Cambia

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Cambia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Definire si reglementare legala2
2. Rolul si caracteristicile cambiei...2
3. Conditii de validitate4
4. Operatiuni cambiale.7
5. Circuitul cambiei.11
6. Bibliografie.13

Extras din document

Cambia reprezinta un înscris, prin care o persoana ( tragatorul) ordona unei persoane (tras) sa plateasca unei a treia persoane (beneficiar) o suma de bani determinata, la o data fixa si la locul indicat. Altfel spus, cambia este o obligatie scrisa de a plati sau de a face sa se plateasca la scadenta, o suma de bani determinata.

Din definitie rezulta ca tragatorul are fata de tras o creanta, care se numeste promisiunea sau acoperirea cambiei. De asemenea, beneficiarul are o creanta fata de tragator, aceasta numindu-se valoarea furnizata.

În baza Legii nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, cambia este definita ca un titlu de credit, sub semnatura privata, care pune în legatura în procesul crearii sale 3 persoane: tragatorul, trasul si beneficiarul. Legea nr.83/1994 adoptata de BNR a modificat, în mod esential, continutul legii prezentate anterior. Astfel, a fost creata baza legala ca acest instrument de plata sa poata fi procesat si prin activitatea de compensare multilaterala a instrumentelor de plata pe suport de hârtie.

Pentru compensarea si decontarea cambiei se aplica prevederile Regulamentului BNR nr.10/1994. BNR efectueaza operatiuni cu cambii în cadrul propriei sale activitati, iar prin intermediul Directiei Decontarea Operatiunilor Bancare a elaborat Normele Cadru privind comertul cu cambii realizat de societatile bancare si celelalte societati de credit.

Cambia moderna, reglementata prin Legea din 1994, se caracterizeaza prin forma si standard de continut bine stabilite, si circula de la beneficiar la tras prin intermediul societatilor bancare unde acestia îsi au deschise conturile curente. Fata si revers-oul cambiei sunt împartite în câte 7 parti distincte a caror dimensiune este prezentata în Normele specifice cambiei. Locul lor este bine stabilit pentru a usura controlul cambiei ca instrument de plata la ghiseele societatilor bancare.

2. Rolul si caracteristicile cambiei

Rolul cambiei poate fi analizat pornind de la utilizarea acesteia: ca instrument de schimb, instrument de plata si instrument de credit. Ca instrument de schimb, cambia evidentiaza rolul initial al acesteia în schimburile monetare, ceea ce conducea la evitarea deplasarii banilor si reducerea riscurilor aferente. În calitate de instrument de plata, cambia poate fi utilizata în locul bancnotelor pentru stingerea unor obligatii de plata în numerar.

Avantajele unei plati prin cambie decurg din:

- certitudinea cambiei, oferita de acceptarea cambiei de catre tras

- inopozabilitatea exceptiilor pe care trasul le-ar fi putut obtine posesorilor anteriori ai titlului

- solidaritatea între girantii succesivi

Cambia este un instrument de credit cu multiple utilizari: credit comercial, credit bancar si garantie. Ca instrument de credit comercial, cambia este denumita efect comercial si este utilizata de producator în raport cu comerciantul care îi cumpara produsele. În momentul vânzarii, pentru a-i acorda cumparatorului un credit de câteva luni, producatorul emite o cambie al carei tras este cumparatorul, plata pretului urmând a se efectua de catre acceptant la termenul mentionat. Tragatorul, respectiv producatorul poate valorifica aceste instrumente înainte de scadenta, prin scontare la banca, ceea ce duce la obtinerea unui credit bancar.

Banca poate accepta cambia si cu titlu de garantie pentru rambursarea unui credit acordat altei persoane decât beneficiarul cambiei. Banca poate trage ea însasi o cambie asupra persoanei careia i-a acordat un credit. Aceasta cambie o poate utiliza apoi, fie pentru a stinge o datorie proprie prin girul în favoarea creditorului ei, fie pentru scontare la o alta banca în vederea mobilizarii creditului. Aceste cambii, instrumente de credit, sunt denumite efecte financiare.

O forma specifica a cambiilor financiare o reprezinta cambiile reciproce pe care, prin întelegere, agentii economici le trag si le accepta, îndatorându-se fiecare fata de celalalt, sa plateasca o anumita suma la termenul stabilit. La baza emiterii acestor cambii nu stau, de fapt, operatiunile economice, singura menire a acestor cambii constând în faptul de a asigura, prin scontare, sau alte cai, mijloace de plata partilor implicate. Aceasta modalitate de emisiune a cambiilor duce la cresterea nejustificata a creditelor, fapt ce influenteaza negativ economia.

O caracteristica principala a cambiei o reprezinta transferabilitatea ei. Cambia poate fi transmisa de la o persoana la alta, ceea ce înseamna ca obligatia platitorului, în termenii în care a fost formulata, ramâne valabila, în timp ce creditorul se poate schimba de nenumarate ori, pe masura ce cambia trece din diferite cauze, din mâna în mâna.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cambia.doc