoritate...

Ai nevoie de altceva?