Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Camera Auditorilor financiari din Romania (CAFR)

Auditul financiar contabil, domeniu de vârf al profesiei contabile, a fost legiferat in Romania abia in anul 1999, cunoscând pasi importanti atât prin CECCAR cat si prin Ministerul Finantelor prin înfiintarea Camerei Auditorilor din Romania care a elaborat Standardele de Audit si Codul privind conduita etica profesionala în domeniul auditului financiar, dupa IFAC. In aceasta perspectiva, auditul financiar contabil se interpune între producatorii si utilizatorii informatiei contabile, prin profesionisti de mare clasa care îsi asuma responsabilitatea certificarii ca, situatiile financiare sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un referential contabil .

Potrivit Standardelor Internationale de audit, auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiare din Romania .

Auditor financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce a dobandit aceasta calitate, in conditiile O.U.G. nr.75/1999, republicata, privind activitatea de audit financiar.

Auditorii financiari, persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura activitati de:

o audit financiar;

o audit intern;

o consultanta financiar-contabila si fiscala;

o activitati de management financiar;

o pregatire profesionala de specialitate;

o expertiza contabila, evaluare;

o reorganizare.

Auditul intern are urmatoarele obiective:

- conformitatea activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acesteia, in baza prevederilor legale,

- evaluarea gradului de adecvare si aplicare a actiunilor de control financiar si nefinanciar dispuse si efectuate de catre conducere in scopul cresterii eficientei entitatii economice;

- evaluarea gradului de adecvare a datelor, informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;

- protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si procedurilor de orice fel;

Resposabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea

lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar.

Cu ocazia exercitarii independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de

cadrul legal care se aplica pentru organizarea si functionarea auditului intern la entitatile economice, auditorii financiari externi efectueaza si evaluarea auditului intern.Aceasta evaluare se refera la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, precum si la performantele auditului intern, pentru a determina masura in care auditorii financiari externi se poate baza pe auditul intern.

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

Camera, în numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar în Romania.

Camera are urmatoarele atributii:

a) elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, care

cuprinde, în principal, prevederi referitoare la: organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora, atributiile si raspunderile Camerei, regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar, normele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitatii de audit financiar, situatiile de incompatibilitate cu exercitarea activitatii de audit financiar, abaterile, sanctiunile si procedurile disciplinare;

b) elaborarea urmatoarelor reglementari: Codul privind conduita etica si profesionala pentru auditorii financiari, Programa analitica pentru examenul în vederea accesului la profesia de auditor financiar, Normele privind controlul calitatii auditului financiar, Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern, Normele de audit intern în conformitate cu standardele internationale în domeniu, Normele privind perioada de pregatire practica profesionala a stagiarilor în activitatea de audit financiar;

c) atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru

exercitarea independenta a acestei profesii;

d) organizarea si urmarirea programului de pregatire continua a auditorilor

financiari;

e) controlul calitatii activitatii de audit financiar;

f) promovarea actualizarii legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a

normelor de audit financiar, în concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;

g) elaborarea si urmarirea aplicarii normelor interne privind activitatea Camerei;

h) retragerea temporara sau definitiva a dreptului de exercitare independenta a

profesiei de auditor financiar în conditiile prevazute de prezentul regulament.

Fisiere in arhiva (1):

  • Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).doc

Alte informatii

definire, obiective, atributii, organizare